(10.10 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Paní předsedkyně, já se moc omlouvám. Já se vás chci jenom zeptat: body 121 a 122 jsou zařazeny, nebo nejsou zařazeny? Vy jste říkala, že jsou splněné lhůty, ale nepochopil jsem z toho, jestli se budou, nebo nebudou projednávat dnes.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ten návrh by musel zaznít, protože já jsem pouze upozornila, že je pátek. Je období, kdy je možno projednávat třetí čtení. U těchto bodů byly splněny lhůty. Pokud tedy bude žádost, je možné je projednat.

 

Poslanec Marek Benda: V tom případě bych ještě požádal, aby do bloku třetích čtení byly dnes zařazeny body 121 a 122. Myslím, že není žádný problém, aby je Sněmovna projednala.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Snad je to tedy všechno. Ještě pan kolega Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Velmi se omlouvám. Ve svém vystoupení jsem opomněl říci, kam bych chtěl ten bod zařadit. Prosím o zařazení jako první bod dnes. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vy to tady máte napsáno v poznámkách, já jsem to chtěla uvést.

Můžeme začít hlasovat. Nejprve návrh pana poslance Jana Hamáčka, který žádá - prosím o klid! Posaďte se do lavic, dámy a pánové. Žádám vás, abyste věnovali pozornost tomu, o čem budeme hlasovat. (V sále je velmi vzrušená atmosféra.)

 

Prvním návrhem, který byl přednesen, je návrh pana poslance Jana Hamáčka. Žádá Sněmovnu o zařazení nového bodu Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na Ministerstvu obrany. Tento bod žádá zařadit dnes jako první.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 189. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 189, přítomno 150, pro 77, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Ještě kontrola hlasování. Prosím o vaši trpělivost. (Předsedkyně čeká na výsledek kontroly.) Pan kolega Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Paní předsedkyně, je mi avizováno, že hlasovací zařízení nevykázalo výsledek mého hlasování, přestože jsem prokazatelně hlasoval. Zpochybňuji hlasování. (Ozývá se bušení do lavic ze středu sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 190. Zahajuji hlasování o této námitce a ptám se, kdo s ní souhlasí. Proti námitce?

Hlasování pořadové číslo 190, přítomno 152, pro 103, proti 14. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Hamáčka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 191 a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu do pořadu schůze, a to dnes jako první bod. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 191, přítomno 151, pro 77, proti 39. (Smích a potlesk z levé strany.) Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem, který přednesl tentokrát pan poslanec Igor Svoják, je návrh na zařazení sněmovního tisku 825 jako druhého bodu v úterý 18. 12.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 192. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování pořadové číslo 192, přítomno 152, pro 90, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Marek Benda navrhuje za prvé, aby body 9, 19 a 22, sněmovní tisky 617, 577 a 735, byly zařazeny dnes po skončení bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 193. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 193, přítomno 154, pro 77, proti 23. Návrh přijat nebyl, ale ještě zkontrolujeme hlasování.

 

(Čeká se na výsledek kontroly hlasování.) Pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, velmi se omlouvám. Chtěl jsem hlasovat ano a údajně mám na sjetině křížek, jak jsem byl upozorněn, takže zpochybňuji hlasování a prosím, abychom hlasovali znovu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme. Bude to hlasování pořadové číslo 194. Zahajuji toto hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Václava Mencla? Proti námitce?

Hlasování pořadové číslo 194, přítomno 155, pro 130, proti 12. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o bodech 9, 19 a 22.

Ještě je zde ale žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili, a o těchto třech bodech, sněmovních tiscích 617, 577 a 735 budeme hlasovat znovu, aby byly zařazeny dnes po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování - pardon. (Hlásí se pan poslanec Tejc.) Toto hlasování prohlašuji za zmatečné.

 

Na žádost pana poslance Tejce budeme hlasovat jednotlivě o každém návrhu zvlášť, čili nejprve o zařazení bodu 9, sněmovního tisku 617, po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 196, přítomno 151, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP