Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 164 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní.

Nejprve informace. Uplynula již zákonná lhůta u návrhů zákonů, které vrátil Poslanecké sněmovně Senát. Jedná se o sněmovní tisky 660/4, 689/3, 691/5 a 733/3 a o tyto sněmovní tisky byl schválený pořad 47. schůze dnes rozšířen. Jsou to body 138 až 141.

Paní poslankyně Nedvědová má náhradní kartu číslo 1.

Dále vám sděluji, že se na mě obrátil předseda zemědělského výboru pan poslanec Pavol Lukša. Žádá o zařazení nového bodu do programu schůze. Je to sněmovní tisk 785 ve třetím čtení. Žádá jeho pevné zařazení na pátek před již pevně zařazené volební body, to znamená jako třetí bod našeho dnešního jednání. O tom bychom měli hlasovat.

Potom bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 67 a 136. Jsou to sněmovní tisky 740 a 781.

Pak jsou tady další body, ale zároveň vím, že ještě bude řada návrhů k tomu, jak postupovat dnes. Nejprve bych nechala promluvit vás a pak se domluvíme na tom, jak bude probíhat hlasování. Mám tady tři písemné přihlášky, takže nejprve písemné. Pan kolega Stanjura s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Mám dva návrhy na pevné zařazení po již pevně zařazených, a to nejprve bod číslo 44, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státním podniku, sněmovní tisk 777. Je tam navrženo projednávání podle § 90. Pak navrhuji, abychom po tomto bodě projednali zákon vrácený Senátem, sněmovní tisk 689/3. Je to návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, u kterého uplynula lhůta, jak o tom mluvila paní předsedkyně, takže bychom jej pevně zařadili za bod 44. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tyto dva body za již pevně zařazené. Tak zní návrh. Ano.

Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení následujících bodů po těch pevně zařazených bodech, které přede mnou navrhl pan předseda Stanjura, případně po pevně zařazených bodech. Jsou to bod číslo 21, sněmovní tisk 676, bod číslo 28, sněmovní tisk 768, bod číslo 33, sněmovní tisk 821, bod číslo 37, sněmovní tisk 829, bod číslo 41, sněmovní tisk 716, bod číslo 65, sněmovní tisk 737, a konečně bod číslo 79, sněmovní tisk 822. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Nyní pan kolega Jan Husák, poté paní poslankyně Anna Putnová.

 

Poslanec Jan Husák: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já vás chci požádat o zařazení bodu číslo 23, sněmovní tisk 712, je to zákon o elektronických komunikacích, jako pevně zařazený po již pevně zařazených bodech, před blokem voleb.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní kolegyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré ráno, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych požádat o zařazení bodu číslo 17, sněmovní tisk 634, po volebních bodech, jako pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan kolega Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte i mně, abych navrhl změnu pořadu. Dovoluji si navrhnout, aby sněmovní tisk 624 byl zařazen pevně jako druhý bod po pevně zařazených volebních bodech, tedy po bodu, který právě teď navrhovala paní kolegyně Putnová. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Igor Svoják.

 

Poslanec Igor Svoják: Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolím si navrhnout předřazení bodu číslo 105, sněmovní tisk 590/6, jako první pevně zařazený bod dnes, to znamená předřadit jej před všechny pevně zařazené body.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tisk 590/6? Dobře. Ještě se hlásil pan kolega Stanjura. Poté pan kolega Tejc.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se. Já jsem chtěl ještě navrhnout vyřazení jednoho bodu a zapomněl jsem na to. Takže ještě navrhuji vyřadit bod 112, návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan kolega Tejc, který má náhradní kartu číslo 3, ale teď má také slovo. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si dovoluji požádat ještě předtím, než bude uzavřena možnost podávání návrhů na změnu programu, o to, aby byla vyhlášena přestávka v délce patnácti minut pro jednání klubu sociální demokracie, protože já se přiznám, že asi nikdo z nás v tuto chvíli není schopen se zorientovat v tom, co je navrhováno, proč je to navrhováno. Těch návrhů, které tady zazněly zejména z úst pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Gazdíka, je tolik, že mi skutečně uchází trošku smysl toho, proč v poslední den jednání Sněmovny je tady navržena takto razantní změna. Za druhé, kromě čísla sněmovního tisku nebyl uveden důvod, proč mají být zařazeny a přednostně projednány, ale především nebyl zmíněn ani název tisku.

Proto si dovoluji požádat předtím, než bude uzavřena možnost podávat návrhy do diskuse, o tuto přestávku, abychom se mohli zorientovat a hlasovat skutečně odpovědně o tom, co je navrženo. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Vyhovím samozřejmě této žádosti, ale předtím se ještě zeptám, jestli někdo chce vznést nějaký požadavek k pořadu schůze, nějaký návrh k pořadu schůze. Pokud tomu tak není - je 9 hodin 8 minut, vyhlašuji přestávku do 9.25.

 

(Jednání bylo přerušeno v 9.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP