(10.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Takže budeme moci zahájit jednání. Prvním pevně zařazeným bodem je bod číslo

12.
Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové,
Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny,
Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Pavel Bém. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bém: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vám popřál dobré ráno a upoutal vaši pozornost, nebo pokusil se upoutat po ránu vaši pozornost a koncentraci na problematiku fenoménu, který jsme na půdě Poslanecké sněmovny obsáhle diskutovali, který byl obsáhle diskutován v pracovních skupinách, ve zdravotním výboru, v zemědělském výboru a který se týká problematiky léčebného využití konopí.

Zdánlivě se jedná o triviální problém, protože před sebou máme prokazatelně účinnou léčebnou látku, máme před sebou jasně vymezený okruh diagnóz pacientů, u kterých léčebné využití konopí připadá jako zásadní indikace. Já nebudu zdržovat, protože vymezení okruhu takových diagnóz bylo předmětem diskuse v prvním čtení. Každopádně jenom připomenu, že léčebné využití konopí je mimořádně účinnou medicínskou cestou pro řešení, bohužel často v paliativní rovině, těžkých neuropatických bolestí, zejména u spastických stavů, roztroušené sklerózy, těžkých bolestí u onkologicky nemocných pacientů, chronických neztišitelných bolestí v nejrůznějším a velmi širokém spektru indikací. Ale samozřejmě dotýkáme se řady dalších neurologických diagnóz, stavů po encefalitidách a neuroinfekcích, dotýkáme se těžkých neuropatií, polyneuropatií, ale i dermatologických problémů, psoriázy, atopického exému, ale i léčebné využití konopí v oftalmologii skýtá a nabízí řadu poměrně perspektivních cest, především při záchvatu u glaukomu ve velmi bolestivých stavech.

Máme za sebou mezi prvním čtením a dnešním dnem řadu debat, které se v zásadě dotkly toho, jak jsem na začátku řekl, zdánlivě jednoduchého fenoménu, protože máme před sebou lék nebo léčebný přípravek, máme před sebou diagnózy, máme před sebou lékařské indikace a vlastně by to mohlo být strašně jednoduché. Ono to ale jednoduché není a není to jednoduché především a hlavně proto, že se dotýkáme látky, která je ve světě mimořádně zneužívána, je na seznamu zakázaných látek, a bohužel musím přiznat, že konopí je poměrně velmi zneužívanou návykovou látkou v České republice. Ve všech mezinárodních srovnáních u celoživotní prevalence užívání konopí Česká republika dominuje na prvních místech. Vlastně se tady dotýkáme fenoménu, který je zatížen mezinárodními úmluvami, dotýkáme se tady celospolečenského fenoménu, který se dotýká mladých lidí, který Českou republiku staví v mezinárodních komparativních studiích do poměrně nelichotivého světla.

Já bych rád, protože jsem si vědom toho, že v těch debatách - ono se to ukázalo už při prvním čtení a nepochybně se to ukáže i dnes - se budeme dotýkat toho, jestli náhodou zavedením léčebného využití konopí nevytváříme atmosféru ještě vstřícnější vůči konopným produktům marihuaně, hašiši a dalším, než je tomu dnes. Já si myslím, že je korektní upozornit na skutečnost, že mezi problematikou zneužívání drog, zjednodušeně řečeno, a léčebným využitím konopí je nekonečná hranice a bariéra, která je definována řadou legislativních instrumentů, je definovaná úplně jiným etickým nebo morálním přístupem k této látce a že v zásadě stejně tak jako neřešíme problém u využití opiátů v medicínské praxi s ohledem na skutečnost, že opiáty jsou také zneužívány v rámci těch nealkoholových závislostí nebo nealkoholových návykových látek, stejně tak bychom mohli ukončit tuto debatu konstatováním - je to jako kdekoli jinde v medicíně.

Přesto dovolte, abych ty, kteří by tomu nemuseli chtít věřit, upozornil na skutečnost, že celoživotní prevalence, což je ten parametr, který staví Českou republiku v rozsahu užívání, zneužívání konopných produktů na jedno z předních evropských míst, není zase tak úplně vypovídajícím parametrem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP