(12.50 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Pan Novák vlastnící nemocnici jinde je ten, kdo má mít jediný právo nařizovat, co se v jeho nemocnici bude dít. A soukromý lékař, který je tam jediný, je on právě ten pravý, který si má říci, co v jeho ordinaci a jakým způsobem se bude v této věci dít. Podle mého názoru to tedy nemá být stát, kdo takovéto regulace zavádí, ale může to být plátce. Skutečně, kdyby existovala soutěž zdravotních pojišťoven, měly by to být zdravotní pojišťovny, které by se měly snažit šetřit, a v tomto ohledu stát v tuto chvíli díky neexistenci této věci se uměle snaží ingerovat do svobody konání lékařů.

Poslední věta nebo poslední souvětí ke korupci. Korupce je často zmiňované téma i v souvislosti se zdravotnictvím, ale my zapomínáme na principiální záležitost. My zapomínáme na to, že každým takovýmto zákonem, který zvyšuje administrativu, který zavádí další a další regulace, jen to prostředí pro korupci zvyšujeme. Je to právě naopak a jde to proti smyslu celé věci. Korupce je kriminální téma. Je to zločin jako každý jiný a takto k němu má být přistupováno. Ale chce-li stát účinným způsobem omezit korupci ve společnosti, musí postupovat podle principu malého a levného státu. Byli jsme svědky toho, že v některých krajích je mnoho podezřelých věcí a obviněných osob v souvislosti s korupcí ve zdravotnictví. Kdyby ty nemocnice byly soukromé, nic takového by neexistovalo, protože soukromý vlastník by si tuto věc ohlídal daleko lépe.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jaroslav Krákora se ještě hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tento zákon, jak je nám předkládán v této podobě, je velice těžko konzumovatelný. Jaké je jeho vymahatelnost. Zcela neefektivní, nereálná. Jaká bude kontrola, kdo to bude kontrolovat? Je to velice těžké. Pokud by tento zákon nebyl výrazně upraven, tak si myslím, že by patřil spíš do koše. A jinak jestli máme nějaké podezření z korupce, tak jednak jsou na to orgány činné v trestním řízení a je tam i úloha České lékařské komory, zákon 221/1992 Sb., a její etická komise, která samozřejmě může toho lékaře zažalovat, může mu sebrat licenci atd. Takže já si myslím, že tyto mechanismy již tady máme a že se snažíme udělat zase něco, co už tady existuje. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Do rozpravy se ještě hlásí pan ministr Heger - nebo se závěrečným slovem, pane ministře? Se závěrečným slovem. Ještě se zeptám v rámci rozpravy v prvém čtení obecné rozpravy, zda se ještě někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu. Jsme tedy u závěrečných slov. Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedkyně. Budu krátký. Jsem rád, že ten zákon rozpoutal takovouto diskusi. Já jsem samozřejmě čekal, kdy se řekne, že je připraven velmi nekvalitně a že je ho potřeba velmi předělávat. Já bych řekl, že to je zákon, který samozřejmě vyvolává diskusi typu diskuse nad loterijními podmínkami nebo třeba i diskuse typu nad generickou preskripcí. Ta by byla asi stejně rozsáhlá.

Zdá se, že jsem píchl do vosího hnízda, urazil jsem všechny napříč politického spektra a zejména zde mnoho přítomných lékařů, ale dovolte mi, abych řekl alespoň toto. Zdravotnictví je velmi zvláštní systém i po ekonomické stránce, protože se v něm rozděluje 200 miliard, které se rozdělují absolutně neprůhledněji, než je to v běžných ekonomických systémech. Rozdělují se individuálně, lékařem, lékařem nad pacientem. Většina lékařů, jak tady zaznělo opakovaně, a já s tím souhlasím, to dělá mimořádně poctivě. A jestli tenhle zákon má něco za úkol, tak postihnout těch málo nepoctivých, kteří to těm ostatním velmi kazí, protože oni jsou potom za hloupé. Každá slušná země si zvyšuje etický standard lékařů a tento zákon by měl ty lékaře, kteří se chovají eticky, jenom podpořit.

Já nebudu mluvit k detailům. Děkuji, pokud ten zákon propustíte do výborů, kde široká diskuse bude jistě pokračovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se na případné závěrečné slovo ještě pana zpravodaje.

 

Poslanec Boris Šťastný: Dámy a pánové, vystoupilo, jestli jsem dobře počítal, osm řečníků. Návrh na zamítnutí nebyl podán, čili můžeme propustit do druhého čtení a směřovat do výborů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro zdravotnictví a já se ptám, zda má někdo ještě jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 62. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 62 přítomnou 129, pro 106, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 26, sněmovním tiskem 761 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, to bylo vše, co jsme v dnešním dopoledním programu mohli projednat. Sejdeme se odpoledne ve 14.30, a to nad interpelacemi ústními. Od 14.30 hodin do 16 hodin budou vznášeny na předsedu vlády, od 16 hodin do 18 hodin na členy vlády. Tímto sdělením končím dopolední část našeho dnešního jednání.

Příjemné odpoledne přeji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP