(16.10 hodin)
(pokračuje Seďa)

Já si myslím, že bychom si měli položit otázku, jak je možné, pane ministře, že vojenské polní stejnokroje, které chybějí, je možno koupit ve výprodeji, který organizuje firma Excalibur. Jinak opravdu nechci tvrdit, že vy sám, či vaše vláda se řídí heslem po nás potopa, ale naši vojáci tu budou, aspoň tomu věřím, i když zřejmě v nižších počtech i v roce 2014, kdy má dojít ke zhroucení systému. Nejde pouze o úpravu výstrojních norem, ale také o zvýšení efektivnosti početního stavu výstrojářů a zejména o navýšení peněz do nákupu výstroje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Já nevím, jestli ještě pan ministr bude reagovat. Ano bude.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Tak vy jste tu uvedl příklad toho, že některé součásti výstroje možno pořídit i v bazaru anebo v různých výprodejích, ale to je zase ukázka toho, že v minulosti ten systém přidělování věcí byl často zneužíván a že některá ta úsporná opatření, kdy nyní vojáci skutečně dostávají jenom to, co potřebují, a nikoliv nadbytek, kterého se pak lukrativně zbavují a nakonec ho přeprodává zase jiná firma, že tato úsporná opatření jsou zcela na místě. Že si je vynutila až svým způsobem doba, kdy šetřit je nutné, je jiná věc. Ale v tomto smyslu zase tvrdím, že ta úsporná opatření, kdy skutečně vojáci dostávají jenom to, co potřebují, a nikoliv něco navíc, mají nepochybně svůj smysl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď to můžeme ukončit, tu interpelaci. Další interpelace je interpelace pana poslance Hulinského na pana ministra Kalouska, ale pan poslanec Hulinský, toho tady nevidím, možná také proto, že pan ministr Kalousek je omluvený z dnešního jednání Sněmovny. Takže zřejmě je to interpelace, kterou můžeme tedy škrtnout.

A máme tu další interpelaci, to je interpelace pana poslance Víta Bárty na ministryni Karolínu Peake, ale pan poslanec Vít Bárta... toho tady také nevidím, což by znamenalo, že i tuto interpelaci zřejmě můžeme vyškrtnout. Tak ji tedy v tom případě také škrtám, i tu třetí.

Pak je tu interpelace pana poslance Tancoše, ale ten tady je, stejně jako ministr Heger, takže tady se můžeme do interpelace pustit. Takže prosím pana poslance Tancoše, aby začal.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane ministře. Dovolte, abych se na vás obrátil se svou interpelací ohledně zachování dvou základních oddělení akutní lůžkové péče v žatecké nemocnici.

Od ledna 2013 VZP nepředpokládá nasmlouvání zdravotní péče gynekologicko-porodnické a dětského lékařství. U odbornosti gynekologicko-porodnické argumentovali zástupci zdravotních pojišťoven stanoviskem odborné společnosti, že se diskutuje o minimálním počtu porodů. Stále ale je v platnosti doporučující stanovisko minimálně 500 porodů na rok a to nemocnice Žatec splňuje. U odbornosti pediatrie bagatelizovali zástupci zdravotních pojišťoven důvodné hospitalizace, dokonce je označili jako zbytné a neopodstatněné.

Je nutné zdůraznit, že všechna oddělení lůžkové péče jsou akreditována akreditačním protokolem Ministerstva zdravotnictví a personálně i věcně vybavena a prakticky provázána tak, že ukončení péče na jednom či dvou odděleních by znamenalo pád celé nemocnice. Odsmlouvání péče na těchto dvou zmíněných odděleních by znamenalo položit nemocnici do ztráty 10 milionů korun, z které se už pravděpodobně nemocnice nikdy nedostane. Zdevastovaný okres Louny, který v roce 2010 přišel o 100 lůžek akutní péče uzavřením lounské nemocnice, by tak přišel o dalších 53 lůžek. Z okresu zmizí další akutní lůžková péče a tento okres s největší územní rozlohou v Ústeckém kraji, se spádem až 90 000 obyvatel a špatnou dopravní infrastrukturou, nezaručuje dostupnost do vzdálenějších zdravotnických zařízení. Lůžková péče v lounském okrese bude nahrazena v jiném zdravotnickém zařízení, která bude pro občany spádové oblasti obtížněji dostupná, a co víc, bude podstatně dražší.

Vážený pane ministře, žádám vás o spolupráci, respektive o pomoc v této záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, pan ministr Heger bude mít k dispozici předepsaných pět minut na odpověď na interpelaci, takže ho prosím, aby se ujal slova. Prosím máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já bych si dovolil nejprve jenom zcela obecně říct něco o restrukturaci nemocniční péče v České republice. Ministerstvo zdravotnictví nemá v zákoně přímou oporu pro tvorbu sítě zdravotnických zařízení a nastavuje pouze obecná pravidla. Ta pravidla říkají, jak nemocnice musí vypadat, jaké musí mít vybavení na to, aby mohla být registrována a mohla být zařazena do sítě. To u většiny nemocnic, o kterých se nyní diskutuje jakožto o nemocnicích, které jsou v té zdravotnické síti nadbytečné, je samozřejmě splněno. Ten problém je právě ta nadbytečnost, kterou nyní pojišťovny, a to společným postupem podle memoranda, které uzavřely v červnu loňského roku a na kterém se spolupodepsalo i Ministerstvo zdravotnictví, tak tu zbytnost a nezbytnost zkoumají.

Obecně platí, že naše zákonodárství, které bylo trošku nejasné v tom, kdo za co odpovídá, má dnes ty zodpovědnosti rozděleno tak, že za poskytování péče nebo za dostupnost péče zodpovídají zdravotní pojišťovny, dostupnost definuje Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím nařízení vlády, tedy vláda ji definuje v oblastech, které jsou obzvlášť choulostivé a jsou eventuálně prostředkem nějakých sporů. Další hned po pojišťovnách druhý důležitý hráč je kraj, který se zase podle zákona o krajích a podle zákonů o zdravotních službách musí také spolupodílet na zajištění péče, která je v tom daném regionu potřebná. Ty pojišťovny, které k tomu přistupovaly nejdříve trošku neorganizovaně, se díky memorandu a dohodami s ministerstvem dohodly na naplňování určitých kritérií, podle kterých tu síť budou v daných lokalitách posuzovat, a to je využití lůžek, kvalita péče, vybavení nemocnice, délka hospitalizace, která zase ukazuje, jak ta péče je tam poskytovaná, spektrum ošetřovaných pacientů a další, já je tady nebudu jmenovat všechny. Kraj má možnost posuzovat samozřejmě kvalitu péče díky tomu, že zajišťuje stížnostní agendu a posuzuje i dostupnost vzhledem ke geografické dostupnosti a dopravní dostupnosti.

Já to říkám takto obecně, protože Ministerstvo zdravotnictví opravdu v tomto případě podporuje pojišťovny, aby se ta síť u nás zredukovala. Je známo, že našich 60 tisíc lůžek je asi o 10 tisíc lůžek nadbytečných. A to se ještě stále diskutuje o tom, že i kdybychom měli 50 tisíc lůžek v akutní sféře, tak ta síť bude dvojnásobná, než je v některých zemích Evropy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP