(17.50 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane ministře, mně osobně je líto, když krachují české společnosti, protože to snižuje zaměstnanost právě v regionech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. Rozumím informacím, které jsme mi sdělil, ale přesto bych vás chtěl opakovaně požádat, abyste prověřil tady tyto způsoby, ať už krytí pohledávek, či bankovní garance, jestli opravdu ty bankovní garance nemohou v rámi insolvence nějak zmizet. V uvozovkách zmizet.

Co se týká těch nekrytých pohledávek 209 milionů korun, jak jste zmínil, opět bych vás chtěl požádat o prověření zodpovědnosti osob a managementu Lesů České republiky, protože si myslím, že to nejsou malé peníze, a v současném stavu napjatého státního rozpočtu i veřejných financí si myslím, že je důležité být hospodářem na svém místě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pan ministr bude ještě reagovat na doplňující otázku. Prosím pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, věřte mi, že se velmi soustředím na vše, co se děje kolem Lesů České republiky. Proto také dnes premiér tady odpovídal, proč nebyla projednávána na vládě zpráva NKÚ, která se týkala Lesů České republiky. To já jsem požádal o to, abych mohl být přítomen, protože jsem byl v tu dobu na zahraniční cestě, byl přímo přítomen projednávání této zprávy. Ani já nebo nikdo z nás nemůžeme být nadšení z toho, když krachují české společnosti nebo české firmy. Tady ale šlo evidentně o to, že přehnali svou ambici, co se týká té nabídky, kterou Lesy České republiky zase obráceně nemohly odmítnout, protože bychom byli všichni asi kritizováni za to, že jsme odmítli nejlepší nabídky. Byť se v tu dobu diskutovalo o tom takovým tím systémem jedna paní povídala, že Less&Forest má nějaké finanční problémy, ale vzhledem k tomu, že to nebylo doložitelné, nebylo možné se na cokoliv odvolat. Dali nejlepší nabídku, tu nejlepší nabídku Lesy České republiky přijaly. Ministerstvo zemědělství dělalo maximum pro to, aby se nemohly přeprodávat jednotlivé zakázky.

To, že tu nabídku přehnali, to byla jejich, řeknu, obchodní strategie, do které stát ani Ministerstvo zemědělství vidět nemůže. Že dopadli, jak dopadli, z toho nikdo z nás nemá radost. Důsledky si ponesou samozřejmě sami. My se budeme snažit prostřednictvím právníků nejenom Ministerstva zemědělství, ale věřím, že i Lesů České republiky, aby ztráta, pokud bude, byla co možná nejmenší. Je to poučení pro všechny, kteří do budoucna půjdou do tendru s nadějí, že snad by mohli zakázky přeprodávat. Tato praxe v Lesech České republiky skončila.

Děkuju vám za váš dotaz.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. A stihneme zřejmě ještě jednu interpelaci a to je interpelace pana poslance Klučky na pana ministra Jaromíra Drábka ve věci porušení zákona zvýhodněním firmy IBM. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Předpokládám, že je to poslední i má interpelace.

Víte, nemají to ti ministři koaliční vlády jednoduché. Když je smůla, tak je smůla a lepí se to na paty. Jak jinak si vysvětlit článek s názvem Drábek a Šiška porušili zákon, zvýhodnili IBM? Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek i jeho bývalý náměstek porušili zákon, když chtěli dát miliardovou zakázku na kontrolu sociálních dávek společnosti IBM bez soutěže. Antimonopolní úřad rozhodl o tom, že zakázku v podstatě zrušil. Na úřad se totiž obrátila další světová softwarová společnost, která postup úřadu ministerstva zpochybnila. Antimonopolní úřad zakázal ministerstvu smlouvu s IBM uzavřít. V prvostupňovém rozhodnutí, které vydal, potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že ministerstvo porušilo zákon, protože na zakázku měla být vypsána normální soutěž. Postup ministerstva mohl tedy podstatně ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky. Takto rozhodl úřad. Ministerstvo musí navíc zaplatit 30 tisíc na nákladech řízení. Pochopitelně proti tomuto verdiktu antimonopolního úřadu se může ministerstvo odvolat.

Já se chci zeptat pana ministra na názor, jestli této možnosti využije, respektive jak by obhájil postup ministerstva v tom, že skutečně k této situaci, takovéto situaci, kterou řešil antimonopolní úřad takovýmto rozhodnutím, to dospělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Tak já jsem rád, že došlo ještě i na tuto interpelaci a že mám možnost to tady vysvětlit také s přihlédnutím k tomu, že je to moje poslední odpověď na interpelaci v mé funkci.

Na začátek bych chtěl říct, že k žádnému porušení zákona nedošlo. To, že se některým lepí smůla na paty a novináři si vymýšlejí a přehánějí, to se prostě tak v naší zemi stává.

Celá situace začala tak, že v rámci toho, o čem jsem mluvil ve první své dnešní odpovědi na interpelaci. My jsme skutečně zkoumali všechny možnosti, jak zlepšit práci lékařské posudkové služby. Je na to řada projektů, které běží paralelně. Jeden z nich, který jsme objevili v zahraničí, především ve Velké Británii, je systém detekce chybných rozhodnutí lékařské posudkové služby, sledování odchylek a standardizace procesu lékařské posudkové služby. Důležité je, že tento projekt byl postaven tak, že má být financován z úspor. To znamená, nemá být placen ze státního rozpočtu, ale na základě té detekce chyb a zefektivnění činnosti lékařské posudkové služby, tomu, kdo tu zakázku provádí, náleží určité procento z uspořených peněz. To byl ten základní důvod a to byl také můj přístup k těm jednotlivým projektům, včetně například dnes tolik diskutované sKarty, aby prostě stát neplatil za něco, co se ještě neosvědčilo. Porovnejte si to s jinými projekty. To znamená, že náklady státu měly být nulové a z uspořených peněz měla ta firma dostat určité procento.

V tu dobu, tak jak jsme zkoumali zkušenosti ze zahraničí, skutečně podle našich informací jediným, kdo disponoval tím patentovým řešením, byla firma IBM. My jsme si to nad rámec zákona nechali posoudit i znaleckým posudkem a já jsem veřejně prezentoval například v rozhovoru pro Hospodářské noviny, jakým způsobem chceme postupovat. Na základě toho článku v Hospodářských novinách se přihlásila firma SAS, která deklarovala, že je také schopna toho řešení, protože může využívat některé licenční záležitosti, které má IBM k dispozici, a že tedy jsou relevantním soutěžitelem na trhu a že toto právo budou uplatňovat prostřednictvím podání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já jsem písemně vyzval tuto firmu, ať nám doloží, jakým způsobem chtějí zakázku provádět, na základě jakých licencí, jaké nabízejí výsledky. Písemně jsem dostal odpověď, že nehodlají komunikovat jakkoli s ministerstvem, že pouze využijí možnost podání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tedy to, že ministerstvo neporušilo zákon, nedostalo žádnou pokutu, tak jak se někde v médiích píše, pouze tak jak je standardní, muselo uhradit paušální náklady na řízení, to je prostě fakt a já si myslím, že v tuto chvíli je situace samozřejmě výhodnější pro ministerstvo, protože vždycky je lepší vybírat ze dvou nabídek než vyjednávat o jedné nabídce. Myslím, že ten postup je jasně doložitelný, od předložení toho záměru - zdůrazňuji záměru - vládě přes to, jakým způsobem byla zpracována zadávací dokumentace, přes to šetření ÚOHSu včetně samozřejmě jednoduše doložitelného toho, že já jsem odeslal dopis s žádostí o informace o tom, jak by to ta firma řešila, a ona mi odpověděla, že nám k tomu žádné informace nedá.

Ano, někdy se skutečně věci dělají mnohem složitěji, než by bylo možné, ale to už tak někdy ve vyjednávání chodí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP