Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. prosince 2012 v 10.02 hodin
Přítomno: 160 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím, abyste mi oznámili, kdo budete mít náhradní kartu.

Seznámím vás s omluvami z dnešního dne. Z poslanců se omlouvají: Pavel Antonín - zdravotní důvody, Jan Bauer - rodinné důvody, Jiří Besser - zdravotní důvody, Petr Braný - osobní důvody, Jan Bureš - zdravotní důvody, Jana Drastichová - osobní důvody, Pavel Drobil - zdravotní důvody, Michal Hašek - pracovní důvody, Jan Husák - osobní důvody, Jitka Chalánková - zdravotní důvody, Radim Jirout důvod neuvádí, Jana Kaslová od 12 hodin, Jaroslav Krupka - rodinné důvody, Vladimíra Lesenská - pracovní důvody, Josef Novotný starší - zdravotní důvody, Jiří Papež - osobní důvody, Miroslav Petráň - zdravotní důvody, Jiří Pospíšil - pracovní důvody, Bohuslav Sobotka - pracovní důvody, Pavel Staněk - zdravotní důvody, Jana Suchá - zdravotní důvody, Pavel Svoboda - pracovní důvody, Jaroslav Škárka - osobní důvody, Jiří Štětina - zdravotní důvody, Martin Vacek - zahraniční cesta, David Vodrážka - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Petr Nečas - zahraniční cesta, Pavel Blažek - pracovní důvody, Petr Fiala - zahraniční cesta, Tomáš Chalupa - pracovní důvody, Miroslav Kalousek - pracovní důvody, Martin Kuba - pracovní důvody, také Ludmila Müllerová a Karel Schwarzenberg.

To byly omluvy z dnešního dne.

Připomenu, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body z bloku třetích čtení, jsou to body 118, 123 a 124. Dalšími body, které je možné projednat, jsou body 121 a 122, u nichž již uplynula zákonná lhůta.

Mám zde ještě dvě přihlášky k pořadu schůze. Nejprve pan poslanec Jan Hamáček, poté pan poslanec Igor Svoják. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, který by zněl Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na Ministerstvu obrany. (Potlesk části poslanců.)

Myslím, že by asi nebylo potřeba dále odůvodňovat, protože jsme všichni viděli zprávy a informace se k nám dostaly. Nicméně pokládám za důležité tady zmínit dva aspekty. Není to ani ten aspekt té samotné personální změny, jakkoliv je závažný a podle mého názoru velmi nebezpečný, ale aspekt toho, že jsem včera odpoledne s velkým znepokojením četl vyjádření prezidenta republiky. Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil, a pokud prezident republiky řekne, že byl v takto závažné věci pravděpodobně oklamán, nebo byl oklamán premiér, pokládám to za věc, která je velmi závažná a měla by být na půdě Sněmovny debatována a vysvětlena. Nepokládám za možné, aby ve věci obrany státu byl vrchní velitel ozbrojených sil - řeknu to mírně - mylně informován.

Druhý důvod, který pokládám také za důležitý, jakkoliv se to možná někomu nezdá, je rozměr lidský. Na Ministerstvu obrany nedošlo jen tak k nějaké změně. Na Ministerstvu obrany byl vyhozen čtyřhvězdičkový generál, který této zemi přes třicet let sloužil, a byl vyhozen způsobem, který já pokládám za ostudný!

Chci se zeptat a dát prostor paní ministryni, aby vysvětlila nám tady, občanům a příslušníkům ozbrojených sil, jestli toto je způsob, jak se v této republice zachází s lidmi, kteří jí věnovali největší část svého života. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní s návrhem k pořadu schůze ještě pan poslanec Igor Svoják. Prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Já si dovolím požádat o změnu programu, a to na pevné zařazení bodu sněmovní tisk 825, transplantační zákon, jako druhý pevně zařazený bod v úterý příští týden.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan poslanec Marek Benda, poté pan kolega Petr Gazdík.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, prosím, abychom na dnešek po pevně zařazených bodech třetích čtení, všech, pokud by tam přibyla ještě nějaká další, zařadili ještě body druhých čtení, které nemáme dodělány a bylo by možné je dokončit tak, abychom je mohli příští týden hlasovat. Je to bod 9, což je vládní návrh zákona na vydání zákona o obětech trestných činů, sněmovní tisk 617, bod 19, senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 577, a bod 22, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví atd., sněmovní tisk 735.

Bude asi požadavek, aby se o těchto bodech hlasovalo zvlášť, ale já to nenavrhuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan poslanec Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si poprosit o zařazení sněmovního tisku 743, je to bod 68, návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji.

A pak si dovoluji poprosit jménem nepřítomného pana ministra Kalouska, který je omluven, aby jeho body, první a druhá čtení zákonů, jsou to body 22, 23, 27, 30, 32, 34 a 35, byly zařazeny až na úterý po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, mám to zaznamenáno. Zeptám se, zda ještě někdo má návrh k pořadu schůze. Pokud ne, budeme hlasovat o přednesených návrzích.

Mám zde ještě jednu omluvu. Pan ministr Petr Mlsna se dnes od 12 hodin nebude moci zúčastnit našeho jednání kvůli tomu, že bude vést jednání se zástupci Evropské komise. To je tedy omluva na dnešek od 12 hodin.

Ještě pan poslanec Marek Benda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP