(9.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Pokusím se být co nejstručnější. Od úterka došlo k jistému velmi významnému posunu. Dá se říci, že k akceleraci v celé té záležitosti, v celé té metanolové aféře. Plošný zákaz prodeje lihovin a destilátů nad 20 % uskutečněný vládní administrativou přilákal pozornost orgánů Evropské unie a Česká republika pod tlakem sama zastavila vývoz českých lihovin a destilátů do zemí Evropské unie. Je otázka, jak dlouho tento zákaz vývozu bude trvat. Čím déle, tím hůře pro české vývozce lihovin a destilátů. Pokud někdo vyklidí trh, zaplní volný prostor v globální tržní ekonomice okamžitě někdo jiný. Škody tak mohou být nedozírné. Poškozeny budou firmy, zaměstnanci i stát. Nejde ale jen o hospodářské ztráty firem, státu i občanů, pokles jejich mezd nebo ztrátu zaměstnání. Jde o obrovskou ztrátu reputace českých výrobků a firem, což ohrožuje pozici českých výrobců na zahraničních trzích obecně. (V sále je velký hluk.)

Odhaduje se, dámy a pánové, že až jedna čtvrtina výroby a prodeje lihovin u nás je nelegální. Při setkávání s občany včera na Karlovarsku jsem slyšel, jak silně je mezi občany narušena důvěra ve stát. Lidé se ptají, co dělaly příslušné orgány...

Pane místopředsedo, já už se neslyším, ale mohu přidat na decibelech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Ano. (Zvoní.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Lidé se ptají, co dělaly příslušné úřady, které měly chránit občany, jejich zdraví a životy - ztraceno už bylo 23 životů - počínaje celní správou, přes berní úřady - těch jsem si, musím říci, vždy velmi vážil, proto mě překvapuje, že v tomto nekonaly -, Česká obchodní inspekce, hygiena, policie. A mohl bych pokračovat. Pokud se vládě nepodaří říci rychlé jasné slovo a vyřešit systémově problém, bude stát nutně považován za neschopný a neužitečný a všechny části administrativy státu, jichž se to týká, za neschopné či zkorumpované. Jak by bylo jinak možné, že až čtvrtina lihovin a destilátů je prodávána nelegálně?

Občané očekávají rychlé, razantní a důsledné řešení. Chci znovu navrhnout, aby premiér dnes podal informaci o postupu české vlády při řešení metanolové aféry, zejména pak o opatřeních směřujících k rychlému ukončení zákazu prodeje lihovin a destilátů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, kam jste to chtěl zařadit? Dnes jako první bod? Dobře, ano.

Teď bych požádal pana poslance Husáka, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já chci požádat o přeřazení bodu 48, který je v bloku prvních čtení, jako první pevně zařazený bod na příští středu jako první do bloku prvních čtení. Pokud by nebyl tento blok, tak jako první po bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako první bod po čem?

 

Poslanec Jan Husák: Jako první bod v bloku prvních čtení ve středu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Příští týden ve středu?

 

Poslanec Jan Husák: Příští týden ve středu. A případně, pokud ten blok není zařazen a budou všechny body projednány dnes, tak jako první bod po bloku třetích čtení. Důvodem je, že v současné době probíhá finalizace prováděcích norem pro stanovení počtu pošt. Jedná se v tomto tisku o malou novelu o poštovních službách a jednání může mít vliv na průběh projednávání tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom jsem to úplně nepochopil. Vy jste myslel, kdyby to neprošlo jako první bod v bloku prvních čtení, tak pak to hlasovat jako první bod?

 

Poslanec Jan Husák: Takto. Pokud bude zařazen blok prvních čtení tak, jak je do pořadu schůze na středu, tak jako první pevně zařazený bod bloku prvních čtení. Pokud by všechna jednání dnes proběhla, tak aby byl jako první bod za blokem třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud by proběhla všechna jednání dnes?

 

Poslanec Jan Husák: Všechna první čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To sotva mohou proběhnout. Dobře, ano.

Ještě tu mám omluvu. Dnes se z jednání Sněmovny omlouvá předseda vlády od 9 do 10 hodin.

Já zagonguji, abychom hlasovali o návrzích, které tady zazněly. Já se teď nejdříve zeptám, protože první návrhy přednesl pan poslanec Stanjura, pana poslance Stanjury, jestli mám nechat hlasovat o všech návrzích v jednom balíku. Dohromady, všechny dohromady. Dobře.

Kolegové, nejdříve zazněly návrhy pana poslance Stanjury.

Já vám ještě připomenu, že dnes je to tak, že se budeme zabývat třemi zprávami guvernéra České národní banky a pak tam bude bod 148, časový harmonogram státního rozpočtu. Dnes budeme postupovat tak, že bude guvernér České národní banky a pak bude harmonogram státního rozpočtu.

Nato navrhl pan poslanec Stanjura sérii bodů. První je tisk 722, emisní povolenky. Pan poslanec Stanjura navrhl nejenom teď to pevně zařadit po těchto čtyřech bodech, které tu dnes pevně máme, ale zároveň navrhl zařadit jako třetí čtení tisk 722 na příští středu jako první bod třetích čtení. Takže emisní povolenky takto navrhl zároveň druhé i třetí čtení, ale kromě toho, že teď budeme hlasovat o tom, že za pevné body dáme emisní povolenky, ještě navrhl, abychom zařadili bod číslo 10, bod číslo 22, penzijní spoření, a bod číslo 118, to je třetí čtení. Takže tyto čtyři body navrhuje pan poslanec Stanjura dát jako pevně zařazené dnes po současném pevně zařazeném programu. O všech těchto návrzích budeme, jak jsem teď zjistil, hlasovat společně. Je to jasné.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury jako o prvním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 100, přihlášeno 153, pro 148, proti 2, takže to bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP