(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou na pana premiéra vznáší pan poslanec Antonín Seďa ve věci konkurenceschopnosti České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, stalo se paradoxem, že vaše vláda vzešlá ze strašení občanů řeckou cestou se na tuto cestu vydala svou hospodářskou politikou. Vaší politikou dochází k demontáži sociálního státu v přímém přenosu a rozpadá se sociální soudržnost celé české společnosti. Je legitimní, když vláda prosazuje a provádí hospodářskou politiku v duchu svého programového prohlášení, nicméně pokud je tato politika neúspěšná, každý soudný člověk by ji změnil. Nicméně vy postupujete stále podle stejného scénáře, který označil jeden význačný český sociolog takto - cituji: "Vládní reformy jsou v podstatě jenom korupcí uskutečňovanou jinými prostředky. Jsme v zemi, kde čím dál obtížněji odlišíte, kdy který vládní politik realizuje program své strany a kdy plní zadání, které mu dala mafie. V řadě případů se to už nedá poznat."

Vážený pane premiére, ptám se, proč se vaše vláda po ustavení Národní ekonomické rady vlády nedrží jejích doporučení, např. strategie konkurenceschopnosti České republiky. Proč vláda nevychází z analýz a dokumentů odborových či společenských organizací a proč vláda nedbá na názory opozičních stran? Zřejmě proto, že se domníváte, že nenesete odpovědnost za to, k čemu za vaší vlády dochází. Nemyslím tím pouze odpovědnost politickou, ale i trestněprávní.

Pane premiére, proč nejdete cestou znalostní ekonomiky, přechodem střední míry přidané hodnoty k vyšší či investicemi do lidského a sociálního kapitálu? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane premiére, máte slovo pro reakci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Seďa tady velmi emotivně vychrlil věci, jako je citát nejmenovaného, nicméně významného sociologa. Můj osobní odhad je, že to bude sociolog pravidelně publikující v listu Právo a že je to citát z tohoto Práva. Já se mohu pouze uštěpačně dotázat, zda náhodou tam, kde příslušní politici plní přímo pokyny mafie, náhodou příslušný sociolog neměl na mysli třeba Středočeský kraj. Pak bych tomu citátu velmi rozuměl jako výronu sebekritiky ze strany sociálně demokratického poslance.

Co se týče strašení řeckou cestou, řecká cesta je něco, co nebylo strašením, a dnes už se nedá mluvit o řecké cestě, kdežto na jaře roku 2010 v předvolební kampani ano, pravda, mluvilo se tehdy o Řecku. Co se stalo od té doby? No, Řecko reálně zbankrotovalo. To, že se musejí provést redukce jeho pohledávek, je skutečně naprosto reálný státní bankrot a od té doby se v potížích ocitla i celá řada dalších zemí. Dnes tedy již nemůžeme mluvit o řecké cestě, ale můžeme mluvit o řecko-portugalsko-irské cestě, možná řecko-portugalsko-irsko-španělské cestě. Možná přibude za čas i nějaká další země, ale není jaksi z diplomatických důvodů ode mě jako premiéra České republiky vhodné, abych tady jakoukoli zemi zmiňoval. Takže se ukazuje, že to strašení byla realita ekonomiky v rámci Evropské unie a nejednalo se o žádné strašení, ale o naprosto realistický popis situace.

Za další. Vy jste tady mluvil o zdevastované zemi. Já chci jenom připomenout, že ta řecká cesta díky úsilí vlády pod mým vedením a i rozpočtové politice skutečně nehrozí, protože v loňském roce byl deficit veřejných financí 3,1 % hrubého domácího produktu, v letošním roce předpokládáme deficit ve výši zhruba 3,2 % hrubého domácího produktu a v roce příštím chceme být s deficitem pod 3 % hrubého domácího produktu. Naše země není na řecké cestě, jak vy říkáte, právě proto, že dokázala zkrotit výši deficitu veřejných financí, a také proto, že má šestou nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Chci připomenout, že za vlád sociální demokracie jsme byli na sedmnáctém místě, to znamená, že ten rozdíl je dán primárně strukturálními reformami, které jsme provedli v minulém a v tomto volebním období v sociálním systému a na trhu práce. Máme také sedmý nejnižší veřejný dluh. V tom opět není ani stopa po řecké cestě, kam se podle interpelujícího pana poslance údajně vydala Česká republika pod vedením mé vlády. Chci také připomenout, že stále máme v rámci Evropské unie nejnižší míru ohrožení chudobou, to je další nesmírně důležitý údaj. A bavíme-li se i o dalších parametrech, stačí také zmínit, že v České republice máme vůbec nejnižší daně, které platí rodiny s dětmi v rámci nejenom celé Evropské unie, ale i v rámci celé Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD.

Co se týče mezinárodní konkurenceschopnosti, je skutečností, že to je klíčová záležitost, protože pouhé vyřešení rozpočtových problémů nestačí. Země, jedná-li se především o malou, otevřenou a silně proexportně orientovanou ekonomiku, jako je Česká republika, potřebuje zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Vláda svým usnesením v březnu letošního roku schválila materiál, který procesně nastavuje implementaci strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Jako platformu pro implementace určil nově reformovanou Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, konkrétně její nově zřízený řídicí výbor pro konkurenceschopnost. Vláda usnesením z července letošního roku také schválila změnu statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a obměnu jejích členů. Jmenovala výkonným místopředsedou náměstka ministra financí, jmenovala digitálním šampionem za Českou republiku hlavního architekta eGovernmentu, na Ministerstvu průmyslu a obchodu byl zřízen útvar implementace, který pracuje především v oblasti monitoringu a koordinace a nyní se doplňuje jeho personální složení. Je také skutečností, že plán implementace má být vládě předkládán dvakrát ročně a vláda se jím zabývá velmi podrobně.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Pane poslanče, vy vznesete doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Takže já nejprve na pana premiéra. Není to citát z Práva, ale z příspěvku, který zazněl od zmiňovaného sociologa na konferenci o změně hospodářské politiky z pohledu Českomoravské konfederace odborových svazů, a určitě bych vám doporučil, a členům vlády, abyste se s těmito vizemi seznámil. O zdevastované zemi jsem nehovořil.

A protože jste neodpověděl na můj dotaz, tak se znovu ptám, proč se vaše vláda po ustavení Národní ekonomické rady vlády nedrží jejích doporučení, např. strategie konkurenceschopnosti České republiky.

A proč si myslím, že jdeme řeckou cestou, nebo máme aspoň našlápnuto? Jednou z příčin toho, že naše země dnes vykazuje pokles hrubého domácího produktu, zatímco naši sousedé rostou, je stagnace domácí spotřeby způsobená nepromyšlenými škrty a nedostatkem investic do ekonomiky.

Pane premiére, kdy konečně přiznáte, že politika vaší vlády je chybná? Proč vaše vláda směřuje k vytvoření selektivních systémů, které způsobí, že slušný důchod, dostatečná zdravotní péče či získání zdravotního vzdělání bude privilegiem? Pro ostatní budou k dispozici záchytné systémy chudinské péče. To je prosím, a v tom se shoduji s Českomoravskou konfederací odborových svazů, vize vašeho programového prohlášení vlády.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane premiére, chcete ještě reagovat na doplňující otázku? Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP