(10.30 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Dámy a pánové, chápu, zločinci musejí být vděční především exministrovi vnitra Ivanu Langerovi, který rozprášil příslušné útvary finanční policie, která sledovala nejnovější metody legalizace špinavých peněz a zajišťovala jejich výnosy z trestné činnosti. Mnohé informace v otevřených částech výroční zprávy signalizují, že máme vcelku zdatnou Bezpečnostní informační službu, nicméně mě také ujistily v tom, že vládní struktury, které měly v uplynulých letech efektivně reagovat, jsou buď totálně neschopné, nebo záměrně bezpečnostní situaci v ČR neřeší a nechtějí ji řešit ani pod tlakem médií a veřejnosti. Tento stav pak mnohým odborníkům připomíná polovinu roku 1988, kdy tehdejší Státní bezpečnost měla jasný politický příkaz nové případy neotvírat a živé případy postupně utlumovat do ztracena.

Ne, nehodlám zde meditovat o tom, co hrozí dosavadnímu způsobu vládnutí zprivatizovanému podnikatelskými multimilionáři, navíc vládnutí napnutému takřka nadoraz radiálními neoliberály. Jestliže slabým odhadem nejméně 200 miliard ročně mizí v černé ekonomice ve vyloženě kriminální činnosti, čekal by občan, že Nečasova vláda bude prostředky hledat právě zde. Bohužel Petr Nečas a jeho vládní koalice dělá pravý opak - pro peníze sahá pod záminkou úspor do kapes rodiče, matek na mateřské a rodičovské dovolené, do kapes sociálně slabých rodin s dětmi, nemocných a důchodců. Krajní akce vyvolávají ovšem krajní reakce, které pak žádná přeběhlice z Věcí veřejných, ale ani nejlepší ministr financí rozvíjejících se evropských ekonomik, ba ani žádný pan Čistý nevybalancuje. Proto žádám, neboť poslankyně a poslanci by měli mít úctu k Ústavě a demokratickým zásadám výkonu státní moci, o vaši podporu návrhu na zamítnutí premiérovy odpovědi, a tím jej zavážeme k vypracování odpovědi nové.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A vlastně tedy probíhá rozprava k interpelaci pana poslance Grebeníčka, který se tedy do rozpravy pustil i přes nepřítomnost premiéra Nečase, a teď si nejsem jist, jestli jste řekl nějaký návrh usnesení. (Posl. Grebeníček: Zamítnout odpověď.) To znamená, v podstatě hlasovat o tom, že nesouhlasíte s odpovědí premiéra na vaši interpelaci. Já v tom případě zagonguji, protože už žádné další přihlášky nevidím. Prosím, abyste se dostavili, abychom mohli hlasovati. Vidím, že se scházíme. Ještě chvíli počkám.

Já vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili, kdo chce hlasovat. Prosím tedy, přihlaste se. (Čeká se na dosažení minimálního kvora.) Tak, už to tam máme, takže snad můžeme hlasovat.

 

A je tady návrh, který dal pan poslanec Grebeníček, který v usnesení navrhuje vyslovit nesouhlas s odpověď premiéra na jeho interpelaci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro podpořit návrh usnesení - nesouhlas s odpovědí premiéra na interpelaci pana poslance Grebeníčka - stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 54, přihlášeno je 75, pro hlasovalo 35, proti 39, takže to usnesení přijato nebylo a my jsme se tím vypořádali s touto interpelací.

 

Další tu máme interpelaci na ministra zdravotnictví pana ministra Hegera, což byla interpelace pana poslance Tancoše, ale pana poslance Tancoše tady bohužel nevidím. Myslím, že ho nevidím, a já jsem tady ze začátku uvedl paragraf jednání, ve kterém platí, že pokud poslanec není přítomen... (Někteří poslanci se jej vydávají hledat do kuloárů.) Ještě poslední pokus tedy: pan poslanec Tancoš je vyzýván k dostavení se do sněmovny, ale nemůžeme ho hledat dlouho. (Čeká se na příchod poslance Tancoše.) Pokud je někde poblíž... Pokud tedy není k mání, tak bohužel musíme postupovat tak, jak nám ukládá jednací řád. A jednací řád praví, že pokud tedy poslanec není přítomen v době zahájení interpelace, tak se jeho interpelace neprojednává, a dokonce se odkládá. Já pořád pana poslance Tancoše nevidím, a tudíž budu muset tedy zřejmě interpelaci odložit.

A můžeme jít k další a to je interpelace na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, kterou podala paní poslankyně Konečná ve věci postupu odboru ochrany vod a Státního fondu životního prostředí při administraci strategie ochrany před povodněmi. Takže poprosím paní poslankyni, aby svůj nesouhlas nyní vyjádřila ona. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já u téhle interpelace mám poněkolikáté možnost, a pevně věřím, že mi vyhovíte, požádat o přerušení, protože pan ministr Chalupa je v Lucemburku na jednání Rady ministrů a jsme domluveni na tom, že tuto interpelaci chceme projednat, bohužel nám to termínově nevychází, a protože nechci zdržovat a číst vám tady text své interpelace bez pana ministra, tak mi dovolte vás požádat o přerušení, aby se dostalo i na kolegy, kteří tu své ministry mají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se. Já se strašně omlouvám, ale já jsem tady řešil... To by se mi nemělo stávat.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já to ještě jednou zopakuji. Poprosím o přerušení z důvodu nepřítomnosti ministra z důvodu jeho služební cesty a z důvodu toho, že si myslím... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP