(17.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

V prvé řadě je třeba konstatovat, že celková výše a tempo růstu spotřebních daní je jedním z motorů pašování a padělání nejen cigaret, je to velmi pravděpodobně i jedna z příčin nelegální a bohužel aktuálně i smrtící výroby padělků alkoholu. Bohužel se musíme smířit s tím, že to není žádný romantický koníček pro krkonošské lyžníky, ale profesionální a velmi výnosná kriminální činnost. V oblasti tabákových výrobků můžu zmínit například nedávné případy tunelů pod schengenskou hranicí mezi Ukrajinou a Slovenskem. Je známým faktem, že černý obchod profituje zejména na dražších značkách cigaret, protože ty umožňují větší zisk. Jestliže pašerák na Ukrajině koupí krabičku marlborek za euro a u nás ji prodá třeba jen za dvě, má jedno euro z krabičky v kapse. Když pašuje v osobním autě 200 tisíc cigaret, tedy 10 tisíc krabiček, pak je zisk více než čtvrt milionu korun za jedinou jízdu z Ukrajiny. Tento zisk pak často končí zpětně ve financování kriminální činnosti. Stát přitom na takové zásilce přijde o dalších skoro 600 tisíc korun na spotřební dani i dani z přidané hodnoty. I tento aspekt je třeba brát v potaz při zvyšování daní, protože tím se vlastně zvyšuje ziskovost černého obchodu s cigaretami.

Proto mi dovolte podpořit vládní návrh novely zákona o spotřebních daních. Ten totiž zdanění cigaret zvyšuje především tam, kde to po nás požaduje EU. K výrobkům, kde hrozí vyšší riziko pašování, přistupuje opatrněji. Návrh vlády může pomoci tomu, že prodávat kontraband z Ukrajiny u nás nebude už tak lukrativním byznysem.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím pana poslance Miroslava Svobodu. Dalším přihlášeným je potom pan poslanec Michal Babák. Pan kolega Svoboda má slovo nyní.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych i já přispěl svým málem k této doufám že odborné diskusi. Docela se mi problematicky začíná můj příspěvek, když jsem pozorně poslouchal svoji předřečnici, kolegyni, která obhajovala vládní návrh v tom smyslu, že je velmi vhodné nejméně přidat na spotřebních daních u nejdražších cigaret, to znamená o dvě koruny, a daleko že je vhodnější přidat u levných cigaret, řádově pět korun, a že je vůbec nejlepší přidat na řezaném tabáku, a to řádově podle návrhu o 11 korun. To znamená, že ti nejchudší, kteří již dnes využívají té možnosti, že si balí cigarety sami doma, tak ti samozřejmě experimenty vlády odnesou nejvíc, protože těm zdraží jejich nouzové řešení nejvíce, a naopak ti, kteří holdují tím, že si kouří své luxusní cigarety, tak těm se nezdraží ta cigareta téměř o nic, neboli o dvě koruny.

Já jsem byl absolventem diskuse na rozpočtovém výboru a musím říct, že diskuse byla velmi zajímavá, protože byl to střet samozřejmě názorů především mezi Ministerstvem financí a mými kolegy o přístup k této problematice, a to samozřejmě z hlediska samotného zdražení, a to, jaký fiskální dopad na výběr daní bude toto opatření mít. Základní rozpor byl ten, že samozřejmě ministerstvo a vláda si myslí, že jestliže přidám procento, tak to procento i vyberu. My si naopak myslíme, nebo řada z nás si myslí, že ta linearita tam není a že naopak je to velmi problematické zvedání této spotřební daně. Dokonce tam padaly názory, které byly opřeny o stanoviska Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické a jiných řeknu ekonomických celebrit a které samozřejmě podporovaly, že zkrátka zákon o klesajícím užitku ještě pořád platí.

Nicméně jistý návrh tam zazněl, a to byl návrh pana kolegy Vilímce, který mi připadá daleko logičtější z hlediska toho, že by měl mít daleko pozitivnější fiskální dopad z hlediska výběru spotřební daně, a vzhledem k tomu, že jsem nezaregistroval to, že by podobný návrh zde byl předložen, protože byl vládní koalicí smeten, tak já si dovolím tento návrh podat na podobném půdorysu, jako byl jeho původní, a proto samozřejmě se v podrobné diskusi k němu přihlásím. Tento návrh byl podán pod pořadovým číslem 3812.

Snad ještě jednu zajímavou informaci. Je zajímavé, když tato změna byla diskutována nebo byla puštěna do meziresortního připomínkového řízení, tak došlo k jistému souladu s tabákovým průmyslem. Tento návrh když se potom následně předložil vládě, tak byl změně právě na předložený návrh, který máme na stole. Jinými slovy, návrh, který byl diskutován a byl jakýmsi způsobem odsouhlasen i řeknu odbornou branží, tak ten ve finále byl podstatně změněn do podoby, kterou máte, a byl prohlasován ve vládě. Prostě byl narychlo změněn.

Takže já doufám, že zvítězí zdravý rozum, a proto předkládám tento pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Michala Babáka a po něm je přihlášen pan poslanec Jaroslav Martinů. Pan kolega Babák má slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 734, k novele zákona o spotřebních daních. Nechci být nějaký dlouhý a zatěžovat Sněmovnu, protože jsem už z tohoto místa o tomto pozměňovacím návrhu hovořil. Jedná se o snížení spotřební daně na naftu o dvě koruny na litr. Z tohoto důvodu, že podávám tento pozměňovací návrh v tomto druhém čtení tohoto tisku, též jsem stáhl naší poslaneckou iniciativou vytvořenou novelu zákona o spotřební dani pod sněmovním tiskem 738, protože bych ji podával duplicitně. A z tohoto místa bych chtěl, aby napříč politickým spektrem byla podpořena naše iniciativa v podobě tohoto pozměňovacího návrhu, a - velice v krátkosti - který řeší právě snížení spotřební daně na motorovou naftu o dvě koruny, a tím pádem dle několika studií, nejen jedné, několika studií, ale především studie z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, řeší i problém rozpočtu, to znamená, že by toto opatření bylo pro rok 2013 rozpočtově pozitivní, to znamená, že by výnos do rozpočtu z této daně byl pozitivní zhruba mezi jednou a dvěma miliardami a samozřejmě, což by bylo druhotně pozitivní, že by se snížila cena nafty na trhu, což dalším pozitivem by bylo například snížení ceny potravin atd.

Takže z tohoto místa bych poprosil o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a ještě se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám také. Prosím pana poslance Jaroslava Martinů.

 

Poslanec Jaroslav Martinů: Hezký pěkný podvečer, dámy a pánové. Dovolte mi několik málo argumentů na podporu tohoto vládního návrhu. Tímto návrhem se srovnává dopad zvýšení daní na ceny u levných a dražších cigaret. Je nutné si uvědomit, že spíš než o prémiové značky jde o cigarety ve středním cenovém pásmu, tj. od 70 korun na krabičku výše. Ty všichni známe jako značky Petra či Sparta. Tato část trhu odvádí spotřební daň o jednu až tři koruny vyšší, než je minimální spotřební daň, a v současné době zaujímá asi čtvrtinu celkového trhu. Za posledních deset let došlo k polovičnímu propadu. Každoročně nás takhle vysoká procentní složka v tomto cenovém pásmu krátí až o 750 milionů korun. V současné době celkové daňové výnosy závisí hlavně na cigaretách s minimální spotřební daní. Střední část trhu se kvůli vysokým daním již více jak deset let propadá ve prospěch cigaret odvádějících jen minimální spotřební daň a stát přichází o peníze. Záměrem vlády je zabránit dalšímu poklesu, dalšímu posunu k levným cigaretám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP