(15.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opatření pro větší flexibilitu trhu práce, která byla od roku 2009 realizována, jsou desítky - od zpružnění kont pracovní doby přes rozšíření možností dohod o provedení práce po odstupňování odstupného dle délky zaměstnání. Konkrétně lze upozornit na úspěšné vytváření podmínek pro konkurenční prostředí na železnici, zvýšení objemu úvěrů malých a středních firem a cílenou aktivní podporu exportu. Jde o jednotlivosti, které postupnými krůčky zlepšují trh práce pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Vysvědčením mohou být velmi příznivé hodnoty nezaměstnanosti. Dlouhodobě mají lepší nezaměstnanost než my jen státy, jako je Rakousko, Německo, Nizozemsko nebo Lucembursko. Naopak řada bohatších zemí má hodnoty nezaměstnanosti horší než Česká republika. Z některých zemí Evropské unie známá akcelerace počtu nezaměstnaných se nás vůbec netýká, a to navzdory tomu, že jsme s Evropou úzce propojeni. Česká republika měla loni v Evropské unii osmou nejnižší nezaměstnanost mladých lidí do 25 let. Navzdory evropským trendům navíc tato míra v roce 2011 klesla. V roce 2004, v době vlád sociální demokracie, kdy naše země zažívala díky globální konjunktuře vysoký růst hrubého domácího produktu, přes čtyři procenta, byla nezaměstnanost mladých lidí historicky nejvyšší, tedy vyšší než dnes, v období ekonomické recese.

Musíme dále pokračovat v této mravenčí práci. Řada úkolů nás teprve čeká. Měli bychom např. podpořit práci na zkrácený úvazek, umožnit lepší sdílení pracovních míst či vytvoření lepších podmínek pro práci tzv. na zavolanou.

V současné době je již podpora investic směřována zejména do oblastí s vyšší přidanou hodnotou. Například v roce 2011 bylo přes 70 % zahraničních projektů realizovaných v České republice v oblasti technologických center a center strategických služeb.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou na pana premiéra vznáší paní poslankyně Kateřina Klasnová ve věci tunelování státního podniku Lesy České republiky.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, tato vláda se nazývá protikorupční. Ale minimálně to, co se děje za vaší tiché podpory ve státním podniku Lesy České republiky, zcela popírá jakoukoli snahu o boj proti korupci.

Vláda zcela ignoruje výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve státním podniku Lesy České republiky, jejíž výsledky jsou známy již od ledna letošního roku, tedy devět měsíců. Co zjistil Nejvyšší kontrolní úřad při této kontrole? Velmi zjednodušeně řečeno, závažná pochybení a porušení zákona, co se týká hospodaření se státními lesy. V konečném důsledku jde o úniky v řádech stovek milionů, resp. miliard korun na zakázkách na IT, mediální služby, inzerci, právnické služby, nevýhodný rozprodej nemovitého majetku, ať už se to týká pozemků, či nebytových prostor. K obrovským únikům a nevratným škodám v lesnickém odvětví dochází také současně nastaveným způsobem prodeje dřeva. Na neprůhledné finanční toky poukazuje také to, že státní podnik Lesy České republiky je rekordmanem v zadávání zakázek firmám s neprůhlednou majetkovou strukturou. Jen za roky 2007 až 2010 získaly firmy s anonymními akciemi zakázky od Lesů za čtyři miliardy korun.

Na prorůstání organizovaného zločinu do státního podniku Lesy České republiky upozorňuje také opakovaně Bezpečnostní informační služba. Ve veřejné části zprávy BIS za loňský rok se opět objevilo toto konstatování - a vy jako premiér navíc znáte i neveřejné části, ke kterým se veřejnost běžně nedostane.

Kam tyto peníze, dámy a pánové, mizí?

Kritizuji tuto vládu a činím vás, pane premiére, zcela odpovědným za ignorování korupčních praktik ve státním podniku Lesy České republiky i za ignorování postupné likvidace lesnického odvětví. Letos v září zkrachoval holding LESS, před jehož insolvencí jsem varovala veřejně i osobně ministra zemědělství už koncem loňského roku. Přesto s ním Lesy České republiky smlouvu podepsaly. Krach největšího obchodního partnera Lesů České republiky může Lesům České republiky jen letos přivodit ztrátu až tři čtvrtě miliardy korun a postihne celé lesnické odvětví, protože mnohé další firmy byly na holdingu LESS závislé a dá se očekávat další lavina krachů. To je důsledek Dřevěné knihy, to je důsledek monopolizace odvětví.

Ale to, že vláda vůbec nic nečiní, není tak docela pravda. Jsem ráda, že finančně analytický útvar ministra financí odhalil nelegální toky 640 mil. korun z Lesů České republiky přes IT zakázky, které vedou, dle aspoň konstatování médií, k lobbistům sociální demokracie. Mám ale důvodné podezření -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Paní kolegyně, musím vás upozornit na váš čas.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Ano, poslední dvě věty.

Mám ale důvodné podezření, že těchto podezřelých toků a jinými směry je podstatně více, ostatně závěr Nejvyššího kontrolního úřadu to potvrzuje.

Ptám se vás tedy, pane premiére, kdy se konečně bude vláda adekvátním způsobem zabývat Lesy České republiky a závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo. (Ozývají se hlasy z pravé části sálu.) Dovolil bych si ještě požádat ostatní kolegy o klid. (Úsměv mezi některými poslanci v sále vzhledem k prořídlým řadám a jinak tichu v sále.)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě bych chtěl říci, že situaci kolem státního podniku Lesy České republiky považuji za důležitou a závažnou. Musím říci, že vláda neprojednala závěry Nejvyššího kontrolního úřadu pouze z jednoho technického důvodu: v době, kdy to mělo být na pořadu, měl pan ministr zemědělství jednání Rady Evropské unie pro zemědělství, byl v Bruselu a chtěl být osobně účasten tohoto bodu. Takže poté co nebudou probíhat vlády, které jsou v průběhu pléna Poslanecké sněmovny, vláda České republiky v podstatě okamžitě na prvním jednání, které bude mimo plénum Poslanecké sněmovny, bude tento kontrolní závěr projednávat. To za prvé.

Za druhé považuji za nutné říci, že pokud tady chceme mít skutečně plastický obrázek ekonomického fungování Lesů České republiky, musíme vzít v potaz také vývoj zisku, a tudíž příjmů, které tento podnik má, kde je evidentní, že se za poslední roky ze zisku v řádech stovek milionů korun přešlo do mnohamiliardových každoročních zisků, tzn. z tohoto pohledu je to dobrá zpráva pro českého daňového poplatníka.

Na druhou stranu považuji za velmi závažné některé informace, které byly zveřejněny i v médiích. Například médii, a i vy jste to zde, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, také zmínila, byla zmíněna zakázka, kde téměř 340 mil. korun z vůbec nejdražších IT zakázek od státního podniku Lesy České republiky mělo skončit u neprůhledných zahraničních společností, které mají konta ve Švýcarsku. Tyto zakázky měly v posledních letech soustavně získávat dvě stejné firmy, Dynn, a. s., a Time Import, a. s., a v letech 2009 až 2012 měly tyto kontrakty dosáhnout objemu více než 1,1 mld. korun.

K tomu chci uvést následující. Ministerstvo zemědělství, jak již dříve v tisku uvedlo, nezasahuje do výběrových řízení státních podniků, a to ani u podniku Lesy České republiky, s. p. V tomto případě se jedná o gesci managementu Lesů České republiky. Dle zpráv v tisku shora uvedené společnosti zejména ve výběrových řízeních s Lesy České republiky soutěžily např. o tendr na systémového integrátora, službu datového centra, vypracování dokumentu Strategie informačních a komunikačních systémů. Ministr zemědělství zejména za účelem zjištění, zda IT zakázky, které měla získávat společnost Dynn, a. s., a společnost Time Import od Lesů České republiky, nebyly nadhodnoceny a nedošlo tak k vytvoření předpokladů pro vyvádění finančních prostředků z podniku, a tím i škody na majetku podniku, resp. státu, požádal svým dopisem ze dne 23. 10. 2012 generálního ředitele státní organizace Lesy České republiky, s. p., Ing. Sýkoru, aby vysvětlil a doložil okolnosti konání veřejných zakázek, jejichž vítězem byly shora uvedené společnosti, které dle tisku soutěžily o nadstavbu pro softwarové řešení dodávané od roku 2008 společností H-soft, s. r. o. Zároveň aby objasnil a doložil možný nepoměr ceny kontraktů těchto nadstavbových zakázek v poměru a ceny kontraktu na vlastní software firmou H-soft, s. r. o., a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto dopisu. Dále se ministr zemědělství obrátil na předsedu dozorčí rady Ing. Zámečníka v souladu s § 13h odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, aby jím řízená dozorčí rada provedla šetření těchto zakázek, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto dopisu, kdy v této lhůtě má pan předseda podat písemnou zprávu o zjištění dozorčí rady. Na základě vysvětlení pana generálního ředitele a výsledku šetření dozorčí rady Ministerstvo zemědělství a posléze i vláda zaujmou ve věci stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP