(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře.

 

Vzhledem k tomu, že původně byl zpravodajem pro první čtení pan kolega Látka, který se stal senátorem, musíme odsouhlasit změnu zpravodaje pro první čtení. Zpravodajem pro první čtení bude pan kolega Tomáš Úlehla, takže musíme odsouhlasit tuto změnu, potvrdit ji hlasováním.

Kdo souhlasí s tím, aby zpravodajem pro první čtení pro tuto předlohu byl pan poslanec Tomáš Úlehla? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přihlášeno 163, pro 103, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Tak jako v předchozím případě, kdy jsem podporoval zákon o integrované prevenci a jeho novelu, i tady se bavíme nyní o legislativě, která je dalším pozitivním přínosem, jelikož bude zjednodušovat administrativu a posilovat konkurenceschopnost českých podnikatelů. (Trvalý hluk v sále.)

Myslím si, že dlouhodobý vývoj v oblasti odpadového hospodářství v naší republice jednoznačně potvrdil, že je nezbytné nějakým způsobem upravit legislativu tak, abychom ekonomicky zefektivnili nakládání s odpady, abychom legislativně se zapojili do takového procesu, který nám umožní ještě více čerpat také prostředky z Evropské unie na realizaci ekologických zařízení, především na zneškodňování odpadu. Chtěl bych podpořit svého předřečníka a předkladatele, pana ministra. Vše, co tady zaznělo, byť ve stručné formě, je dokonale popsáno ve zdůvodnění v materiálech, které máme k dispozici, a myslím si, že jak euronovela, tak samotný zákon, tak ta zjednodušená administrativní povinnost těch, kteří nakládají s odpady, a vlastně abychom také nezatěžovali provozovatele zařízení s poměrně nízkokapacitními parametry jejich zařízení, tak tento zákon slouží k tomu, aby ocenili takovýto přístup ministerstva. Já ho samozřejmě oceňuji také a plně podporuji tento zákon, stejně jako jeho schválení a posunutí do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan předseda Kováčik s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den.

Omlouvám se, ale nebojte se, nebude to dlouhé. Potřeboval bych teď se rozhodnout v poslaneckém klubu, jak dál s tímto zákonem nakládat, a proto vás prosím o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání půl hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu KSČM do 12 hodin 15 minut.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji a prosím klub KSČM, aby se teď hned sešel v prostorách klubu.

 

(Jednání přerušeno v 11.44 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP