(17.50 hodin)
(pokračuje Bém)

A za páté. Já to říkám pouze a jenom proto, že v této chvíli se dotýkáme na všech možných úrovních, dokonce i tady v Poslanecké sněmovně nás to stálo včera poměrně hodně času, museli jsme si vyslechnout spoustu rétoricky opět zdatných projevů na téma zařazení či nezařazení bodu, který by Poslaneckou sněmovnu v čase pravděpodobně jedné z největších epidemií v oblasti návykových nemocí, byť termín epidemie používám v uvozovkách, protože se samozřejmě jedná o epidemii pouze a jenom v přeneseném slova smyslu, tedy epidemii k dramatickému zvýšení incidence, mortality konzumentů alkoholických nápojů, tedy v důsledku obsahu metylalkoholu, ať už pančovaných, nebo nějakým jiným způsobem, prostě podomácku nebo snad i dokonce ve velkovýrobně vyráběných alkoholických nápojů. Slyšeli jsme prostě včera pokus opozice o zařazení tohoto bodu, kterému tedy poziční, vládní strany úspěšně zabránily. Mě to trochu mrzelo, protože jsem si říkal, že přece jenom když se takováto věc stane, kdybychom byli v čase povodní, tak co asi jiného by Poslanecká sněmovna měla řešit než povodně. Teď jsme v čase metylalkoholové epidemie a jistě by si Poslanecká sněmovna zasloužila nějakou seriózní debatu. Tak mě to mrzelo, že k tomu nedošlo. Já sám jsem hlasoval pro zařazení těchto bodů na pořad dnešního nebo včerejšího jednání či zítřejšího. Ale v každém případě je realitou, že kromě toho, že vláda nemá žádnou seriózní strategii boje proti kouření, tak vláda také nemá, nebo my nemáme, abych neobviňoval vládu, protože to neudělala žádná z předchozích vlád, my nemáme žádnou seriózní strategii prevence, boje proti závislosti na alkohol. V konečném důsledku to také vede k tomu, že když se objeví problém metylalkoholu, když se objeví epidemie, která by se měla řešit těmi klasickými epidemiologickými nástroji, tak my ji neřešíme těmi klasickými epidemiologickými nástroji.

Jenom pro informaci a krátkou stručnou informaci: Klasický epidemiologický nástroj znamená, že když se objeví infekce salmonelózy na letním skautském táboře někde v jižních Čechách, tak přijede okresní nebo krajský hygienik, provede místní šetření, cílené epidemiologické šetření, zjistí, která vajíčka, která majonéza nebo kde je zdroj této infekce. A ten zdroj eradikuje, odhalí, eradikuje, zničí, prostě provede příslušnou intervenci a zjistí, ke komu se tento zdroj mohl asi tak ještě dostat, a i tam provede intervenci v zájmu ochrany veřejného zdraví, protože když se dotýkáme problému epidemie, na kterou umírají lidé, tak daleko spíš než kdo za to může, kdo je vinen, jak má být potrestán, tak nás zajímá, jak chránit lidské životy. A je neuvěřitelné, prosím pěkně, že toto se neodehrálo ale na žádné úrovni, nedošlo k nějakým cíleným epidemiologickým šetřením, která by umožnila okamžitě lokalizovat zdroj, okamžitě eradikovat zdroj, jeho prostřednictvím také zjistit, ke komu se asi tak mohl dostat, a touto cestou chránit případně již intoxikované pacienty a nebo ty, kteří se mohou intoxikovat.

Zmiňuji tento problém v kontextu spotřební daně na tabák prostě proto, že se tady dotýkáme, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, primárně veřejného zdraví. Dotýkáme se problému ochrany veřejného zdraví. Nedotýkáme se vůbec v tuto chvíli, nebo nedotýkáme se v čase akutní infekce problému trestněprávního, to nás vlastně vůbec nezajímá v danou chvíli. V danou chvíli nás zajímá, kolik lidí na to může ještě umřít a co máme udělat pro to, abychom té epidemii nebo infekci zabránili.

Říkám to proto, že Česká republika by si zatraceně zasloužila nějakou systémovou meziresortní, multidisciplinární strategii, koncepci boje proti alkoholismu, strategii, jejíž součástí by nepochybně byla preventivní opatření, strategii, jejíž součástí by byla i epidemiologicko-intervenční opatření. Ale strategii, která by se možná dotýkala i vazby spotřební daň a výše spotřební daně a skutečná spotřeba tabákových výrobků, nebo v případě alkoholu strategie výše spotřební daně a skutečná spotřeba alkoholu, protože mají pravdu všichni ti, kteří říkají, že ve spotřebě absolutního alkoholu na hlavu jsme na jednom z prvních míst ve světě.

Poslední poznámka. Nevím, jestli jste to stačili zaznamenat nebo jestli si to uvědomujeme, ale spotřební daň na tabák je něčím zvláštním. Ona se totiž neplatí ze spotřeby. Vy platíte za kolek vyrobené cigarety, nebo resp. vyrobené krabičky. To není pravda u alkoholu. A já se ptám: Existuje, pakliže tedy neplatíme spotřební daň ze skutečné spotřeby, nějaký důvod pro to, aby tento model spotřební daně reálně existoval? A pakliže existuje takový důvod, proč jej nezavedeme na alkohol? Kdybychom totiž zavedli, s velkou pravděpodobností - nikdy samozřejmě nevíme, nemůžeme vědět - tento model do oblasti spotřeby alkoholových výrobků, tak je docela klidně možné, že bychom se s problematikou černého trhu, tak jak se o něm zmínila moje milá paní kolegyně Jana Černochová ve vztahu k tabákovým výrobkům, dokázali vypořádat zatraceně rychle. S velkou pravděpodobností, možná že dokonce hraničící s jistotou, by se ukázalo, že pro výrobce, pro prodejce a distributory toho černého, nelegálního alkoholu, kde je dneska vlastně strašně jednoduché si za pár haléřů koupit někde kolek, jehož cena je tuším 37 haléřů nebo kolik, a opatřit jím každou láhev alkoholu, ať je to jakýkoliv alkohol. Celníci, od kterých mi dneska chceme, aby byli schopni diferencovat mezi černým, nekolkovaným nebo falšovaným či pančovaným alkoholem a tím státem garantovaným v příslušné kvalitě, tedy bez metylalkoholu a jiných jedovatých příměsí, tak tomu černému trhu bychom udělali ale obrovskou čáru přes rozpočet.

Pan kolega Doktor jistě namítne, že by se černý trh s tím vypořádal a hledal nějaké jiné cestičky, že by s velkou pravděpodobností ty drahé 47korunové nebo 37korunové kolky si začal opatřovat nějakým nelegálním způsobem, že by je například protizákonně za pár haléřů vyráběl, to asi ano. Ale nepochybně by to byl jeden z kroků, kterým bychom přinejmenším efektivně černý trh s alkoholem byli schopni omezit.

Čili poslední poznámka je, proč se nedíváme na spotřební daň u tabáku stejným způsobem a stejným metrem, jako na spotřební daň u alkoholu, anebo otočím tuto otázku - proč se na spotřební daň u alkoholu nedíváme stejným metrem a stejnou metodou a formou zdanění jako na spotřební daň u tabákových výrobků. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka pan kolega Miroslav Svoboda. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP