(10.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dále bod 19, sněmovní tisk 577.

Zahajuji hlasování číslo 197. Kdo je pro, aby tento bod byl zařazen jako druhý po bloku třetích čtení? Proti?

V hlasování číslo 197 přítomno 154, pro 79, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Dále hlasování o bodu 22, sněmovní tisk 735. Byl by to třetí bod po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování 198. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 198 přítomno 154, pro 87, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Marek Benda navrhuje, aby body 121 a 122, tedy třetí čtení, u kterých již byly splněny lhůty, zákony, byly zařazeny do bloku třetích čtení tak, aby mohly být projednány dnes.

Zahajuji hlasování číslo 199. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 199 přítomno 154, pro 119, proti 3. Tento návrh jsme schválili.

 

Pan poslanec Petr Gazdík má dvě žádosti. První - zařadit bod 68, sněmovní tisk 743, dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 200. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 200 přítomno 155, pro 87, proti 35. Návrh byl přijat.

 

A dále je zde žádost pana poslance Petra Gazdíka, aby body, které měl uvádět pan ministr Kalousek, a ten je omluven, tedy body 22, 23, 27, 30, 32, 34 a 35, byly pevně zařazeny na úterý 18. 12. po bodech, které již zařazeny byly. Ale ještě to upřesní pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, moc se omlouvám, ale před chvílí tady prošlo, že bod 22 byl zařazen dnes jako třetí bod po již pevně zařazených bodech. Prosím ten můj návrh upravit - mimo tento bod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, teď jsem nerozuměla. Mimo bod 22 tedy budeme zařazovat další body. Ano, takže bez bodu 22, tak jak jsem to přečetla, zařadit na úterý 18. 12. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 201. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 201 přítomno 155, pro 89, proti 35. Tento návrh byl přijat.

 

To tedy byly všechny návrhy, které bylo možno projednat v rámci této úvodní fáze našeho dnešního jednacího dne, návrhy k pořadu schůze. Ještě oznámím, že pan poslanec Tejc má náhradní kartu číslo 8.

 

Budeme se věnovat prvnímu bodu, který byl zařazen na dnešek pevně. Je to na návrh pana poslance Jana Hamáčka, bod se jmenuje

163.
Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na Ministerstvu obrany

Jenom upozorním, že pan předseda vlády je omluven. Tento bod tedy - nemám k němu ještě prezidiálku, ale požádám, aby jej uvedla paní ministryně obrany. První, kdo vystoupí v rozpravě, se stane zpravodajem k tomuto návrhu. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Karolína Peake: Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já samozřejmě velmi ráda zdůvodním své personální kroky na Ministerstvu obrany. Je rozhodnutí, které jsem učinila s ohledem na postavení pana armádního generála Picka.

K jeho odvolání mě vedly stejné důvody, které vedly pana poslance Hamáčka k rozpakům, které vyjádřil v době jmenování pana prvního náměstka Picka s ohledem na to, že je běžné v demokratickém státě, aby v nejužším vedení Ministerstva obrany zasedali civilisté. Je to výdobytek demokracie, za který jsme mimo jiné také bojovali v roce 1989. Je spíše neobvyklé, aby armádní generál stál v čele civilní části Ministerstva obrany.

Pana armádního generála a bývalého náčelníka Generálního štábu Picka si velmi vážím. Velmi si vážím jeho práce. To jsem mu sdělila také včera, když jsem mu zároveň na společném pohovoru nabídla jakoukoli jinou formu spolupráce, kterou sám zvolí, ať už v rámci Ministerstva obrany, nebo v rámci nějaké diplomatické dráhy. Doufám, že se na této formě spolupráce domluvíme.

Rozhodně tento svůj krok nepovažuji za krok negativní vůči našim ozbrojeným složkám, vůči Armádě České republiky. Já jsem se včera hned jako na své první oficiální schůzce sešla na společném pracovním obědě s náčelníkem generálního štábu panem generálporučíkem Petrem Pavlem, kde jsme si o všech potřebách armády a o společné komunikaci pohovořili velmi podrobně, a příští týden generální štáb ve čtvrtek navštívím.

Děkuji za pochopení tohoto vysvětlení, a bude-li potřeba, na závěr ještě vystoupím s reakcí na vaše příspěvky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, to bylo úvodní slovo k tomuto bodu. Nyní zahájím rozpravu obecnou, po ní bude následovat rozprava podrobná. V obecné rozpravě je zde přihláška pana poslance Vidíma, pana poslance Hamáčka. Pan kolega se hlásí také. Já zatím posbírám další přihlášky, oznámím vám je v průběhu.

Pan poslanec Jan Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Paní a pánové, dobrý den. Bod, který Poslanecká sněmovna zařadila na návrh pana poslance Hamáčka do pořadu dnešní schůze, se jmenuje informace předsedy vlády a ministryně obrany o personálních změnách v resortu. Všichni víme, že předseda vlády se v této chvíli nemůže jednání Sněmovny účastnit prostě proto, že je na zasedání Evropské rady v Bruselu, a domnívám se, že by bylo vhodné, aby i on k této věci mohl vystoupit v rámci úvodního slova.

Proto si dovolím Poslanecké sněmovně navrhnout, aby přerušila a odročila projednávání tohoto bodu do úterka po pevně zařazených bodech, tak aby se tohoto bodu mohl účastnit také předseda vlády. Čili vznáším tento návrh a chtěl bych poprosit, aby Sněmovna o něm rozhodla hlasováním.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to tedy návrh procedurální, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu. Zdůvodnění návrhu na přerušení pan kolega Jan Vidím přednesl, nemá tedy smysl toto zdůvodnění opakovat. Za malou chvíli zahájím hlasování o tomto návrhu. Pan poslanec Farský se hlásí? Ne. Je zde ještě žádost o odhlášení, tak prosím vás, přihlaste se znovu.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přerušení tohoto prvního dnešního bodu. Hlasování má pořadové číslo 202.

Zahajuji je a táži se, kdo je pro návrh na přerušení, tedy pro tento procedurální návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 202 přítomno 152, pro 73, proti 71. Tento návrh přijat nebyl.

 

Takže budeme pokračovat. Ještě je kontrola hlasování? (Ano.) Ptám se, zda je námitka proti předchozímu hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP