(16.30 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane nepřítomný ministře, vláda předložila, nebo by měla předložit ještě některé věci do konce října, jako je seznam provedených kontrol na alkohol a jeho legálnost a možná i seznam uložených sankcí za předchozí období. Ono není jasně, jaké období to bude, ale já si myslím, že důležité je taky zkontrolovat, zda jednotlivé orgány státní správy plnily zákonem danou povinnost, kupříkladu vycházející z § 68 živnostenského zákona. Na jeho základě při plnění těchto povinností a zjištěných závadách mohl živnostenský úřad ze zákona odebírat povolení k provozování živnosti už dávno předtím, než metanolová aféra vypukla. Obávám se tedy, že tato skutečnost nefungovala. Já chci jenom upřesnit, že ten § 68 mluví o součinnosti orgánů státní správy a vzájemnému předávání informací.

Pane ministře, má otázka v této chvíli je docela jednoduchá: Kdo dozoruje činnost živnostenských úřadů, kdo na Ministerstvu průmyslu a obchodu se touto kontrolou zabývá, jaký je její efekt? Skutečně živnostenské úřady kontroly v tomto směru prováděly?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak já děkuji za přednesení interpelace, která snad bude vybavena řádně písemně podle jednacího řádu. A nyní pan poslanec Jiří Petrů, který bude také interpelovat nepřítomného ministra Jana Kubiceho. Prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený nepřítomný pane ministře, projekt základních registrů začal fungovat v červenci letošního roku. Jeho úkolem je sjednotit registry do čtyř základních, a tím šetřit lidem i institucím čas při obíhání úřadů, například při změně trvalého bydliště. Nebudu dnes hovořit o kvalitě fungování těchto registrů, například ve vztahu k daňové správě nebo k CzechPOINTu. Můj dotaz směřuje k financování těchto registrů.

Zavádění čtyř základních registrů doposud stálo zhruba dvě a půl miliardy korun. Tři čtvrtiny částky uhradila Česká republika z fondů Evropské unie. Náklady na provoz však Ministerstvo vnitra stále mění. Původní odhady ročních nákladů hovořily o 150 milionech korun za rok. Podle usnesení vlády č. 661 z 12. září tohoto roku, přílohy č. 1, má provoz základních registrů mezi léty 2013 a 2015 stát celkem 950 561 000 korun. Příští rok na chod registrů bude ze státního rozpočtu uvolněno 308 971 000 korun, v roce 2014 to bude 318 180 000 korun a v roce 2015 pak 323 410 000 korun.

Protože pan ministr není přítomen, žádám ve smyslu § 110 odst. 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny pana ministra o písemnou odpověď na otázku: Jaké jsou důvody takového podstatného navýšení nákladů na provoz základních registrů v letech 2013 až 2015 oproti původně avizovaným částkám? A to v termínu tedy do 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to bude muset také být vyřešeno písemně. Nyní poprosím poslankyni Drastichovou, která bude interpelovat přítomného ministra Jaromíra Drábka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, pane předsedající. Dámy, pánové. Vážený pane ministře v demisi, odmítám se ztotožnit s vaší představou, že kdo nemá končetinu či je částečně invalidní, musí být vyloučen z aktivního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž bez zjevného důvodu vypustilo v rámci přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. zdravotní postižení anatomické či funkční ztráty končetiny, a tím do velké míry vyřadilo tyto občany z běžného života. Tento stav je naprosto neúnosný a nespravedlivý. Vždyť váš resort nepřiznává občanům postiženým ztrátou podstatné části horní, dolní, či dokonce obou končetin příspěvek na zvláštní pomůcku, na pořízení motorového vozidla, a občané i kvůli vám dostávají status osoby bez vážné vady nosného nebo pohybového ústrojí. Mám osobní zkušenost z každodenní reality, kdy například od počátku roku 2012 byl průkaz ZTP/P odebrán dítěti s deseticentimetrovým pahýlem jedné nohy a dalším dětem a dospívajícím i dospělým to v brzké době hrozí, což považuji za naprosto neuvěřitelné.

Vyzývám vás, pane ministře Drábku, nehledě na váš končící mandát, k okamžité nápravě tohoto stavu. Je naprosto nepřijatelné, aby se vámi vedené Ministerstvo práce a sociálních věcí chovalo takto asociálně. Upozorňuji, že dokonce samotní výkonní úředníci vašeho ministerstva, kteří jsou v přímém kontaktu se žadateli, poukazují na tento nesmyslný stav. Odmítám se smířit s vaší představou, že kdo nemá končetinu či je částečně invalidní, musí být ze společnosti a z aktivního života vyloučen. Upozorňuji vás i vašeho potenciálního nástupce, že pokud nebude toto pochybení co nejdříve napraveno, hrozí hromadná žaloba občanů, kterou se budou bránit špatnému zákonu z dílny MPSV.

Ptám se vás tedy, pane ministře, co v této věci neprodleně učiníte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď požádám pana ministra Drábka, aby reagoval na tuto interpelaci v čase pět minut. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní poslankyně, rozhodně není cílem, tak jak tady bylo řečeno, vylučovat někoho z aktivního života. Je tomu přesně naopak.

Podle schválených legislativních předpisů, o kterých se tady diskutovalo myslím velmi detailně v loňském roce, se od začátku letošního roku Česká republika přiklonila k aplikaci doporučení Mezinárodní zdravotnické organizace, a pokud se posuzují různé zdravotní hendikepy ve vztahu právě k možnostem aktivního života, tak se velmi výrazně přesunul důraz od zdravotnické diagnózy na skutečný pohled na začlenění toho člověka do běžného života a do možností život kvalitním způsobem prožívat. Z toho také vyplývá, že to doporučení klade mnohem větší důraz na konkrétní pohled na klienta, také na sociální šetření, na to, v jakém se pohybuje prostředí, jaké jsou jeho potřeby a jak je schopen je naplňovat. Také je potřeba vzít v úvahu - a teď mluvím o něčem, co mi resortně úplně nepřísluší - že různé náhrady například dolních nebo horních končetin jsou dnes už v řadě případů takové, že velmi výrazně pomáhají k skutečně kvalitními prožívání života. A pokud například vezmu konkrétní případ - dnes už skutečně u řady konkrétních klientů jsou protézy dolních končetin v takovém stavu, že umožňují běžný způsob života.

Nicméně abych se vrátil k tomu konkrétnímu vymezení. Co se týká příspěvku na zvláštní pomůcku nebo příspěvku na motorové vozidlo, ono to bylo sloučeno do jedné dávky vzhledem k tomu, že to vypořádávání v rámci jedné dávky je efektivnější, tak chci nejprve upozornit, že takovou dávku nepřiznává v první instanci Ministerstvo práce a sociálních věcí, tu dávku přiznává Úřad práce České republiky, respektive jednotlivá jeho pracoviště, a to na základě jednak zdravotního posudku, ale také na základě sociálního šetření.

A pokud máte, paní poslankyně, konkrétní příklady toho, kde došlo například k chybnému posouzení, nesprávnému posouzení ať už z toho hlediska zdravotního, nebo z hlediska sociálního, tak jednak je možné využít opravného prostředku, kdy ten postup je samozřejmě přezkoumáván, ale také je samozřejmě možné se tím zabývat individuálně. A já musím říct, že za tu dobu dvou let působení ve funkci jsem řešil skutečně velkou řadu případů, které skutečně vyžadovaly například opakované konkrétní posouzení toho klienta.

Tedy já i v těch posledních dnech výkonu své funkce, byť je to skutečně jenom pár dní, jsem připraven, pokud je nějaký konkrétní případ, se tomu konkrétnímu případu věnovat. Samozřejmě to není záležitost, která se dá vyřešit, myslím tím dořešit, během několika dnů, a jsem připraven i svému nástupci takové případy předat k posouzení. Není to nic neobvyklého. Děláme to celkem běžně, ale z druhé strany je potřeba vždycky skutečně velmi dbát na to, aby ten pohled nebyl úzký, tak jak se v minulosti často stávalo, aby nebyl úzký jenom z pohledu zdravotní diagnózy, aby skutečně to bylo z celkového pohledu potřeb klienta.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP