Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. října 2012 v 9.04 hodin
Přítomno: 141 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál dobré ráno.

Vážení kolegové, kolegyně, vážení členové vlády, zahajuji jednací den 47. schůze, už tedy třetí jednací den. Vítám vás a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Pokud někdo potřebujete, požádejte o vydání náhradní karty.

Co se týče neúčastí, je jich tady řada, takže je přečtu. Pan poslanec Jiří Besser - zdravotní důvody, pan poslanec Zdeněk Bezecný, František Dědič, Michal Hašek, Pavel Hojda se omlouvá. Omlouvá se Kristýna Kočí, Patricie Kotalíková, Václav Koubík. Omlouvá se Jiří Krátký, Václav Kubata, Josef Novotný starší, Josef Novotný mladší, Ivan Ohlídal - ten se omlouvá nějak od 9 hodin 30 minut na zahraniční cestu. Pan místopředseda Jiří Oliva také se omlouvá mezi 12.30 až 13. hodinou. Paní poslankyně Vlasta Parkanová, Jaroslav Plachý, do 14 hodin se omlouvá Anna Putnová. Omlouvá se Adam Rykala. Omlouvá se Marta Semelová z dopoledního jednání. Omlouvá se Bohuslav Sobotka, Pavel Staněk, Bořivoj Šarapatka, Karel Šidlo. Omlouvá se Jaroslav Škárka. Omlouvá se Václav Šlajs, Jiří Šlégr - ten se omlouvá do 13. hodiny, to znamená pouze na dopolední jednání. Omlouvá se Boris Šťastný, Václav Votava. To je tedy z poslanců vše.

Mám tady i omluvy členů vlády. Z dopoledního jednání se omlouvá premiér Petr Nečas. Pak se omlouvá ministr Pavel Dobeš. Od 11. hodiny se omlouvá ministr Petr Fiala. Od 12. hodiny se kvůli zahraniční cestě omlouvá ministryně Alena Hanáková. Na zahraniční cestě je také ministr Tomáš Chalupa. Z odpoledního jednání se omlouvá Kamil Jankovský. Omlouvá se také z dnešního jednání Miroslav Kalousek. Omlouvá se také ministr Martin Kuba. Jan Kubice je na zahraniční cestě a mám tady také omluvu Karla Schwarzenberga. Tolik tedy členové vlády, což důležité také asi z hlediska interpelací, které nás čekají odpoledne.

Prosím, můžeme se soustředit na program dnešního jednání. Dnešní jednání bychom samozřejmě měli zahájit bodem 129 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Jenom připomenu, že po jejich skončení v 11 hodin bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům. Zařazovali jsme pevně body 93, 26, 31 a 38. Pokud bychom to stihli všechno dopoledne probrat, pak bychom pokračovali body smlouvy, druhé a první čtení.

Odpoledne, což samozřejmě dobře víte, budeme projednávat bod 130 - Ústní interpelace. Takže vám všem ještě jednou připomenu, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 tedy počítejte s tím, že proběhne losování ústních interpelací, které budou odpoledne.

Poslední informace, kterou bych tady rád sdělil, je, že v pátek 26. října Sněmovna zahájí jednání až v 10 hodin ráno vzhledem k tomu, že máme hlášeno jednání některých výborů. Opakuji, zítra začne jednání v 10 hodin ráno. Snad to všichni registrují.

Ještě mám jednu písemnou přihlášku k pořadu. Takže požádám pana poslance Ivana Ohlídala, který mě požádal, aby dostal slovo kvůli změně pořadu.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji před vás s prosbou o změnu pořadu této 47. schůze. Napřed tu změnu načtu, pak bych ji zdůvodnil.

Navrhuji, aby bod číslo 16, sněmovní tisk 624, jedná se o zákon, který bude novelizovat zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, tento návrh podávají Ivan Ohlídal, Jan Chvojka, Stanislav Huml a další, a já navrhuji, aby byl tento bod přeložen na úterý příští týden, tzn. úterý 30. října, za již pevně zařazené body. Čili jedná se mi o pevné zařazení tohoto bodu za již zařazené pevné body v úterý 30. října. Pak si dovoluji zároveň požádat, aby potom třetí čtení tohoto zákona bylo umístěno jako pevný bod na pátek 2. listopadu za již jeden pevně zařazený bod.

Načtu ještě druhý návrh na změnu. Navrhuji také přeložení bodu číslo 17. Jedná se o zákon o vysokých školách, navrhují poslanci Anna Putnová, Petr Gazdík a další. Tento návrh se týká přeložení opět na úterý 30. října za již pevně zařazené body, tedy přesněji řečeno, pokud bude schváleno zařazení předcházejícího bodu 16, tak za něj. A rovněž navrhuji, aby třetí čtení tohoto zákona bylo zařazeno jako pevný bod za již zařazené pevné body na pátek 2. listopadu.

Nyní prosím zdůvodnění. Musím plnit funkci, která vyplývá z mého členství ve Stálé parlamentní delegaci OBSE, a za necelou půlhodinu musím odjet na monitorování voleb na Ukrajinu. V prvním případě, v bodě číslo 16, jsem předkladatelem, v druhém bodě, bodě číslo 17, jsem zpravodajem. Jedná se o velmi specifické body, navíc zákony, které jsou v nich obsaženy, jsou velmi důležité jak pro akademickou veřejnost v rámci vědeckého výzkumu, tak akademickou veřejnost v rámci vysokých škol. Proto bych vás poprosil o chválení této změny.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP