Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. října 2012 v 10.01 hodin
Přítomno: 172 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Sděluji, že náhradní kartu číslo 18 má paní poslankyně Levá.

Dnes se budeme věnovat podle schváleného pořadu pevně zařazeným bodům, tedy 12, 30, 25, 24, 124, 34 a 15. Poté bychom se věnovali bodu 13 z bloku druhých čtení.

Připomínám, my jsme to avizovali, ale já to ještě jednou připomínám, 28. října tady bude den otevřených dveří. Prosím, uzpůsobte potom své stolky tomu, že tady budou celý den procházet návštěvy.

Nyní se již dostaneme k omluvám z dnešního dne. Z poslanců se omlouvají: Vojtěch Adam - pracovní důvody, Jana Drastichová - osobní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Pavel Hojda - zahraniční cesta, Kateřina Konečná - osobní důvody, Jiří Krátký, Jaroslav Krupka - osobní důvody, Josef Novotný starší - zahraniční cesta, Ivan Ohlídal - zahraniční cesta, Vlasta Parkanová - zahraniční cesta, Jiří Paroubek - osobní důvody, Jaroslav Plachý - zahraniční cesta, František Sivera - pracovní důvody, Pavel Suchánek bez udání důvodu, Bořivoj Šarapatka - zahraniční cesta, Jaroslav Škárka - zahraniční cesta, Jiří Šlégr - osobní důvody, Jaroslava Wenigerová od 12 hodin pro zdravotní důvody, Jiří Zemánek - pracovní důvody.

Z členů vlády jsou zde tři omluvy: paní ministryně Alena Hanáková pro zahraniční cestu do 13 hodin, pan ministr Leoš Heger do 13 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Jan Kubice z pracovních důvodů.

To byly omluvy. Byla mi doručena ještě další - dnes se od 13 hodin do konce jednání z důvodu pracovní zahraniční cesty omlouvá pan poslanec Miroslav Petráň.

Pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 30, pan kolega Babák má náhradní kartu číslo 9.

K pořadu schůze pan kolega Skalický, poté dostanou slovo další. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o zařazení bodu 31, vládního návrhu zákona o léčivech, sněmovní tisk 783, a bodu 38, poslaneckého návrhu zákona o zdravotních službách, sněmovní tisk 700, na pořad dnešního jednání, 26. 10. 2012, po již pevně zařazených bodech, nejdříve však ve 12.30 hodin.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Druhý bod jsem si stihla zapsat. Ten první bod byl?

 

Poslanec Jiří Skalický: Ten první byl bod 31, sněmovní tisk 783, jsou to léčiva.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Mám to zaznamenané. Pan kolega Stanislav Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout vyřazení bodu 124, který je zařazen dnes pevně jako pátý bod. Je to souhrnná informace vlády České republiky o stavu realizace plavebních stupňů na labské vodní cestě. Jde o zvolený postup jak v rámci reprezentantů politických stran zastoupených ve Sněmovně, tak i s Ministerstvem dopravy. My se k tomuto sněmovnímu tisku vrátíme. Hodláme ho vrátit na další sněmovní schůzi.

Navrhuji tedy po souhlasu ostatních zástupců, samozřejmě v případě svolení Poslanecké sněmovny, vyřazení bodu číslo 124 z dnešního jednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Ptám se, jestli ještě někdo další chce přednést něco k pořadu schůze. Pokud ne, budeme hlasovat o dvou návrzích, které zde zazněly.

Já vás požádám o chvíli trpělivosti, než se nám objeví data na displeji... (Porada se s technikem.)

Ještě oznámím, že paní poslankyně Schejbalová má náhradní kartu číslo 56.

Dámy a pánové, protože je tady problém s displejem, zařízení vůbec nefunguje, prosím o přestávku na deset minut. Do té doby to musíme dát do pořádku. Budeme pokračovat v 10.17 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP