(9.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Ministerstvo práce a sociálních věcí - vrchní ředitel 139 676 Kč. Ministerstvo vnitra - ředitel odboru, průměrný měsíční plat 136 050 Kč. Ministerstvo vnitra - náměstek ministra pod označením 6 135 247 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí - náměstek ministra pod označením 4 průměrný měsíční plat 130 tis. Kč. Ministerstvo financí - vrchní ředitel skupiny, průměrný měsíční plat 128 974. Ministerstvo vnitra, náměstek ministra pod označením 10 127 600 Kč. Ministerstvo vnitra - náměstek ministra 126 600 Kč. Ministerstvo vnitra - náměstek ministra pod označením 2, to je další náměstek ministra, 126 500 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí - vrchní ředitel 125 355 Kč měsíčně. Ministerstvo práce a sociálních věcí - náměstek ministra pod označením 3, 124 463 Kč měsíčně. Ministerstvo vnitra - ředitel odboru 124 387 Kč. Ministerstvo vnitra - náměstek ministra 123 247 Kč. Ministerstvo vnitra - další náměstek ministra 121 115 Kč. Ministerstvo obrany - ředitel sekce, měsíční průměrný plat jenom 117 923. Ministerstvo školství - náměstek ministra B, průměrný měsíční plat 117 677 Kč. Ministerstvo financí - ředitel odboru v této tabulce označený pod číslem 9, průměrný měsíční plat 115 735 Kč. Ministerstvo obrany - náměstek ministra, průměrný měsíční plat 115 080 Kč. Ministerstvo vnitra - ředitel odboru 114 680 Kč. Ministerstvo obrany - ředitel sekce 113 890 Kč. Ministerstvo financí, pro změnu - vrchní ředitel skupiny 114 455 Kč.

Jelikož vidím, že vás tím unavuji - neunavuji? Tak budu pokračovat. Ministerstvo financí - náměstek ministra 112 359.

Opravdu, myslím si, že toto je dostatečně vyčerpávající, ale kdybyste to chtěli doplnit, mám tento seznam k dispozici.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pane poslanče, já jsem si zaznamenal, že vám jde o informaci premiéra o platech vysokých úředníků, ale na kdy byste to navrhoval?

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jako první bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď máme písemné interpelace.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Tak po písemných interpelacích jako první bod. Je to zařazení nového bodu pod názvem Informace premiéra o nehorázně vysokých platech úzké skupiny vyvolených úředníků.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě tu je jeden problém, že premiér je mezi omluvenými, protože je dnes v Bruselu na Evropské radě, tak to dost dobře nelze.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já si myslím, že by ho mohl zastoupit někdo z vlády, například ministr financí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ho eventuálně zastoupí někdo z vlády. Dobře. Tak o tom budeme hlasovat.

Další byl pan poslanec Skalický. Prosím, můžete hovořit.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, žádám vás o pevné zařazení bodu číslo 119. Jedná se o transplantační zákon, sněmovní tisk 825, třetí čtení, a to na středu 19. 12. jako první bod programu schůze, před zákon o státním rozpočtu, a to z důvodu splnění časové lhůty. Celý tento postup je prokonzultován s navrhovatelem zákona o státním rozpočtu panem ministrem Kalouskem, který s ním souhlasí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, to byl pan poslanec Skalický, transplantační zákon. Nyní pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout dnes za písemné interpelace zařadit pevně dva body, a to bod 131, Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Těch návrhů tady máme několik, takže je budeme muset nějakým způsobem projednat a vypořádat se s nimi. A bod 19, což je druhé čtení senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/95 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tyto dva body navrhuji zařadit dnes.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, promiňte. Vy chcete jenom zařadit do pořadu schůze?

 

Poslanec Marek Benda: Ne, tyto body jsou zařazeny. Cituji čísla bodů, takže jsou zařazeny na pořadu schůze, ale navrhuji, aby byly zařazeny dnes po písemných interpelacích jako první dva body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: První dva body po písemných interpelacích a po ombudsmanovi, pokud by tedy přijel.

 

Poslanec Marek Benda: Ano, souhlasím, po pevně zařazených.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, 131 a 19. Máme tady návrhy, o kterých budeme hlasovat. Já zagonguji, aby bylo zřejmé, že budeme hlasovat.

Ještě pan poslanec Sklenák? Ano, dobře.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Bohužel jsem nepostřehl, jestli je mezi omluvenými i ministryně práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ta tam není.

 

Poslanec Roman Sklenák: Není. Takže bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu dnes po pevně zařazených, a to Informace ke způsobu řešení výplat podpor v nezaměstnanosti.

Vy víte, že když jsme tady projednávali zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ke kterému byl přilepen naprosto klasicky přílepek o výplatě podpor v nezaměstnanosti sKartami, že to byl ten důvod, který jsme my zmiňovali jako primární, proč pro zákon o sociálně-právní ochraně nemůžeme hlasovat, protože toto řešení odmítáme. A teď se ukazuje, že si poslanci vládní koalice prosadili znění toho zákona i s přílepkem, nicméně jak se zdá, už na tento zákon nebylo reagováno tak, že by bylo řešeno, jakým způsobem nezaměstnaní dostanou své karty sociálních systémů. Byl bych rád, kdyby nám paní ministryně k tomu řekla, jak si představuje další postup.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, chtěl bych si napsat přesný název toho bodu.

 

Poslanec Roman Sklenák: Informace ministryně práce a sociálních věcí ke způsobu řešení výplat podpor v nezaměstnanosti v roce 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP