(12.20 hodin)
(pokračuje Skalický)

Jsou zlepšeny pravomoci orgánů dozoru, které tak mohou získávat další informace o využívání marketingu prostřednictvím léčivých přípravků, a definují se nebo upravují vztahy mezi registrovanými a neregistrovanými léčivými přípravky, o čemž se tady zmiňoval i pan předseda zdravotního výboru Boris Šťastný.

Dále se zpřesňuje, což je asi dobře, sponzorování prostřednictvím třetích osob, kde fyzické osoby dodnes vlastně vůbec nebyly do tohoto systému zahrnuty. A - což je zásadní - je zde definován nebo potvrzen zákaz zjednodušeně bonusů, kdy by tam, kde jsou léčivé přípravky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a vydávány v lékárnách, neměl být tento systém bonusů používán. Zde tedy zásadně nesouhlasím s tím, co zde říkal kolega Klán, který bonusy obhajoval. Já jsem přesvědčen, že v rámci naopak rovného trhu a přístupu je možné, aby lékárny používaly formu slev, a nikoliv systému bonusů. Myslím, že tato otázka bude velmi diskutovaná na zdravotním výboru.

Jinak celá tato novela reaguje na zákon a směrnici Evropské unie 2001/83, která zcela jasně definuje a nastavuje limity přípustnosti reklamy a výslovně zakazuje reklamu na léčivé přípravky, které jsou hrazeny a vydávány na lékařský předpis a jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Jak již zde zaznělo, dovolím si i já definovat asi tři oblasti, o kterých jsem přesvědčen, že budou předmětem velké diskuse na zdravotním výboru, a nejenom na něm. Za prvé je to počet vzorků léčivých přípravků, které jsou podávány v rámci marketingových kampaní, omezení jejich podávání. Za druhé je to možnost pobídkových programů zdravotních pojišťoven a vytváření takzvaných pozitivních listů. To zase je oblast, která zde zatím nezazněla. Za třetí oblast, která bude velmi diskutována, a to jsou návštěvy obchodního zástupce, kdy lze zvážit, zda je nutno zákonem tuto činnost natvrdo zakázat, či zda zvolit jinou formu regulace. Jenom bych zde dovysvětlil, že jinak se mohou a měli by se chovat obchodní zástupci v lůžkových zařízeních, kde by si management těchto zařízení mohl jasně nastavit pravidla chování, protože on je za to zodpovědný, a jinak pochopitelně si to budou řešit lékaři ve svých privátních praxích, protože pokud tam budou mít řady obchodních zástupců a nebudou přijímat pacienty, tak ti se od nich logicky odkloní a půjdou k jinému odborníkovi.

To by bylo asi zatím z mé strany vše. Dovolil bych si vás požádat a doporučil bych propuštění do druhého čtení, tak abychom na zdravotním výboru mohli tyto oblasti výrazně diskutovat, eventuálně upravit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Skalickému. Prosím pana kolegu Roma Kostřicu. Po něm je přihlášen pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobrý den, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik poznatků z hlediska vedoucího lékaře, který pracuje v nemocnici, tedy ve státním zařízení. Chtěl bych v úvodu říct, že plně podporuji tuto novelu, a jsem rozhodně pro to, aby byla propuštěna do dalšího čtení. Nicméně mi dovolte několik praktických poznámek, s kterými jsem se setkal.

Pracoval jsem od roku 1992 jako vedoucí oddělení, potom později kliniky, která je součástí fakultní nemocnice. Jak mohu sám říct, v dřívějších dobách minimálně jednou za den přicházel některý zástupce farmaceutické firmy nebo nějaké jiné firmy, která by měla zájem prodat nějaký výrobek, a žádal o slyšení. Vždycky jsem se dozvěděl, že ten jejich lék je jednak mnohem účinnější, mnohem lépe se snáší, má mnohem méně vedlejších účinků, je mnohem modernější a samozřejmě je také levnější. Bylo to v podstatě stejné u všech těchto výrobků, které se snaží prodat, a to mě nijak nepřekvapilo. Vzhledem k tomu jsme se domluvili s ředitelem Koškou na jednom, že pokud někdo z těch farmaceutických zástupců by měl zájem mluvit s lékaři, musí na to mít i písemné potvrzení od vedení nemocnice s tím, že tedy s ním o tom může hovořit. Toto nařízení se ukázalo jako velmi příznivé, protože velká většina těchto - nechci říci nějakým způsobem obtěžujících zástupců farmaceutických se zmenšila na jednu desetinu. Považuji to za velmi rozumné.

Pokud jde, prosím vás, ještě o jednu věc, a o tom bych se chtěl zmínit, pokud jde o tzv. kongresovou turistiku. Jsem pevně přesvědčený, že v mnoha případech toto bylo správné. Ale zase si uvědomme, že není dobré nějakým zákonem nějakým způsobem s vaničkou vylít i dítě. Uvědomte si prosím, že platy nemocničních lékařů nejsou nijak zvlášť vysoké. A pokud vám mohu říct z vlastní zkušenosti, že průměrná cena v současné době jednoho kongresu v době cca jednoho týdne dělá asi tisíc eur, k tomu musíte přičíst potom poplatky na letenku a ubytování, takže se dostáváte k relativně velmi vysoké sumě. Dejte si prosím, paní poslankyně a páni poslanci, ruku na srdce. Kdybyste měli vy mít nějakou možnost třeba dejme tomu pobýt v nějakém evropském městě po dobu jednoho týdne s tím, že se budete věnovat nějaké činnosti, která vám usnadní nebo zlepší vaše možnosti práce ve Sněmovně, a měli byste za to uhradit z vlastních zdrojů dva až dvaapůl tisíce eur, já nevím, kolik z vás by se pro tuto akci rozhodlo.

Bylo by samozřejmě ideální, kdyby ať už nemocnice, nebo pojišťovny měly nějaký fond, který by nějakým způsobem umožnil, mluvím teď zejména o lékařích z nemocnic, aby měli možnost takovým způsobem kongresy navštívit. Je nepochybně možné, aby příslušný vedoucí lékař nebo někdo, kdo umožní svému pracovníkovi, aby si svým způsobem pohlídal, jestli ten jeho zaměstnanec tam skutečně na přednáškách seděl, aby odreferoval, aby o tom informoval své další kolegy. Čili si myslím, že tam ta možnost určitá je a dá se docela dobře zajistit, aby ten dotyčný skutečně peníze využil efektivně.

Slyšel jsem několikrát z řad svých mladších kolegů, že takovýto zákon svým způsobem, oni to říkali v uvozovkách, pro ně to dělalo dojem, že je to vydaný zatykač na poznání a vědu. Já bych se od toho chtěl samozřejmě distancovat, od takovýchto poznámek, ale je pravdou, že toto je problematické.

Také si dovolím ještě jednu poznámku. Pracoval jsem devět a půl roku ve funkci předsedy společnosti otorinolaryngologické, čili necelých deset roků. Jsou to společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je jich celá řada. Mám dobrou zkušenost, že existují takzvané společnosti chudé a bohaté. Otorinolaryngologická je společnost chudá, protože málo předepisuje, nedávají tam žádné implantáty a je to samozřejmě problematické. Jsou naopak některé společnosti bohaté, nechci je zde jmenovat, abych se jich nějakým způsobem nedotkl, které jsou na tom dokonce tak dobře, že jsou schopné si držet na plný úvazek jednoho většinou staršího přednostu, který je v důchodovém věku, který se stará o chod takovýchto společností. Značně znevýhodněny jsou některé obory, které jsou nějakým způsobem chudé, nemají dostatek prostředků a nemají ani možnost pořádat dostatečné množství odborných akcí, protože tyto akce bývaly vždy nějakým způsobem sponzorovány nějakou firmou. Takže si myslím, že i tady je zapotřebí na to brát ohled a zřetel.

Nicméně podporuji za svoji osobu propuštění toho zákona do dalšího čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Prosím nyní pana poslance Jiřího Štětinu a dále je přihlášen pan poslanec Pavel Holík. Pan kolega Štětina, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP