(18.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu opravdu velmi stručný.

Vážené kolegyně, kolegové, jenom chci reagovat na kolegu Béma, neboť se přiznám, že mě trošku popudila jedna věc, kdy se zmínil o tom, že sociální demokraté v tuto chvíli neplédují za to, že se tady dle pravičáckého modelu prostě drahé cigarety nezdražují, kdežto ty levičácké cigarety se zdražují nejvíce. Nechtěl jsem právě explicitně tady jakoby ukazovat to levo-pravé vnímání tohoto problému. Měl jsem spíš snahu navázat na odbornou diskusi z rozpočtového výboru, proto jsem hovořil o tom, že to odnášejí ti, jejichž hobby samozřejmě není to ručně si balit cigarety, ale je to důsledek samozřejmě jejich závislosti. To se mi líbilo na té diskusi, že byla kolegou Bémem vnímána spíš z pohledu lékaře, a tudíž že to je důsledek jejich závislosti, ale důsledek samozřejmě ekonomické lability, resp. toho, že si nemohou dopřát to luxusní zboží. Samozřejmě že tam v podtextu je ta levicovost, ale nechtěl jsem tady křičet, že je to tak primárně vnímáno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Vracíme se do řádných přihlášek. Pan poslanec Michal Doktor má slovo. Po něm je ještě přihlášen do obecné rozpravy pan kolega Boris Šťastný. Pan poslanec Michal Doktor, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Hezké odpoledne, spíše tedy podvečer, kolegyně a kolegové.

Mou výzbrojí v debatě o spotřebních daních na cigarety a spotřební dani na alkohol je osobní zážitek z volebního období, v němž jsem jako poslanec dokázal změnit naprosto neuvěřitelnou daňovou zvrhlost, která spočívala v tom, že zatímco byly zdaněny všechny myslitelné sortimenty tabáku, tak jeden jediný zdaněn nebyl. Byl to tzv. vykuřovací technický tabák, který nepodléhal žádné dani. Zdálo se, že máme nejvykouřenější skleníky v České republice a jejich celková rozloha se kryje s celkovou rozlohou České republiky. Na Ministerstvu financí to nikomu nevadilo. Několikrát jsem opakovaně jako poslanec navrhoval narovnání toho daňového břemene na úroveň jiného tabáku a několikrát mi byl opakován jeden jediný argument: Vždyť to není tabák určený ke kouření, nemůžeme jej zdaňovat tedy jako tabák. I na takto nesmyslné argumentaci může stát ztrácet, i na takto nesmyslné argumentaci a nesmyslných postojích a zákopech můžou stát základy daňových úniků.

Byť jsem se lehce posmíval té hysterické reminiscenci, v níž jsem tedy sehrál tu roli, tak v zásadě je to velmi vážná věc. A kauza metanolu, resp. alkoholu, který vraždí lidi, není ničím jiným než kauzou nezdaněného alkoholu, kauzou daňových úniků v oblasti spotřebních daní. A předstupuji zde jen proto, abych vám sdělil naléhavou prosbu spočívající v tom, abyste k spotřebitelským návykům - zdůrazňuji, že nejsem ani kuřák, jsem velmi trpící nekuřák, ale zároveň benevolentní v tom, že si neosobuji tu všemoc zakazovat kuřákům kouření ve svém okolí, pakliže to opravdu neobtěžuje, a myslím, že velmi vyrovnaný vztah k alkoholu mi dovoluje i svobodu té úvahy, spočívající v tom, abych se nenechal vábit k pohnutkám, které poslance Parlamentu České republiky, tedy i senátory, členy horní komory, tu čas od času vedly k návrhům na akceleraci zdanění této oblasti spotřeby pro různé motivy. Někdy bojují o naše zdraví, jindy chtějí peníze pro některé pojistné systémy. Chápu, že panu ministrovi se zřejmě líbilo, kdyby nové výnosy těchto daní spočinuly právě v jeho pojištěneckém systému.

Jenomže každá taková operace má i své náklady. A těmi náklady bohužel je to, čeho jsme svědky, a sice daňové úniky, kriminální činnost a kriminalita spojená s budováním a fungováním distribučních kanálů. A trápení, které prožíváme v tuto chvíli, jehož přemrštěným výrazem je rozhodnutí o prohibici, kterou znovu a znovu odmítám, neb se mine svým účinkem a je příliš tvrdá a postihne především ty, kteří daně poctivě platili a na tom trhu nepodváděli, tak prosím o to, abyste i tento důsledek vážili.

Česká republika v době svého předsednictví moderovala dohodu zemí Ecofinu, resp. členských zemí Evropské unie, o postupném náběhu a zvyšování spotřebních daní v oblasti tabákových výrobků. Já jsem pana ministra financí Kalouska za ten kompromis veřejně vůbec nechválil, na druhou stranu jej respektuji. A prosím každého z vás, kdo bude navrhovat jakýkoliv manévr, který má v konečném důsledku vést k akceleraci, ke zvýšení daňové zátěže, abyste zvážili fakt, že se Česká republika už podle dosaženého kompromisu, toho kompromisu, který už v téhle chvíli léta platný a který bude v tom maximu svých efektů mít své počátky v roce 2014, stane nárazníkem - nárazníkem tabákových výrobků s nižší spotřební daní, které začnou skrze Českou republiku více než dodnes se tlačit do našeho prostoru a do prostoru na západ od nás. Všechny země na východ od nás počínaje Slovenskem, Polskem, Ukrajinou a zeměmi dalšími, které byly součástí té dohody, resp. pobaltských zemí a Ukrajina je tím kanálem, kterým to sem plyne, si totiž vyjednaly odlišné podmínky od našich a budou uplatňovat nižší zdanění a cigaretové výrobky i ty legálně zdaněné na jejich trzích budou mít nižší daňové břemeno a příznivější cenu pro to, aby se draly do našeho prostoru. Prosím, abyste vzali tuto věc v potaz. Aby ony dobré úmysly, které mnohdy vedou právě do pekla, nebyly právě tím, co povede ruku a hlas některých z vás, kteří budete žít v naději, že vybereme více peněz, neboť výsledek bude úplně opačný.

Pan poslanec Pavel Bém uvedl příklad odlišné technologie a odlišné administrace zdanění spotřeby mezi tabákem a alkoholem. Myslím, že - přestože bych si dovolil dovodit, že se maličko mýlí, dopovím bohužel, přál bych si ten absolutní efekt vytlačení toho černého trhu a té nezdaněné spotřeby - se dá z té odlišné technologie zdanění a uplatnění daně dovodit parametricky rozdílná velikost černého trhu. V oblasti tabákových výrobků ta respektovaná čísla hovoří zhruba o osmiprocentním úniku v oblasti zdanění spotřeby tabáku. U alkoholu, kde je to zdanění, ta technologie uplatnění daně měkčí a stát opravdu nejde tou maximalistickou cestou a břemeno daně je odkládáno až do jiné fáze, nežli je ta výroba, tak stát tady ztrácí v těch mnou a obecně respektovaných odhadech až 20 %. Až 20 % možného potenciálu vybrané daně. To je samozřejmě rozpočtově příliš mnoho a je to také fakticky příliš mnoho s ohledem na důsledky, ke kterým to vede.

Prosím, abyste tyto věci vážili. Prosím o to, aby parlament v jiném čase, než je tenhle tak emočně napnutý, si vyslechl velmi podrobnou zprávu ministra financí věnující se rozboru kauzy nezdaněného alkoholu. Ten jev je alarmující proto, jak mistrovsky vedený je, jak efektivně je postavená distribuční síť, pomocí které je ten nezdaněný alkohol distribuován na území celé České republiky. To je to, co je na tom alespoň pro mne nejvíc odstrašující. To, že tam chybí nějaký jednoduchý sociální nebo příjmový příběh, to, že je postižena celá Česká republika, to, že jsou ty kanály technologicky velmi efektivní ve své funkci a ve své schopnosti obcházet zákon, to, že se na těch místech, která jsou až dnes - což je na tom neuvěřitelně úplně paradoxní - až dnes zasažena kontrolou celníků a Policie České republiky objevovány falešné kolky, ale v řádech tisíců kusů i oficiální kolky, to znamená, že v těch místech jede souběžná distribuce zdaněného i nezdaněného alkoholu. To je na tom absolutně odstrašující a prosím, aby taková analýza byla Parlamentu České republiky, případně na uzavřenou debatu rozpočtového výboru, doručena.. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP