(11.00 hodin)
(pokračuje Hulinský)

Je to člověk, ke kterému se upínala armáda. A paní ministryně přijde a řekne: Myslím si, že je to plivnutím do tváře 30 tisícům vojáků, když si myslíte, že vše stojí na jednom generálovi.

Paní ministryně, je to úplně obráceně. Je to plivnutím do tváře 22 tisícům vojáků, kteří jsou v současné době, kteří si pana generála váží. Váží si ho jako člověka, který se dokázal pohybovat v době armádních škrtů, který dokázal armádu uvést tam, kde dneska je, která má všeobecnou vážnost a která se řádně zhostila všech úkolů, které jí vyplývaly z její činnosti. Na mě to opravdu budí dojem, že v jednu chvíli mohl být pan generál Picek, nyní již v civilu, také kandidátem na ministra - a co kdyby se ukázalo, že by byl i lepší? Je potřeba se takového člověka okamžitě zbavit. Já osobně to považuji za velkou chybu. Za chybu zbavit se odborníka. A zajímalo by mě, jakým způsobem budete dále postupovat v otázkách, na které budete muset znát odpověď.

Například včera jsem vás chtěl interpelovat. Hrozně mě zajímaly vaše názory, protože jsem se dříve s nimi neměl možnost setkat. Zajímal mě váš názor na jednu z nejdůležitějších nebo nejvážnějších kauz, které máme, a to je letounů CASA C-295M, která vlastně přivodila i trestní stíhání bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. Věřím, že jste informována, že stále pokračují problémy se systémem ochrany proti raketám. Třetí kolo testů, jak určitě víte, protože jste se seznámila s největšími kauzami a problémy, které jsou, bylo zahájeno na začátku října, mělo skončit koncem listopadu a nebylo stále dokončeno. Bylo totiž přerušeno. Nepodařilo se ani tentokrát odstranit všechny nedostatky. Znamená to, že letouny nemohou být nasazeny na podporu našich jednotek do mise v Afghánistánu. Klíčovou otázkou tedy bude další postup Ministerstva obrany. Podle mých informací vedení resortu zvažuje prodloužení lhůty pro odstranění závad o další rok. Moc by mě zajímalo, abyste se ve svém závěrečném slovu k tomu vyjádřila, jestli o tom opravdu uvažujete jako ministryně obrany.

Znamenalo by to ovšem, že ministerstvo nehodlá ani při nesplnění základních technických požadavků odstoupit od smlouvy, přestože to samo už dříve deklarovalo. Připomínám, že systém ochrany letounů CASA proti raketám se měl nejprve odstranit do konce listopadu 2011, pak do konce května 2012. Za nesplnění běží sankce v řádu desítek tisíc korun denně. Tato sankce je vzhledem k celkovému finančnímu objemu poměrně zanedbatelná a navíc je českému státu hrazena převážně formálně postupným vrácením, do uvozovek prosím, letounů L-159.

Vážená paní ministryně, zajímalo by mě - v momentě, kdy se zbavujete odborníků na armádu, tak jistě sama znáte odpovědi -, abyste mi ve svém závěrečném slově odpověděla na tyto otázky: Hodláte akceptovat přerušení testů systému ochrany proti raketám letounů CASA C-295M? Hodláte prodloužit lhůtu pro odstranění závad tohoto systému? A pokud ano, z jakého důvodu? A pokud tak neučiníte, jste připravena jednostranně vypovědět smlouvu a odstoupit? Pokud ne, jak hodláte v této věci dále postupovat?

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka pan poslanec Viktor Paggio. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych jenom poprosil všechny kolegy, abychom se drželi bodu jednání. Bod jednání se jmenuje Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na Ministerstvu obrany. Pokud tady chceme řešit CASA a nákupy jiné techniky, poprosím kolegy a odkazuji je na podvýbor pro kontrolu akvizic Ministerstva obrany, kde tyto věci pravidelně probíráme a kterého je mimochodem kolega Hulinský členem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Boris Šťastný. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já určitě nepatřím k odborníkům na Armádu České republiky. Všichni dobře víte, že mým povoláním i zaměřením je oblast zdravotnictví. Patřím však k několika málo poslancům vládní koalice a Občanské demokratické strany, kteří svým hlasováním podpořili zařazení tohoto mimořádného bodu na pořad dnešního jednání.

Učinil jsem tak ne proto, abych kritizoval ministryni obrany za její personální rozhodování či kompetence. Já chci říci, že ministryně obrany stejně jako jakýkoli jiný člen vlády má plné právo na to vybrat si svůj tým, má plné právo na to určit, kdo bude jejím náměstkem, má plné právo na to určit si, kdo bude jejími poradci, a řídit si plně ve své kompetenci svoji personální politiku. To já nezpochybňuji a nikdy bych to nezpochybňoval. Co však ve mně vzbuzuje a vzbudilo mimořádné znepokojení, je forma, jaká byla zvolena pro odvolání prvního náměstka ministra obrany, respektovaného, důvěryhodného, čestného člověka, armádního generála, který po celou svoji profesní kariéru věrně sloužil této zemi. Já jsem přesvědčený, že není správné a není důvěryhodné - a to nejenom v rozsahu České republiky, ale jako členové Severoatlantické aliance přece vzkazujeme také ostatním zemím určitý signál. Já si nedovedu představit, že například ve Spojených státech amerických by byl armádní generál z této pozice odvolán na hodinu takovýmto způsobem a s takovýmto odůvodněním. Nedovedu si to představit. Dovedu si to představit pouze za předpokladu, že by spáchal nějaký čin vlastizrady či nějaké vážné pochybení.

Já zásadně nesouhlasím s formou, jaká byla zvolena v tomto případě! A říkám to jako koaliční poslanec a říkám to jako poslanec, který se nikdy touto oblastí nezabýval. Já chci říci pouze jediné. Země a její vláda je tak silná, jak se její představitelé dokážou chovat ke svým elitám. Tady bylo prokázáno, že se ke svým elitám chovat nedokážeme! Děkuji. (Potlesk poslanců převážně zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Antonín Seďa má slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já začnu takovou nepříjemnější částí, kdy opravdu zodpovědnost za to, kdo je nominován a kdo je jmenován ministrem, ať už je to ministr obrany, nebo jakýkoli ministr, je zodpovědností pana premiéra, pana prezidenta.

Víte, já jsem měl trošku problém s nominací paní Karolíny Peake, a to z bezpečnostního rizika. Odpusťte mi, paní ministryně, ale byla jste to vy, kdo zatajil před veřejností 18 milionů korun. A víte, vy budete v pozici, která vyžaduje velkou zodpovědnost, která vyžaduje opravdu člověka, který bude stát na straně bezpečnosti.

Druhá věc je, a to já nevím, to možná potvrdíte, že jste manželkou osoby, která je z jiného státu, ze země, která není členem NATO ani Evropské unie. S tím mám já osobní problém. Ale to byla jenom moje poznámka. Víte, vy jste v tom zůstala teď sama, nikdo z kolegů vládních ministrů ani ministryň se vás zřejmě nezastane.

Já se vrátím k jiné věci. Vrátím se k Vlastimilu Pickovi. Já jsem včera na vás měl ústní interpelaci, která byla mířena velice dobře, která vám chtěla poradit. A já si myslím, že pan Vlastimil Picek, kterého znám i jako generála, jako náčelníka Generálního štábu i jako prvního náměstka, je člověk čestný, odborník, expert. On vám opravdu, jak jsem včera říkal, mohl být bílou holí na Ministerstvu obrany. Protože když s prominutím o tom vím pendrek, tak si tam nechám odborníka, který bude mít kontinuitu! A klidně se můžete rozhodnout po dvou, po třech měsících a vyměnit ho, jestli budete mít schopnějšího člověka nebo k němu nebudete mít důvěru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP