(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr již reagovat nebude, můžeme přistoupit k další interpelaci. Vznáší ji pan poslanec Josef Tancoš na pana ministra školství Petra Fialu ve věci státního rozpočtu, kapitola 333, sport. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, mé vystoupení je směřováno k nepřítomnému ministru školství, mládeže a tělovýchovy k návrhu státního rozpočtu a týká se podpory sportu, kapitoly 333. V kapitole 333 je navrhován finanční objem na rok 2013 ve výši 2 982 mil., což je dle mého názoru nedostatečné a sport s tímto objemem nemůže vyjít a nemůže přežít další období, které je velice těžké, a myslím si, že v současné době sportovci skutečně nemají na růžích ustláno.

Ministr financí přislíbil navýšit rozpočet o částku cca 800 mil., o kterou sport přišel díky legislativní změně loterijního zákona. Můj dotaz zní: Kde byla v rozpočtu deklarovaná částka zahrnuta, pane ministře?

Vzhledem k tomu, že finanční podpora sportu je na jedné z nejnižších v Evropské unii, navrhuji, aby se finanční objem navýšil alespoň na částku 3,7 mld. V současnosti máme 9 164 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a cca 1,5 mil. amatérských sportovců. Pokud se nenajdou finanční prostředky a peníze se odkloní někam jinam, hrozí zrušení mnohých sportovišť, která se starají desítky let o kluky a holky v trenýrkách. Zájmem státu musí být prioritně masové provádění tělesné výchovy a sportu. Zdůrazňuji význam instituce sportu pro oblast vzdělávání, společenské a občanské integrace a je třeba pojmenovat sport jako významného partnera při propagaci kulturních hodnot.

Pane ministře, ptám se vás, co uděláte pro český sport a jakým způsobem se zasadíte o navýšení rozpočtu do kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Petr Fiala je řádně omluven, a proto dostanete jeho písemnou odpověď v zákonné lhůtě 30 dnů.

Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Vít Bárta na pana ministra Jaromíra Drábka. Protože pana poslance Bártu nevidím, jeho pořadí propadá.

Další interpelace je interpelace pana poslance Václava Klučky na pana ministra financí Miroslava Kalouska, který je rovněž omluven, bohužel. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: I mně je to líto, pane předsedající, že tady ministr Kalousek není.

Víte, každý podnikatelský subjekt by měl být připraven na případnou kontrolu z finančního úřadu. Ta může v některých případech být velmi nepříjemná a je na místě s ní prostě neustále počítat. Proto je vytvořena legislativa, která vlastně finančnímu úřadu tyhle kontroly umožňuje. Ale mě zajímá něco jiného. Možná je to finanční úřad od finančního úřadu rozdílné - ale jak tedy finanční úřady v té kontrolní činnosti pracují? Jak je to s plánováním kontrol finančního úřadu na podnikatelské subjekty? Jaká je četnost kontrol, které finanční úřady provádějí? Jaká je průměrná doba kontrol finančním úřadem? Já totiž sám jsem svědkem jedné kontroly, která už probíhá rok a půl v jedné sportovní organizaci a nechci to blíže identifikovat, ale je na to tří- až čtyřčlenný kontrolní tým. Jestli je to doba normální, když nedochází k žádným větším problémům v komunikaci s kontrolovaným subjektem. Zda má Ministerstvo financí přehled či statistiku kontrolní činnosti.

Skutečně bych poprosil na tyto otázky, které jsem položil, písemnou odpověď od pana ministra Kalouska.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Kalousek vám bezpochyby písemně odpoví v zákonné lhůtě.

Další interpelaci vznáší pan poslanec Seďa na pana ministra Jaromíra Drábka ve věci zaměstnávání matek s malými dětmi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, podle studie IDEA Národohospodářského ústavu míra vyřazení z pracovního procesu matek s malými dětmi nemá obdobu s vyspělými zeměmi Evropské unie a Spojených států. Důvodem je nedostatečná nabídka dostupné a kvalitní předškolní péče o děti a také nedostatečná nabídka částečných pracovních úvazků. Přitom pro ekonomiku i státní rozpočet to představuje potenciální ztrátu kolem pěti miliard korun ročně na nevybraných daních.

Vážený pane ministře, uvědomujete si, že rodiny s dětmi, které zůstanou delší dobu závislé na jediném příjmu, představují v naší zemi ty skupiny české populace, které balancují na hraně příjmové chudoby? Pravicová politika způsobila již dnes tu skutečnost, že například třetina neúplných rodin s dětmi je ohrožena příjmovou chudobou. Finanční problémy rodin obecně způsobuje růst životních nákladů, drahé bydlení i nedostatek cenově dostupných služeb.

Vážený pane ministře, uvědomujete si tuto nepříznivou situaci, kterou způsobila vaše sociální škrtreforma? To je vámi deklarovaná podpora rodin s dětmi a podpora demografickému vývoji v České republice? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Prosím pana ministra Drábka o reakci na vaši interpelaci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V posledních větách jsem trošku slyšel, jako že tato vláda může za všecko včetně ropné krize ze 70. let. Tak to úplně není. Je pravda, a já musím souhlasit s tím, co padlo v první větě, procento vyřazení žen z pracovního procesu u rodin s malými dětmi skutečně nemá obdobu v ostatních evropských zemích. Ale myslím si, že v rozboru příčin chyběla jedna z těch úplně nejzásadnějších a to je možnost čerpání rodičovského příspěvku až do čtyř let věku dítěte. A já to prosím nechci stavět jako negativní argument, ale je faktem, že ojedinělá situace, která v České republice je, to znamená procento žen s malými dětmi, které nejsou v pracovním procesu, je z velké míry způsobena tím, že stát je schopen zajistit alespoň nějaký příjem, určitý příjem, a také do tří let v podstatě nárokové volno u zaměstnavatele, což skutečně v jiných zemích nemá obdoby, protože je řada jiných zemí, kde například mateřská dovolená je několik týdnů a poté už nenásleduje žádná možnost omluvené absence v práci. U nás po mateřské dovolené v trvání 28 týdnů existuje nárok na čerpání rodičovské dovolené až do tří let věku dítěte. To je skutečně ojedinělá záležitost.

Já souhlasím s tím, že základními problémy, tak jak bylo jmenováno, jsou nedostatečná nabídka zkrácených pracovních úvazků a nedostatečná kapacita zařízení předškolní péče. Ano, to je pravda. Skutečně, několik desítek tisíc dětí není možné umístit do předškolního zařízení a tu situaci já skutečně považuji za velmi problematickou. Proto také Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje právní úpravu tzv. dětských skupin, které mimochodem je možné realizovat i za současné právní úpravy, ale ta právní úprava je velmi nepřehledná. Já už jsem o tom tady několikrát mluvil. My jsme si to vyzkoušeli i přímo u nás na ministerstvu, kde provozujeme dětskou skupinu za stávající právní úpravy. Po roce a půl provozu máme takový zájem mezi zaměstnanci, že budeme zřizovat druhou dětskou skupinu. Takže to je důkaz toho, že je to možné i za stávajících právních předpisů. Chceme ale legislativu zpřehlednit, aby byla uživatelsky dostatečně přívětivá, aby byla dostatečně návodná***
Přihlásit/registrovat se do ISP