(Jednání pokračovalo v 10.19 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, snad už je vše v pořádku, takže budeme moci pokračovat. Pan kolega Radim Fiala ještě žádá o to, aby směl přednést návrh na změnu pořadu schůze. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno, děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych požádal ještě o zařazení bodu druhého čtení tisku 735, vládní návrh zákona o změně zákona v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění, protože uplynula 30denní lhůta na druhé čtení, a pokud bychom tento návrh zákona neschválili do konce roku, tak nám hrozí ze strany Evropské komise sankce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A chcete ho zařadit na kdy?

 

Poslanec Radim Fiala: Požádal bych o zařazení na příští úterý za pevně zařazené body.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Pan kolega Husák ještě.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Já bych požádal o zařazení bodu 23, sněmovní tisk 712, novela zákona o elektronických komunikacích na úterý, jako další bod po pevně zařazených. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, ještě někdo prosím k pořadu schůze? Pokud ne, budeme hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Skalického. Ten žádá, aby body 31, sněmovní tisk 783, a bod číslo 38, sněmovní tisk 700, byly zařazeny dnes po pevně zařazených bodech, nejdříve ve 12 hodin 30 minut.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 63. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro, abychom vyhověli žádosti pana poslance Skalického, o pevné zařazení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přítomno 157, pro 130, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Stanislav Polčák žádá o vyřazení bodu číslo 124.

Zahajuji hlasování číslo 64. Kdo souhlasí s vyřazením tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64. Přítomno 164, pro 111, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Radim Fiala žádá o zařazení sněmovního tisku 735 do pořadu schůze, a to v úterý 30. 10. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 65. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?

Hlasování číslo 65, přítomno 164, pro 100, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Pak kolega Husák navrhuje zařadit bod číslo 23, sněmovní tisk 712, na úterý 30. 10. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 66. Ptám se, kdo je pro. Proti návrhu?

Hlasování číslo 66. Přítomno 164, pro 89. Tento návrh byl přijat.

 

To bylo vše, co bylo potřeba udělat v pořadu schůze. Paní kolegyně Lesenská se hlásí? Nehlásí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP