(Jednání pokračovalo v 16.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážená vládo, kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Připomínám jenom, že jsme ve stadiu ukončené rozpravy, a můžeme tedy přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Mám zde ještě žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o usnesení, které přečtu. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 594/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 594/5."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 69, přítomno 180, pro 79, proti 99. Konstatuji, že jsme tento návrh nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum na 101 hlasů máme nastavené.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 594/4."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přítomno 180, pro 143, proti 8. Konstatuji, žel jsme návrh zákona přijali. Končím tímto projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP