(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Také vám děkuji, pane poslanče Klučko prostřednictvím pana předsedajícího, za tento dotaz, který mi dává příležitost krátce celou situaci vysvětlit.

V roce 2009 jsem společně s manželem prodala dům v Praze-Troji, rodinný dům, který jsme původně stavěli pro vlastní bydlení. Prodej domu i převod peněz je podložen smlouvami na katastru nemovitostí, veškerý příjem i převod byly zdaněny, opět vše uloženo na finančním úřadě a doložitelné daňovými přiznáními. Účetní, která celou transakci dohlížela, mě ujistila, že splátky z prodeje uskutečněného na konci roku 2009 do čestného prohlášení uvádět nemusím. Bez ohledu na to, zda to byla rada správná, či ne, obávám se, že spíše ne, čestné prohlášení doplním, jak jsem již avizovala dnes v tiskovém prohlášení, a to v nejbližší době. Doufám, že to učiním už zítra. Kdyby kupující zaplatil vše najednou, a nikoliv ve splátkách, tento problém by vůbec nevznikl, to si doufám uvědomujeme všichni.

Právník skutečně jsem, ba dokonce předsedkyně Legislativní rady vlády, účetní nikoliv. Neměla jsem se na to spolehnout. V tom máte určitě pravdu. Nikde nelítaly peníze v igelitkách ani v krabicích. Jestli se někdo tetelí štěstím, že na mě konečně něco našel, tak ho musím zklamat. Jednalo se o úplně normální prodej rodinného domu, který proběhl zcela standardně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní místopředsedkyně. Máte ještě, pane kolego, doplňující otázku? Máte, prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Přece jednu kontrolní otázku budu mít. Tento postup z hlediska zákona musíme ovšem hodnotit jako přestupek. Jako přestupek. A paní ministryně, já se ptám, jestli jste připravena to jako přestupek s příslušným přestupkovým úřadem řešit.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím o reakci.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji i za doplňující otázku. Samozřejmě se nehodlám snížit k tomu, že bych se hned na začátku dovolávala promlčení tohoto přestupku. Jsem připravena se zpovídat přestupkové komisi při městské části - na úřadu městské části Praha 1. O tom žádná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, tím můžeme ukončit tuto interpelaci. Další interpelace je interpelace pana poslance Antonína Sedi na ministra zemědělství Petra Bendla ve věci pohledávek Lesů České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážím si, že jste tady setrval až do mé interpelace, protože to je myslím jediná interpelace dneska na vás. Přestože ústní interpelace na pana premiéra proběhla myslím v podobné záležitosti, dovolím si podat tuto ústní interpelaci, protože si myslím, že je to velmi závažná věc.

Vážený pane ministře, Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů České republiky za krachujícím holdingem Less, zejména pak za společností Less & Forest, to znamená stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti k 2. říjnu tohoto roku. Údajně představitelé Lesů České republiky neinformují širokou veřejnost pravdivě a je obava, že Lesy České republiky tyto pohledávky nemají zajištěny bankovními garancemi.

Vážený pane ministře, protože nelze vyloučit, že bylo s pohledávkami Lesů České republiky za firmou Less manipulováno a mohly být z větší části odprodány třetí osobě s cílem odvrátit vyvození reálné odpovědnosti manažerů Lesů České republiky, můžete tady a teď, pane ministře, potvrdit, že bankovní garance úmyslně nekryjí riziko ekonomických újem na straně Lesů České republiky? A že jste dostatečně informován o výši pohledávek za holdingem Less a prověřil jste, že nedošlo k úmyslnému či špatnému nastavení zajištění těchto pohledávek? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Poprosím o reakci pana ministra Bendla.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, k této záležitosti chci uvést, že dne 2. října 2012 nabylo účinnosti insolvenční řízení vedené se společností Less, a. s. a Less & Forest, s. r. o., to je společností patřících do holdingu Less. Vzhledem k holdingové struktuře společností soustředěných kolem Less, a. s. je předpoklad, že se dostanou do insolvenčního řízení i ostatní společnosti tohoto holdingu i společnosti navazující. Nyní je před rozhodnutím o úpadku společnost Less & Timber, s. r. o. - nebo "tajmbr" nevím, jak se to čte. Společnost Less & Energy, s. r. o., zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, která v roce 2009 zprovoznila v Čáslavi jednu z nejmodernějších evropských elektráren na dřevní biomasu, zároveň jde o nejmodernější obdobné zařízení v České republice, zastavila svoji činnost.

Ministerstvo zemědělství vzalo na vědomí podnikem veřejně deklarované opatření v souvislosti s vyhlášeními insolvenčních řízení na již dvě společnosti holdingu Less, tj. že ihned bylo zahájeno zpracování právních, věcných a finančních vlivů na Lesy České republiky a připraven harmonogram dalšího právního postupu. Byly zastaveny těžby - okamžitě, ukončeno předání již vytěženého dříví a organizačním jednotkám bylo uloženo, aby prováděly fyzické kontroly ukončení těžeb na příslušných smluvních územních jednotkách. Ke krytí pohledávek bankám po lhůtě splatnosti budou využity bankovní garance, což bylo oznámeno bankám, kdy Lesy České republiky tvrdí, že jejich zajištění je i v insolvenčním řízení obtížně zpochybnitelné. Výpadek dřeva na trhu má být nahrazen alternativními dodávkami dříví na trh, například aukcemi dříví na pni nebo zvýšením dodávek z lesních závodů podniku - jedná se o zhruba 2,5 % objemu těžby. Takže to není žádné supervýznamné číslo v danou chvíli. Veškerými svými aktivitami realizovanými v souvislosti s insolvencí již dvou podniků holdingu Less sledují Lesy České republiky zajištění svých pohledávek a oprávněných zájmů a současně zajištění plynulosti zásobování trhu dřívím.

Pohledávky a bankovní záruky za shora uvedenými firmami - jiné údaje nemám jako ministr zemědělství v danou chvíli k dispozici, tyto jsem obdržel někdy kolem tuším 15. října. Pohledávky celkem včetně odhadu nevyfakturovaných zhruba 518 milionů korun, bankovní záruky 309, takže očekávané nekryté pohledávky někde na úrovni 209 milionů korun.

Dne 22. 10. 2012 Lesy České republiky veřejně připustily, že by jim insolvenční řízení se třemi firmami největší soukromé lesnické skupiny Less mohlo způsobit stamilionové škody. Navrhly proto, aby do řízení vstoupilo i krajské státní zastupitelství. Lesům České republiky se nelíbí především to, že většinu - čtyři ze sedmi - členů prozatímního věřitelského výboru tvoří osoby, které do něho navrhl sám dlužník, firma Less & Forest, s. r. o. Soud nejprve jmenoval do výboru Raiffeisenbanku, Agrofert Holding Andreje Babiše a Lesy České republiky, posléze soud počet členů rozšířil o Českou spořitelnu, Citybank a L.E.S. CR a Lesy města Prostějova, kdy většinu ve výrobu mají subjekty, které dlužník preferuje.

Zmíním ještě dvě poznámky, které jste řekl. Bylo předmětem velké kritiky, když Lesy České republiky dávaly do podmínek výběrového řízení bankovní garance. Říkalo se, že se tím omezuje prostor pro to, aby se mohli do výběrového řízení hlásit další. Těch 309 milionů krytých dnes bankovními zárukami ukazuje, že to nebyla cesta špatná, že bankovní záruky do toho procesu patří. Samozřejmě je na diskuzi vždycky to, jaká to má být, či nemá být výše.

A po tomto ještě kratičká poznámka: Přeprodávání zakázek - tomu jsem se snažil zabránit už jako čerstvý ministr zemědělství a to se myslím povedlo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pane kolego, máte ještě doplňující otázku? Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP