(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, akorát že to musíme hlasovat, paní poslankyně. Dobře. Porozuměl jsem a ještě jednou zagonguji.

 

Požádal bych kolegy, abychom umožnili paní poslankyni přerušit projednávání vzhledem k nepřítomnosti ministra Tomáše Chalupy. Hlasovali bychom o přerušení této interpelace, až bude přítomen ministr. Takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušit projednávání této interpelace? Vzhledem k nepřítomnosti ministra žádá paní poslankyně Konečná, abychom ji přerušili pro příští projednávání písemných interpelací. Kdo je proti?

Hlasování 55. Přihlášeno 79, pro 60, proti 8. Tak tedy děkuji, že jste umožnili paní kolegyni přerušit tuto interpelaci a přednést ji příště. To bylo podle mne kolegiální. Můžeme tedy tuto interpelaci také odložit.

 

Teď prosím - pan premiér Nečas opět je další interpelovaný. Je to interpelace pana poslance Ivana Ohlídala, který ale se mi omlouval. Ten se mi omlouval teď. (Hlasy z pléna: Tak propadá.) Vzhledem k nepřítomnosti to znamená opět, že interpelace je odkládána. Nic jiného nedělám.

Pak je tu interpelace na ministra školství, opět Ivan Ohlídal, ten je omluven. Takže taky odkládám.

Ministr Dobeš. A teď tady konečně přichází chvíle paní poslankyně Orgoníkové, protože ta zde je přítomna. Zase tady nemá pana ministra Dobeše, tuším. Ale prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostávám se do stejné situace, jako byla paní poslankyně Konečná. Požádala bych vás také o to, abychom projednávání této petice přerušili, až zde bude přítomen pan ministr Dobeš.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Orgoníková, předpokládám k mé opakované trvalé nepozornosti, přesto předpokládám, že paní Orgoníková požádala o přeložení té interpelace. Je to tak? (Přerušení.) Přerušení. Tak přerušení interpelace, dobře.

 

Budeme tedy hlasovat stejně jako u paní poslankyně Konečné o žádosti přerušit tuto interpelaci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušit tuto interpelaci paní poslankyně Orgoníkové na ministra Dobeše, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 56. Přihlášeno 81, pro hlasovalo 54, proti 6. Opět ocením, že kolegové umožnili paní poslankyni přerušit svou interpelaci a přednést až v době přítomnosti ministra. Můžeme i tuto interpelaci tedy odložit.

 

A co nám tady zbývá? Pan premiér Nečas a interpelace paní poslankyně Kateřiny Klasnové ve věci hospodaření v Lesích České republiky. Jak budeme postupovat tady?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď budu říkat to samé co kolegové. Považuji řešení problematiky Lesů České republiky za velmi závažné. Neušetřím pana premiéra odpoledne při interpelacích, ale tuto interpelaci bych chtěla přerušit, protože si nenechám ujít, abychom to probírali tady na plénu, aby mohli diskutovat i ostatní kolegové, což v odpoledních interpelacích není možné. Takže prosím také o přerušení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také tedy prosba o přerušení, takže to musíme také hlasovat. No (s povzdechem), tak budeme hlasovat přerušení této. Ona je tu i další na pana premiéra. Dobře. Nyní budeme hlasovat žádost paní poslankyně Klasnové.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení projednávání interpelace paní poslankyně Klasnové na premiéra Nečase, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 57. Přihlášeno 81, pro 44, proti 11. To znamená, že to bude umožněno. Přerušení bylo odhlasováno.

 

A postupujeme dále. Mám tady na premiéra další interpelaci, pana poslance Miroslava Váni - o majetkovém vyrovnání s církvemi. Ale poslance Váňu tady nevidím. (Hlas kolegy: Byl tady, je někde venku.) Byl - no byl, teď tu není. ... Prý ho někdo viděl. ... Takhle se to řídit nedá. (Veselí v lavicích.) ... Takže prosím pana poslance Váňu, který by neměl být tak snadno přehlédnutelný v kuloárech. (Smích v lavicích.) ... Každý poslanec by měl ostražitě sledovat průběh písemných interpelací a hlídat si, zda na něj nepřijde řada... (Po chvilce vbíhá do sálu udýchaný poslanec Váňa.) Á výborně.

Pane poslanče, já vám sděluji, že pan premiér není přítomen. Vy tady máte na něho interpelace. Jak se k tomu postavíme?

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já žádám o přerušení vzhledem k nepřítomnosti premiéra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: No výborně! Obou interpelací - máme tady vyrovnání s církvemi a pak tady máme krize vládnutí. I krize vládnutí bude přerušena? (Ano.) I krizi vládnutí přerušíme. Dobře.

Takže vážení kolegové, budeme nejdřív hlasovat interpelaci pana poslance Váni ve věci církevních... nebo ne, budeme to hlasovat dohromady. Když nikdo nebude protestovat - nebo chce někdo hlasovat krizi vládnutí zvlášť a církevní restituce zvlášť? (Odezva z lavic nesrozumitelná.) Ne, všechno dohromady. (Odezva z lavic napravo.) Teď jsem to nepochopil. Krizi vládnutí zvlášť? (Reakce z lavic.) Dohromady? Dohromady. Takže prosím dohromady krizi vládnutí i církevní restituce.

 

Zahajuji hlasování dohromady, kdo všechno panu Váňovi přerušíme. Co všechno přerušíme panu Váňovi. (Smích v lavicích.) Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 58. (Přítomno 83). Pro 42, proti 23. Takže panu Váňovi se to povedlo. Obě interpelace jsou přerušeny.

 

No prosím vás, to snad už je úplně všechno. My jsme tímto hlasováním ukončili vlastně projednávání odpovědí členů vlády České republiky a premiéra na písemné interpelace.

Jsme krátce před limitem, a pokud by nikdo neprotestoval, udělal bych desetiminutovou pauzu. Sněmovna by pokračovala v 11 hodin. Prosím, buďte tady.

 

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP