(17.00 hodin)
(pokračuje Babák)

Je to samozřejmě jednak zásadní věc vůči rozpočtu pro rok 2013, protože pokud by bylo schváleno 17,5procentní DPH, potom by výnos z DPH byl nižší oproti 14 a 20 % o zhruba 5 mld. korun. A dále samozřejmě jde i o záležitost tu, že by se zvýšila ve snížené sazbě, což jsou zejména potraviny, o 3,5 %, a co se týče zvýšené sazby, tak by samozřejmě ta 2,5procentní sazba rozhodně nebyla snížena na trhu, ale ten trh by část toho absorboval, tzn. že by samozřejmě nebylo toto opatření v žádném případě výhodné vůči veřejnosti a obyvatelům.

Je to v podstatě poslední jakýsi záchytný bod, kdy můžeme toto opatření udělat ještě před 1. 1. 2013, tzn. že můžeme v tuto chvíli, pokud neprojde daňový balíček, naposledy zareagovat, aby tato 17,5procentní sazba nebyla od 1. 1. 2013 zavedena. Proto v podstatě žádám napříč koaličním spektrem o podporu našeho pozměňovacího návrhu, který, zjednodušeně řečeno, ponechává sazby roku 2012 na rok 2013.

Dále bych představil další z našich pozměňovacích návrhů, a to je tzv. zavedení institutu zaplacení daně z přidané hodnoty až po úhradě faktury. Tuto věc jsme vypracovali zároveň s Hospodářskou komorou a já doufám, že najde podporu napříč politickým spektrem. Tato záležitost je dlouhodobě ve Sněmovně řešena. Bohužel ještě předložena nebyla. Náš pozměňovací návrh se zaměřuje především na malé a střední podnikatele, tzn. že v podstatě tento institut by mohli využít podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, kteří by měli obrat do 10 mil. korun ročně. V podstatě jde o to, že dodavatel má nárok na DPH až po zaplacení faktury a to samé odběratel může zaplatit až po zaplacení faktury. Já si myslím, že tento institut všichni znáte, a doufám, že přinese jednak jakési odstranění druhotné platební neschopnosti, kdy dodavatel, který dává uskutečněné zdanitelné plnění, musí zaplatit DPH, aniž by vyinkasoval peníze od odběratele, a odběratel naopak tyto peníze získává od správce daně, aniž by je musel zaplatit. Myslím si, že tato věc v tuto chvíli není fér nastavena, a myslím si, že povede jednoznačně k odstranění druhotné platební neschopnosti.

Chtěl bych i reagovat na výtky Ministerstva financí k tomuto návrhu, že bude jednorázově zatížen rozpočet zhruba 10 miliardami korun, což si myslím, že v žádném případě není pravdou, protože náš návrh cílí pouze na malé a střední podnikatele. A dále samozřejmě je důležité si uvědomit, že pokud dotyčný, který dává to uskutečnění zdanitelného plnění, nezaplatí správci daně, tak ten správce daně, tzn. v tuto chvíli stát, nevrací tyto peníze v nadměrném odpočtu. Tato opatření fungují v mnoha státech Evropské unie a myslím si, že v tuto chvíli, obzvláště v období recese, je potřeba podpořit právě tímto návrhem drobné a malé podnikatele.

Obzvlášť apeluji např. na poslance Občanské demokratické strany, která jednoznačně svými ústy pana předsedy Občanské demokratické strany říkala, že toto opatření by ráda viděla, že by bylo zavedené, tzn. doufejme, že poslanci ODS podpoří náš pozměňovací návrh o zavedení tzv. institutu zaplacení daně z přidané hodnoty až po uhrazení faktury.

Poslední návrh pozměňovací, který dáváme k tisku 733, se týká tzv. institutu nespolehlivého plátce, kdy v podstatě rozmělňujeme tento institut v oblasti ručení, tzn. že plátce, který v podstatě ručí za neodvedenou DPH od svého odběratele, pokud tento odběratel nespadá do toho institutu nespolehlivého plátce, tak v tu chvíli by za tuto daň neručil. Já osobně si myslím, že je to velice nefér obzvláště vůči podnikatelům, kteří nemají dluhy atd. Tak v podstatě jde o to, že by museli zaplatit jako ručitel za člověka, který neodvede toto DPH na finanční úřad, což si myslím, že v tuto chvíli se dotkne podle odhadů více než 28 tisíc firem.

Takže to by bylo v krátkosti představení našich třech pozměňovacích návrhů, které máme k tisku 733 ve druhém čtení. Ještě se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto tisku... ale žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

A jsme v rozpravě podrobné, kterou zahajuji. Jsou do ní zatím tři přihlášky. Pan kolega Rykala dostává slovo jako první, poté je přihlášen pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak v podrobné rozpravě bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu a ten je uveden jako sněmovní dokument číslo 3808.

Jenom trošičku zdůvodnění. Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinnosti od 1. ledna 2013 k zavedení jediné sazby daně z přidané hodnoty, a to ve výši 17,5 %. Předložený pozměňovací návrh má jediný cíl - zachovat i po 1. lednu 2013 dosavadní systém dvou sazeb DPH, a to v jejich současné výši, a to je 20 % jako základní sazba a 14 % jako snížená sazba DPH.

V souvislosti s touto věcnou úpravou je současně vládní návrh zákona upraven tak, aby odpovídal obvyklým legislativním zvyklostem, tedy aby bylo novelizováno platné znění zákona, a nikoliv jeho znění účinné.

Pokud Sněmovna nepřijme daňový balíček pana ministra financí, tak by od 1 ledna 2013 byla zavedena sjednocená daň z přidané hodnoty ve výši 17,5 %. Domnívám se, že by bylo vhodnější zanechat DPH ve výši platné v tomto roce i pro rok příští. Mohl bych zde samozřejmě navrhnout i sazbu DPH nižší, např. 9 % a 15 %, ale protože bych pro tento návrh rád získal i hlasy pravice, tak jsem se do tohoto experimentu nepouštěl. Jde mi o dobrou věc, a proto budu rád za podporu mého návrhu.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP