(10.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Námitka není, budeme... Pardon, pan kolega Skokan s námitkou proti hlasování? Ne. Takže oznamuji, že námitka není. Budeme pokračovat v rozpravě, kterou jsem otevřela. První slovo v této rozpravě měl pan poslanec Vidím. Nyní faktická poznámka, pan kolega Skokan. Prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za udělení slova k faktické. Já bych chtěl jenom říci vaším prostřednictvím k panu Vidímovi, že jestli čtu správně to, co je napsáno na tabuli, tam je napsáno informace ministryně obrany, on žádal o.... Dobře, tak ať to někdo opraví, já zatím umím číst, a tam je napsáno informace ministryně obrany, takže žádost o přerušení, protože není přítomný pan premiér, se mi zdá od pana Vidíma zbytečná. Až to někdo na tabuli opraví, tak budeme jednat třeba o jiném bodu. Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak snad jenom na vysvětlenou dodám, že jak pan kolega Hamáček svůj bod uvedl s tím, že žádá vysvětlení pana premiéra, já jsem to zopakovala, vysvětlila jsem, že pan premiér není přítomen, na tabuli, za to se omlouvám - informatika to napsala pravděpodobně zkráceně. Prosím, aby to bylo opraveno, protože žádost zněla, a lze to najít ve stenozáznamu, informace předsedy vlády a ministryně obrany. To je vyřízení tohoto detailu.

Nyní dostává slovo pan poslanec Jan Hamáček. Jsme v obecné rozpravě, připomínám. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem velmi pečlivě poslouchal paní ministryni, ale nějak jsem neslyšel odpovědi na své otázky. Ona říkala, že rozhodla na základě svého pocitu, že Ministerstvo obrany má řídit civilista. S tím v ideálním případě samozřejmě nikdo nemůže mít žádný problém, civilní kontrola armády je něco, co je vskutku výdobytkem demokracie, ale podívejme se, jak na tom Ministerstvo obrany s civilními odborníky je. Já jsem ten svůj názor, který paní ministryně tady citovala, vyjádřil ve chvíli, kdy ministr Alexandr Vondra hledal nástupce po náměstkovi Šedivém, který byl respektovaným civilním odborníkem, a prostě vládní koalice nebyla schopná nikoho adekvátně kvalifikovaného na takto exponované místo dosadit, a poté se tedy pan ministr Vondra rozhodl využít služeb a schopností respektovaného armádního generála ve výslužbě, pana generála Picka. Já jsem v tom svém blogu, který tady paní ministryně citovala, pouze upozornil na to, že je to výsledek personální vyprázdněnosti vládní koalice a že bych uvítal, aby tedy měla více civilních odborníků, a když už je nemá, tak aspoň tedy, zaplať pánbůh, našla odborníka, který zrovna svlékl uniformu.

Ale to přece nebylo to, o čem já jsem tady mluvil, na co jsem se ptal. Já jsem se ptal na to, jak je možné, že vrchní velitel ozbrojených sil mluví o tom, že ho někdo oklamal. Takže mu evidentně buď předseda vlády nesdělil kompletní informaci o tom, jak to tam na tom ministerstvu bude, anebo paní ministryně obrany nesdělila kompletní informaci panu premiérovi, ale každopádně je tady problém. Obrana státu vyžaduje, protože to je velmi specifická věc, úzkou koordinaci mezi prezidentem, premiérem a ministrem obrany. A pokud paní ministryně nastupuje do funkce a to první, co udělá, je, že poukáže na zásadní nesoulad mezi těmito třemi figurami, tak já tam prostě vidím zásadní problém.

A pokud paní ministryně mluvila o tom, že se s panem generálem Pickem dohodla a že mu něco nabídla - ale takhle se to přece nedělá. Já jsem bytostně přesvědčen, že způsob, jaký ona zvolila, respektive její posel zvolil při předávání rezignace, to prostě není způsob, jakým se chová ministr obrany k respektovanému důstojníkovi. Já si myslím, že pokud toto někdo sleduje v NATO, tak se nestačí divit, jakým způsobem Česká republika zachází se svými vojáky. To prostě není standardní postup.

Samozřejmě já chápu, že by paní ministryně poté, co se seznámí s fungováním resortu za 14 dní, za měsíc, mohla dojít k názoru, že má lepšího civilního odborníka, než je pan generál Picek. Že má lepšího odborníka, než jsou někteří jiní náměstci, že možná je potřeba vyměnit celé vedení resortu. To je samozřejmě plně v kompetenci ministra. Ale mě zaráží to, že na tom resortu byla dvanáct hodin, ještě poté, co veřejně do televize řekla, že nechystá žádné kobercové nálety, a já mám takové podezření, že pan premiér takto uklidněn odjížděl na zasedání Evropské rady, kde samozřejmě být musí, a pak mu začaly chodit esemesky o tom, co se na tom Ministerstvu obrany děje. Já taky nechápu ten názorový veletoč, že nejdřív nebude kobercové bombardování, a pak se stalo, co se stalo, protože to je rána do stability resortu. A já bych dokonce i pochopil takhle rychlou výměnu, jakkoliv s ní nesouhlasím, ale pochopil bych to ve chvíli, kdyby vedle paní ministryně v té době stál někdo, na koho by ona ukázala a řekla: toto je můj nový první náměstek. Ale vyhodit prvního náměstka ministerstva s tím, že o tom teď budu jednat v rámci vládní koalice a že možná někoho najdu, to mně přijde nezodpovědné. A nezlobte se na mě, ten resort to rozhodně nestabilizuje. V době, kdy nastupoval generál Picek na tuto funkci, tak to ministerstvo mělo stabilní vedení, mělo ministra, který měl jistou představu o tom, kam to ministerstvo chce směřovat, měl připravené i jisté koncepční dokumenty, které mimochodem pan náměstek Picek dále rozpracovával, byly nastartovány procesy vyjednávání například se Švédskem o zajištění nadzvukových stíhaček, takže tam byla nějaká stabilita. Nyní máme novou ministryni, která první, co udělá, tak rozpráší vedení resortu s tím, že možná někdy po Vánocích někoho najde. Nezlobte se na mě, to mně přijde nezodpovědné a přijde mi to jako hazardování s bezpečností země! (Potlesk poslanců zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Hamáček. Nyní faktické poznámky. Pan poslanec Viktor Paggio se hlásil první, po něm pan poslanec Vít Bárta, po něm paní poslankyně Klasnová s faktickými poznámkami. Prosím, pan poslanec Paggio.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Já si dovolím ocitovat z blogu Jana Hamáčka. Nadpis: Vondrova bezradnost a jmenování nového náměstka na obraně, je to ze srpna 2012. Cituji: Jmenování bývalého náčelníka Generální štábu Vlastimila Picka do funkce prvního náměstka ministra obrany bohužel ukazuje na personální bezradnost současného šéfa resortu Alexandra Vondry. Pochopitelná námitka proti Pickově jmenování je nasnadě. V zaběhnutých demokraciích nebývá příliš zvykem, aby vrcholné posty v civilním vedení byly obsazovány vojáky.

Takže my jsme tady zaznamenali obrat o 180 stupňů v názoru kolegy Hamáčka. Prostě opozice bude kritizovat, ať se děje co se děje. Předtím paní ministryně byla taková nemastná, neslaná a byla málo rázná, teď je zase moc rázná. Já si nemůžu pomoct, mám prostě pocit, že tady ta kritika se snese na její hlavu, ať už udělá cokoliv. Myslím, že by ta kritika měla být nějakým způsobem argumentovaná, že by ti kritici měli zastávat nějaké názory dlouhodobě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka, pan poslanec Vít Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Já si myslím, že v rámci faktických je zapotřebí si uvědomit ty pojmy a dojmy. Jinými slovy řečeno, paní ministryně jasně řekla, že neprovede žádné bombardování, a myslím si, že představa paní ministryně obrany o tom, co je a co není bombardování, je přesně příkladem toho, na co se v budoucnosti můžeme těšit. Já si myslím, že když pan čtyřhvězdičkový generál nemůže býti náměstkem, ale jakákoliv jiná forma spolupráce není vyloučena, já si myslím, že vrchní poradce paní ministryně obrany bude aspoň šesti-, možná dokonce osmihvězdičkový generál.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka, paní poslankyně Klasnová. Registruji další. Upozorňuji kolegy, že máte tlačítko, kterým se můžete hlásit, okamžitě se tady objeví vaše faktické poznámky, nebo mně na displeji. Můžete je využít a nebude zmatek v tom, v jakém pořadí jste se hlásili k nim. Prosím, paní kolegyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já určitě nebudu klást nové paní ministryni žádné erudované dotazy stran Ministerstva obrany, protože se cítím stejným odborníkem jako ona na danou problematiku. (Smích a potlesk opozičních.) Ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc, která by mě skutečně zajímala. Pan premiér křičel. Pan prezident je rozladěn. Prosím vás pěkně, co dělal pan ministr financí Kalousek, to by mě třeba zajímalo, jaká byla jeho reakce, to by totiž mnohé napovídalo. Děkuji. (Potlesk z řad opozičních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Hamáček, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji kolegovi Paggiovi. Já děkuji a vážím si toho, že čte moje blogy, ale kdyby současně přitom čtení ještě poslouchal, co já tady říkám, tak by musel souhlasit s tím, že přesně to, co on přečetl, já jsem tady předtím řekl. Já nijak nezpochybňuji to, že v té ideální demokracii je potřeba civilní kontrola armády. Já tady zpochybňuji to, že tady došlo k vyhození respektovaného člověka během dvanácti hodin způsobem, který já pokládám za nedůstojný. Zpochybňuji to, že tato vláda je schopna ho nahradit někým adekvátně kompetentním, stejně jako nebyla schopná ho najít v době, kdy to místo obsazoval Alexandr Vondra. A také zpochybňuji to, že tady není dohoda mezi prezidentem republiky, premiérem a Ministerstvem obrany a že prezident republiky říká, že byl oklamán. Až mi to někdo vysvětlí, tak budu spokojen a odejdu. Zatím mi to nikdo nevysvětlil.***
Přihlásit/registrovat se do ISP