Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. listopadu 2012 ve 14.01 hodin
Přítomno: 198 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní.

Oznamuji, že pan poslanec Klán má náhradní kartu číslo 4.

Nyní omluvy. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání.... (Odmlka. V sále je nadměrný hluk.) Sděluji, že o omluvu z dnešního jednání požádal pan poslanec Jiří Besser pro zdravotní důvody. Z členů vlády se neomlouvá nikdo.

Pan poslanec Jiří Paroubek má náhradní kartu číslo 7.

Nyní vás seznámím s jednáním z dnešního grémia a s jeho návrhy. Nejprve grémium navrhuje zařadit nový bod do programu 47. schůze Poslanecké sněmovny, jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 785. Byla u něj zkrácena lhůta k projednání a grémium navrhuje, aby tento bod...

Já vás prosím všechny vážně o klid.

Grémium navrhuje, abychom tento bod zařadili dnes, na úterý 6. listopadu, jako první bod našeho jednání.

Druhý návrh Poslanecké sněmovny... (Opět čekání na zklidnění hluku.) Druhým návrhem je návrh nového časového harmonogramu projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Jedná se o sněmovní dokument 4308. Dnes zařadit tento bod jako druhý bod našeho jednání.

Za třetí zařadit nový bod Návrh na volbu člena Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů na čtvrtek 8. listopadu.

Jenom teď informativně. Naše jednání by tento vypadalo tak, že dnes, v úterý 6. listopadu, bychom nejprve projednávali sněmovní tisk 785, potom návrh harmonogramu státního rozpočtu, poté body z bloku prvních čtení. Zítra, ve středu, by byl prvním bodem bod 103, poté body 3 až 8, což jsou zákony vrácené prezidentem republiky a Senátem.

Nyní bychom nejprve hlasovali o návrzích z grémia a poté se dostaneme k vašim návrhům, návrhům jednotlivých poslanců, k pořadu schůze.

Nejprve tedy, dámy a pánové, budeme hlasovat o návrzích grémia.

Paní poslankyně Váhalová se hlásí? Nehlásí.

 

Takže nejprve se ptám Sněmovny, zda souhlasí s tím, aby byl zařazen nový bod do programu 47. schůze Poslanecké sněmovny, tedy druhé čtení sněmovního tisku 785, je to otázka Pozemkového fondu. Byla u něj zkrácena lhůta, zařadili bychom jej dnes, na úterý 6. listopadu, jako první bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování číslo 86. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 86. Přítomno 170, pro 160, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem grémia je zařazení nového bodu, návrhu nového časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu, na dnes jako druhý bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování číslo 87. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 87. Přítomno 174, pro 160, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Třetím návrhem grémia je zařazení nového bodu Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů na čtvrtek 8. listopadu.

Zahajuji hlasování číslo 88. Kdo souhlasí? Kro je proti?

Hlasování číslo 88. Přítomno 178, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byly tedy návrhy z grémia a nyní se dostávám k návrhům našich jednotlivých kolegů. Budeme tedy o těchto návrzích hlasovat. Nejprve zde mám s přednostním právem přihlášku od pana poslance Jeronýma Tejce. Neplatí.

Tak s přednostním právem pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych požádat Sněmovnu o vyřazení nebo stažení bodu církevní restituce z programu schůze. Dovolte mi, abych uvedl dva důvody, proč si myslím, že by bylo vhodné církevní restituce vyřadit.

Ten první. Pokud si vzpomínám, za církevními restitucemi původně v této Sněmovně bylo 118 poslanců, pak 101. Nedovedu si představit, jakou většinou by se měl nyní tento návrh zákona přijímat. Připadá mi to, že by to byla nějaká jepičí většina takové té jepice, která ráno vznikne a večer zase chcípne. Nedovedu si představit, že by se rozhodnutí o takovém balíku finančních prostředků a reálných hmotných statků činilo takovouto jepičí většinou. A ten druhý argument je, pokud to správně registruji, že se v této chvíli tady mluví o miliardách, které se snažíme ušetřit do státního rozpočtu a počítají se ty miliardy velmi složitě a pracně. Domnívám se, že v téhle chvíli další miliardy, které souvisí s rozpočtem také příštího roku, si nemůžeme dovolit.

Navrhuji Sněmovně, aby - opakuji - církevní restituce byly z těchto důvodů staženy z pořadu schůze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrh pan poslanec Vít Bárta. Prosím.

Pardon. Teď není rozprava, projednáváme pořad schůze. Ale pan ministr samozřejmě dostane slovo, když požádá.

Oznamuji, že pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 10 a teď má k tomu ještě slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se panu poslanci Bártovi. Jenom krátkou poznámku k panu místopředsedovi Zaorálkovi, který říkal, že není možné jepičí většinou něco prohlasovat.

Vzpomínám si, kdy my oba kdysi, pohříchu, pane místopředsedo Zaorálku, byli jsme členy koalice, která měla křehkou většinu 101 za vlády pana premiéra Špidly. Za vlády pana premiéra Špidly touto křehkou většinou 101 prohlasovávali jsme mnoho zásadních věcí o mnoho desítek miliard. Řada z nich zůstala trvalá. Pohříchu budiž řečeno, nechcípli jsme ani vy, ani já. Prostě 101 je většina.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď ale ještě musím dát slovo panu místopředsedovi Sněmovny. Ale prosím, dámy a pánové, abychom pokud možno střídmě přistupovali k projednávání pořadu schůze. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chtěl bych říct, pane ministře, pokud jsou tedy nějaké zločiny, které jsme spolu spáchali v minulosti, navrhuji tedy je tady znovu nezvedat. Doporučoval bych, abychom se do budoucna řídili tou zásadou, že prostě není radno rozhodovat o desítkách miliard a závazcích pro budoucí generace a budoucí politiky takovýmto způsobem. Takže nechme minulost spát a dohodněme se, že dneska v této Sněmovně nebudeme přijímat rozhodnutí o penzijních reformách, o církevních restitucích na padesát let, aniž by pro to byla širší podpora. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP