(16.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Ministerstvo životního prostředí zastává stanovisko, že pokud je látka uváděna na trh v souladu s nařízením REACH, neuplatní se nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Celá záležitost je zatím v šetření a jeho výsledky proto nelze předjímat.

Od září 2011 je realizována koncovka - využití materiálu z lagun - v cementárně Čížkovice. Jelikož bude palivo spoluspalováno v omezeném hodinovém množství, je použita také zabezpečená plocha skládky nebezpečných odpadů Celio. Předpokládaná doba využití této skládky vzhledem k množství paliva a možnostem cementárny je až šest let.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Pane kolego, budete chtít doplňující otázku? Nebudete.

Kolegyně a kolegové, musím konstatovat, že je 16 hodin, a uplynul tedy čas, kdy je možné podle jednacího řádu podat poslední ústní interpelaci na pana premiéra. Nyní budou následovat interpelace na ostatní členy vlády podle vylosovaného pořadí, které jste dostali do svých lavic.

Tento blok zahájí interpelací na pana ministra obrany Alexandra Vondru pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Je to interpelace ve věci stavu výstrojní služby.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, výstrojní služba, to je oblast služeb i majetku, která je dlouhodobě podfinancována. I když došlo k úpravě výstrojních norem, čímž se snížil roční požadavek na roční dofinancování potřebného majetku na jednu miliardu, je nutno konstatovat, že ani tato částka není dodržována. Jelikož se na novou výstroj dává méně peněz, je tento rozdíl kryt ze zásob majetku vojsk a z centrálních skladů logistiky.

Vážený pane ministře, nevím, zda si dostatečně uvědomujete, že do roka a půl, pokud nedojde k navýšení peněz na výstrojní službu, dojde ke zhroucení zabezpečení součástmi naturálního odívání a do dvou let dojde ke kolapsu celého systému zabezpečení resortu Ministerstva obrany výstrojním materiálem. Proto se vás ptám, pane ministře, jaká konkrétní opatření navrhnete, aby vojáci dostali takovou výstroj, jaká jim náleží, a aby armáda měla dostatečné zásoby výstroje dané zákony a normami této země. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Pane ministře, máte prostor pro reakci. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, já myslím, oba velmi dobře víme, jak je na tom rozpočet Ministerstva obrany v nějaké perspektivě. Víme dobře, že před nějakými třemi lety, než jsme byli ještě nuceni řešit dopady ekonomické krize, rozpočet se nominálně pohyboval v nějakých 58 miliardách korun. Poslední dva roky se pohybuje v řádech 42, 43, maximálně 44 miliard. A oba také dobře víme, že by nebylo realistické očekávat, že příští rok, přespříští rok bude rozpočet zpátky na těch výších v dobách před nějakými čtyřmi pěti šesti lety. Na to stát v tuto chvíli nemá.

Zároveň, a to myslím, že je dobrá zpráva, končí to sekání, končí to ubírání rozpočtu Ministerstva obrany na úkor jiných složek. Tady jsme se teď jasně dohodli na vládě, že redukce už se Ministerstva obrany nebudou dál týkat, čili pod hladinu 42 miliard v tom výhledu nepůjdeme.

Teď co s tím? Samozřejmě jedinou možností jsou opatření systémová. Jistě je vám dobře známo, a mluvili jsme o tom na výboru, přistupujeme teď k celkové reorganizaci systému velení a řízení Armády ČR. Vláda schválila i nové počty vojáků z povolání, které jsou realistické, a my si od toho slibujeme, že se znovu vrátíme do té trajektorie 50-30-20, nebo něco přes 50, 55, na ty mandatory - 30 na běžné výdaje a řekněme tedy 15, v budoucnosti zpátky 20 na investice, a že toto řešení nám samozřejmě umožní řešit některé problémy, které v oblasti vystrojování armády a vojáků v posledních letech nastávaly.

Nicméně vy jste tady nebyl konkrétní, vy jste tu otázku položil v podstatě v obecném duchu. Kdybychom šli do konkrétních čísel a do konkrétních položek, tak není pravda, že by byly nějaké fatální problémy s výstrojním zabezpečením. Pouze v jednom případě určité naléhavé problémy řešíme, a to pokud jde o komoditu polního stejnokroje vzor 95. A tam je určitý nedostatek, který je kryt tím, že pro potřeby rekrutů, pro potřeby misí, pro potřeby krizových situací jsme schopni to po určitou dobu řešit i s využitím zásob, tak v zásadě nastaly v důsledku toho, že v roce 2001 v květnu byla zakázka na dodávku těchto stejnokrojů vzor 95, ale vzhledem k tomu, že po vyhodnocení nabídek zůstala v soutěži pouze jedna společnost, tak zadavatel pak logicky na podzim tuto zakázku zrušil i také s přihlédnutím k tomu, že porovnal cenu za tuto zakázku s tím, za kolik byl stejný stejnokroj pořízen dva roky předtím. V říjnu následně nato byla vyhlášena další veřejná zakázka na nákup stejnokrojů vzor 95 a tuto zakázku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na návrh jednoho z neúspěšných uchazečů zrušil a v současné době probíhá rozkladové řízení ÚOHSu na návrh jiného uchazeče a ukončení tohoto řízení je samozřejmě mimo možnosti resortu Ministerstva obrany. Jistě od nás nebudete očekávat, že bychom někde v zákulisí jednali, aby někdo to třeba u toho ÚOHSu stáhl.

Takže na základě této situace ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování rozhodl zadat nákup prostřednictvím agentury NSPA, tedy nástupce alianční NAMSA. Neslibujeme si od toho řešení na dlouhou dobu, protože jsme pevně přesvědčeni, že příští výběrové řízení dopadne dobře, ale zároveň chceme, aby byl tento problém krátkodobě řešen hladkou dodávkou příslušných stejnokrojů aspoň na jeden kalendářní rok. Čili i tyto mimořádné situace, které logicky vznikají také v důsledku toho hodně zesíleného (upzornění na čas) konkurenčního boje firem, řešíme tak, aby tu nedocházelo k nějakým ohrožením bojeschopnosti naší armády.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě bude pan poslanec Seďa se vyjadřovat? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Ano, pane ministře, víme, jak na tom rozpočet kapitoly 307 Ministerstva obrany je. Já chápu, že se musí šetřit všude, ale podle mého názoru by se mělo nejvíce šetřit právě v netransparentních vojenských akvizicích. Vy jste tady hovořil právě o nákupu polních stejnokrojů. Víme, že jsme to řešili na podvýboru, ale to nejsou jenom vojenské stejnokroje. Jsou to také komunikační technologie, nákup granátů do podvěsných pušek ČZ 805 a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP