(12.30 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, děkuji za možnost vystoupit i teď v obecné rozpravě. Musím říct, že mě docela překvapilo a byl jsem docela šokován tím, že nám tady zákon, který mimo jiné souvisí i s registrem vozidel, o kterém tady bylo hovořeno, předkládá zrovna pan ministr Dobeš jako ministr dopravy. Já už bych čekal po té době, kdy jsme zjistili, že je registr vozidel stále nedostatečně funkční, že bude pan Dobeš odvolán nebo splní svůj slib, že rezignuje v případě, že tento registr fungovat nebude. Běžte se, dámy a pánové, podívat na jednotlivé obce, na úřady na magistrátech, podívejte se, jak ten registr nefunguje, jak je pomalý, a pak prosím sami posuďte, zda pan ministr Dobeš splnil svůj slib, nebo ne a zda pan premiér Nečas udělal to, čím vyhrožoval, že učiní, to znamená, že pana ministra Dobeše odvolá. Já jsem skutečně zděšen z toho, že tady pan ministr Dobeš teď zase navrhuje nějaké nové změny, byť sociální demokraté podpoří to, aby návrh postoupil do výborů, ale myslím, že tohle je skutečně něco, co není možné ponechat stranou.

Chtěl bych se pana ministra Dobeše zeptat, kdy registr bude konečně fungovat, protože pokud je ministrem, tak předpokládám, že je ministrem proto, aby registr dal do pořádku, a pak tedy se ctí odstoupil, pokud už tak neučinil v rozporu se svým slibem. Takže v tomto smyslu bych rád využil této příležitosti a pana ministra Dobeše bych se rád zeptal, kdy bude registr vozidel fungovat, kdy budou opraveny chyby, které tam jsou, a kdy bude registr lepší a bude šetřit peníze oproti dřívějšímu registru, který tady byl předtím, než došlo k této změně. Děkuji. (V sále je hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane ministře, chcete jako zástupce navrhovatele k věci vystoupit?

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Co se týče poznámky pana poslance Tejce a jeho otázky, kdy bude registr vozidel fungovat. Co se týče problematiky registru, tak si myslím, že čísla vypovídají. Když porovnáme září roku 2011 se zářím roku 2012, tak se tady bavíme o propadu o 10 % úkonů, které v tuto chvíli registr zaznamenal za celý měsíc září i s ohledem na snížený počet dovozu jednotlivých vozidel, takže registr v tuhle chvíli absorbuje opravdu nemalé množství dat a výkonů agendy na jednotlivých obcích s rozšířenou působností. My sami jsme k tomu vydali i několik zpráv, několik tiskových konferencí, které jste mohli dobře sledovat. (Hluk v sále trvá!)

Co se týče právě problematiky vývoje s registrem, v tuto chvíli je opravdu infrastruktura plně využitelná, nabízí občanům, aby mohli splnit svou zákonnou povinnost a v termínu, který je jim určen, zaregistrovali nebo přeregistrovali vozidlo. To znamená infrastruktura v této věci umožňuje výkon agendy.

Co se týká problematiky dat, k tomu nám pomohl i audit, který pojmenoval některé dílčí problémy, které se bohužel táhnou od roku 1998, kdy bylo více lokálních databází, potom lokální databáze a jedna centrální a potom centrální databáze. Ta problematika je poměrně složitá. Nechci se dostávat příliš do detailů, nicméně číselníky, které byly v lokální databázi i centrální databázi, nejsou vždy stejné s číselníky, které jsou v současné době, s centrálním registrem. To znamená, v problematice nedošlo k migraci dat do nového systému, ale došlo k pochybení už za posledních řekněme deset nebo dvanáct let jednotlivých reprezentací Ministerstva dopravy.

To, co nás čeká, je problematika zapojení na základní registry, to znamená propojení na evidenci obyvatel, a tady zcela jednoznačně můžu říct, že napojení na základní registry proběhne v prosinci tohoto roku. A pokud by k tomu nedošlo, tak jsem zcela jednoznačně říkal, a říkal jsem to na mnoha fórech, že pokud napojení na základní registry neproběhne v pořádku, tak samozřejmě svůj slib splním.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Tejc chce ještě reagovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já jsem si doteď myslel, že změny se dělají proto, aby systémy byly rychlejší a lepší, ale v tuto chvíli, pokud jsem správně rozuměl, registr funguje tak, že zpracoval o 10 % méně dat než za stejné období loňského roku, byť samozřejmě srovnání může pokulhávat nepochybně i v tom, že řada lidí si rozmyslela kupovat vozidlo právě proto, že registr nějakou dobu nefungoval vůbec a možná měli obavu o to, jak dojde k onomu přepisu.

Takže jak jsem slyšel od pana ministra, všechno funguje, všechno je v pořádku, můžeme být klidní. Jenom bych požádal pana ministra, aby jel na úřady, bavil se s lidmi a aby se zeptal na to, jak to funguje, a ptal se i těch úředníků, kteří teď díky němu stejně jako před několika měsíci na úřadech práce mají více práce s novými systémy, které jim práci měly ulehčit, a to i přesto, že se za ně utratily tu desítky milionů korun, tu miliardy.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Faktická poznámka pan kolega Váňa.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě trošku mrzí, že nás zpravodaj ochudil o svou zpravodajskou zprávu, protože nemám pocit, že by to pan ministr tak skvěle vysvětlil, potřebu tohoto zákona, zvláště v situaci, kdy registr vozidel skutečně nefunguje. Je to objektivní stav zjištěný na úřadech. Víme, že funguje pomalu, mnohdy nefunguje, vypadává, nemá propojení. Pan ministr neustále upřesňuje důvody, kdy rezignuje, či nerezignuje. Mám pocit, že podle předchozích vyjádření už to mohl udělat, nicméně se zdá, že bude rezignovat až v prosinci.

Každopádně registr vozidel neobsahuje třeba ochrany, které měl původní registr, umožňuje vytváření nových chyb, zavádění chybných údajů, které se v registru kupí, a tak dále.

Zaregistroval jsem argumentaci nutnosti řešit novým zákonem takzvané polopřevody, že je to velký problém a že původní vlastníci po prodeji vozidla stále odpovídají. To je samozřejmě právní nesmysl. Vozidlo prodali a v registru ho odhlásili, za nic neodpovídají a samozřejmě se do registru vkládá informace o novém vlastníku. Bez toho by to vůbec odhlásit nešlo. Takže úřad i registr přesně ví, kdo je novým vlastníkem vozidla. To, že nový vlastník nedokončí z jakéhokoliv důvodu převod na právní stav ohledně vlastnictví vozu a odpovědnosti za jeho fungování, nic nemění.

Takže otazníků je velmi mnoho. Zákon obsahuje také velmi mnoho nejasných věcí, byrokratizuje až nadmíru celý systém evidence vozidel, technických kontrol a tak dále. Je otázka, jestli tato byrokratizace je smysluplná, když se v tuto chvíli nedaří uvést do provozu ani podle současné legislativy.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla faktická poznámka. O slovo žádá pan zpravodaj, pan poslanec Baštýř.

 

Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den, děkuji. Jen v krátkosti, kolegyně a kolegové. Já si myslím, že je zbytečné opakovat slova, která tady přednesl pan ministr. Víme všichni, že projednávání zákona bude ve výborech, a každý, kdo má chuť se touto problematikou zabývat, může přijít a vznést svoje připomínky v pozměňovacích návrzích. Myslím si, že diskuse v hospodářském výboru je vždycky široká, vždycky objektivní a vždycky se snažíme, aby zákon sem do sněmovny šel ke schválení v takovém stavu, aby odpovídal naší veřejnosti. Takže pokud má někdo eminentní zájem, není problém, aby se účastnil jednání hospodářského výboru, kde tento zákon rozhodně bude projednáván. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Další faktická poznámka - pan kolega Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jsem pobouřen. Víte, těžce jsem nesl to, že se změnily podmínky a koalice si uzurpuje i právo dělat výhradně zpravodajské zprávy.

Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jasně stanovuje, co je úkolem zpravodaje. A když se podíváte, většina z vás to shrne: pan ministr už všechno řekl. Porušujete jednací řád! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Žádnou faktickou poznámku už nevidím, takže k tomuto bodu otevírám rozpravu. Jako první je do rozpravy přihlášen pan poslanec Smýkal. Připraví se pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám poměrně usnadněnou úlohu tím, že část vystoupení, na které jsem se připravoval, řekli kolegové v technických poznámkách. Já jenom aby nezapadla i důležitá záležitost, která se týká registračních značek. Týká se stanic technické kontroly, měření emisí a tak dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP