(11.20 hodin)
(pokračuje Bauer)

V rámci návrhu směrnice vidím na jedné straně skupinu států, které volají po penězích, a bohužel čím dál tím menší skupinu států, které ještě vůbec nějaké poslední peníze mají. To, že osobně nesouhlasím s některými parametry této směrnice, určitě z mé strany není vedeno naivní snahou zachraňovat české banky, protože každý přece ví, že většina bank jsou buď pobočkami zahraničních bank, anebo mají rozhodující zahraniční majetkovou účast. Mou snahou je ochránit velké přebytky a likviditu na účtech těchto bank a samozřejmě též zabránit případnému odlivu prostředků z fondů pojištění vkladů. To, že jsou tyto peníze přímé nebo nepřímé prostředky občanů České republiky, si myslím, že je nadmíru jasné.

Já osobně jsem velmi zvědavý, od koho na půdě této Sněmovny nebo v rámci celé evropské sedmadvacítky uslyšíme, že tento návrh směrnice je dobrým nápadem. Myslím si, že dobrý nápad je to především pro státy jižního křídla, které se v této fázi nacházejí ve velice složité ekonomické situaci, anebo je to dobrý nápad pro ty, kterým je lhostejné, co se stane s těmi zmiňovanými přebytky a likviditou ležícími na účtech bank, které působí na území České republiky.

Osobně se ztotožňuji s návrhem a s usnesením, které již doporučuje evropský výbor, a proto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bauerovi. Zeptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do obecné rozpravy k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Požádám pana zpravodaje pana poslance Jana Kubatu, aby odkázal na usnesení, poté dostane slovo paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych pouze doplnil, že v mé zpravodajské zprávě byl pouze výtah z usnesení výboru pro evropské záležitosti a já chci Poslaneckou sněmovnu odkázat na sněmovní tisk 820, jehož nedílnou součástí je usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna měla hlasovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji vám. Prosím nyní paní poslankyni Danu Váhalovou.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Ještě jednou děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych si dovolila navrhnout, jak jsem avizovala, usnesení ve znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. podporuje Komisi v jejím úsilí o vytvoření společného evropského právního rámce zacíleného na řešení vážných ekonomických problémů, do nichž se dostávají některé systémově významné finanční instituce působící na území více členských států;

2. podporujeme užší politickou integraci, účinnou kontrolu a regulaci, aby břemeno ztrát finančního sektoru opět nenesli daňoví poplatníci;

3. vnímáme možné nebezpečí ve vztahu k českému bankovnímu sektoru, a proto žádáme předsedu vlády, aby pravidelně informoval, jak vyjednáváme a chráníme české národní zájmy."

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl návrh usnesení paní poslankyně Dany Váhalové. Jsme v podrobné rozpravě. Ptám se tedy poslanců a poslankyň, zda má ještě někdo z nich návrh usnesení, s nímž by v podrobné rozpravě chtěl Sněmovnu seznámit.

Pan kolega Václav Mencl se hlásí.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, dovolte, abych v zastoupení předsedy klubu požádal o desetiminutovou přestávku pro poradu klubu ODS. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 11.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP