(16.20 hodin)
(pokračuje Heger)

Ten proces je postupný. Bude na něj samozřejmě nasedat v dalších letech ještě proces, který iniciuje financování pomocí plateb za diagnózu a bude iniciovat to, aby se pacienti pohybovali do nemocnic, které jsou pro ně atraktivnější.

Takže bych si dovolil doporučit, vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, abyste se znovu obrátil na kraj, protože v tomto týdnu právě probíhá zasedání pojišťoven, které se dohadují na dalším postupu. Zprávy, které odtamtud neoficiálně mám, jsou, že dohody s kraji po volbách budou asi v dané chvíli mnohem snazší. A zejména tedy pokud jde o Ústecký kraj, tam se ten problém týkal zejména kraje. Slyšeli jsme několik stížností na téma, že kraj preferuje své nemocnice pod Krajskou zdravotní (upozornění na časový limit) a je potřeba, aby lokální nemocnice s nimi o tom diskutovaly.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Tancoše, který má nyní ještě prostor k doplňující otázce nebo komentáři.

 

Poslanec Josef Tancoš: Už jenom krátce. Samozřejmě, že zřizovatelem žatecké nemocnice je město Žatec, není to kraj. Ústecký kraj jako takový má zájem na tom, aby tato nemocnice fungovala, ale bohužel nemůže zasahovat do pravomocí města Žatec, který do toho investoval už 300 milionů.

Jen v krátkosti. Lounský okres má tisíc kilometrů čtverečních, což je obrovská plocha, a z jedné strany na druhou, než by se nějakým způsobem zajišťovala péče v jiných nemocnicích, tak bohužel si myslím, že ti pacienti se možná nedožijí ani té léčby, protože i při infrastruktuře, která tam je, je složité dovézt pacienta i do nejbližší nemocnice.

Žádám vás, pane ministře, jestli by bylo možné sejít se na pracovní schůzce u vás a snažit se nějakým způsobem této situaci pomoci, i když samozřejmě věřím, že VZP udělá maximum. Přesto žádám o schůzku pracovní na toto téma.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budete ještě reagovat, pane ministře?

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger My už jsme těch schůzek absolvovali několik, ale rozhodně teď vyjednávání přichází do nové fáze, takže se domluvím s panem náměstkem Noskem, který to má u nás k dispozici, a schůzku zprostředkujeme a sejdeme se s těmi zástupci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že to můžeme ukončit. Děkuji všem a prosím, tuto interpelaci končím.

Paní poslankyně Ivana Řápková je tady připravena, jak vidím, interpelovat ministra Pavla Blažka ve věci včasného plnění faktur. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, na základě stesků mnohých podnikatelů a živnostníků a také podle některých analýz se postupně zhoršuje platební morálka firem v České republice. Podnikatelé a firmy v Česku podle některých údajů získali v letošním prvním pololetí peníze za dodané služby a zboží o čtyři dny později než v loňském roce. Vloni zaplatili odběratelé faktury v průměru za 71 dní, letos v pololetí je to až za 75 dní.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k prosazení legislativní úpravy, aby doba splatnosti veřejného sektoru, tzn. státu, krajů a obcí, nepřesáhla třicet dnů. Vážený pane ministře, dovolím si v této souvislosti položit otázku: Doslechla jsem se, že by se v nejbližší době měla podnikatelům usnadnit situace, protože nově bude konkrétně stanovena povinnost včasného placení faktur a ze zákona budou vyplývat jasné lhůty, do kdy mají podnikatelé dostat zaplaceno. Je tato informace pravdivá? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bych vyzval pana ministra, aby reagoval.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Vážená paní poslankyně, tahle informace je pravdivá. Řeknu to trošku podrobněji.

Ministerstvo spravedlnosti opravdu připravilo novelu obchodního zákoníku, která má přispět ke zlepšení platební morálky. Tento návrh novely už je projednáván v Poslanecké sněmovny. V podstatě základní věc je ta, na kterou se ptáte, a to je přísnější metoda regulace doby splatnosti. Počítáme, pokud to schválí Sněmovna a Senát a podepíše pan prezident republiky, že by účinnost této novely byla k 1. březnu 2013.

Jen stručně ke konkrétním mechanismům, které tato nová právní úprava přináší, respektive má přinést.

Nově se stanoví obecná lhůta splatnosti ve vztazích mezi podnikateli na třicet dní, kterou si podnikatelé mohou prodloužit na dobu šedesáti dní, ovšem jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli tzv. hrubě nespravedlivé. Další mechanismus je, že v případech, kdy je obsahem - a to bylo asi předmětem největších kritik z řad podnikatelů - kdy je obsahem závazného závazku dodat zboží nebo službu za úplatu veřejnému zadavateli, je lhůta šedesát dní stanovena jako maximální možná, tzv. nepřekročitelná, to znamená, nelze ji nijak prodloužit. Prodloužit půjde jen tehdy, a to pouze o třicet dní, pokud to mimořádně odůvodní povaha takovéhoto závazku. Návrh také umožňuje věřiteli požadovat náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši. Konkrétní částka by pak měla být stanovena v příslušném nařízení vlády. Ona už tam je, ale dá se o ní ještě bavit do budoucna. Jde o částku 1 200 korun, která odpovídá částce 40 eur. Dále se nově stanovuje povinnost zakotvit maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb. A dále se pamatuje i na sankce v případě, že by ustanovení regulující splatnost závazku nebyla respektována. Za této situace je možné dovolat se neplatnosti a z toho potom plynou závažné důsledky pro ty, kdo své závazky nesplní včas.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě paní poslankyně Řápková bude ještě komentovat. Prosím, můžete.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji za slovo.

Je určitě dobře, že ministerstvo připravilo tuto změnu. Nicméně je všeobecně známo, že obchodní zákoník má být v roce 2014 zrušen a v této oblasti tedy nahrazen novým občanským zákoníkem. Pokud tedy tato předpokládaná změna bude doplněna do obchodního zákoníku, znamená to ale, že k 1. lednu již nebude aplikovatelná. I s tímto se vypořádalo ministerstvo nějakým způsobem? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za naprosto správnou a věcnou připomínku k tomu, co jsem říkal. Ono se s tím počítá tím způsobem, že aby se nemuselo čekat na účinnost nového občanského zákoníku, tak jak již jsem říkal, účinnost novely obchodního zákoníku byla stanovena k 1. březnu 2013 a nový občanský zákoník, který by měl nabýt účinnosti od 1. ledna 2014, tato ustanovení již obsahuje, a to konkrétně v § 1963 a 1964. Za takovýchto okolností by od toho března příštího roku tato pravidla měla platit - nechci říct napořád, ale přejde to i do nové právní normy.

Využívám této příležitosti k tomu, že slyším některé hlasy zejména z řad levice, aby se odložila účinnost občanského zákoníku. Potom by to samozřejmě - pokud by se to levici zejména podařilo, tento úmysl, který občas slýchávám - takto býti nemohlo. Ale vycházím ze stávající situace, že by se to levici zatím podařit nemuselo. (Smích a zatleskání zprava.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další je pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat i nepřítomného ministra Martina Kubu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP