(11.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

Ono pod zástěrkou civilista versus voják je přesně onen rozměr, který tady vedl a vyústil ke kauzám CASA, který vyústil ke kauze panudry. A v těchto konkrétních věcech je zapotřebí opětně vidět, kdo profitoval na těchto kauzách, kdo je ten, kdo by si přál změnu poměrů na Ministerstvu obrany. A samozřejmě v tomto kontextu, když se podíváme i na okruh lidí, kteří jsou v tomto směru v blízkosti paní vicepremiérky, tak je zapotřebí se dívat na lidi, kteří jsou blízcí KDU-ČSL, kteří jsou blízcí TOP 09, a v tomto kontextu se ono personální řešení pod rouškou principiální cti, principiálních pravidel toho, že na Ministerstvu obrany mají býti civilisté, dostává do zcela jiných rozměrů.

Reálný rozměr, dámy a pánové, je, že tím se dá mnohem lépe než do této chvíle vytvářet lepší manipulace a lepší tlak na Generální štáb z hlediska toho, co je a co není potřeba. Ke cti Karolíny Peake je zapotřebí dodat to, že ono mnoho peněz na rozhazování tam nezbylo, to se musí nechat.

Jiná věc je, že přesto řada těch kauz je dnes živá a že podobně jako na Ministerstvu dopravy jde o zametání stop, jde o to, jestli na Ministerstvu obrany se v následujících dnech a měsících bude zapomínat na některé konkrétní věci, anebo naopak jestli naopak ministerstvo bude aktivní ve spolupráci s Policií ČR, a nejenom s Policií ČR, ale i rakouskou policií a dalšími složkami v rozkrývání podstaty věci.

Já vám řeknu jeden příklad v porovnání Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany. Je to rok, co se ve vazbě ocitnul bývalý šéf ŘSD pan Hala. Rok si policie láme hlavu a vyšetřuje, zda je možné vůbec po generálním řediteli příspěvkové organizace ŘSD se v uvozovkách v trestněprávní rovině vymezit a najít odpovědnost za to, za jakých podmínek bude či nebude výhodně či nevýhodně pronajímána pumpa nebo pronajímán pozemek na benzinovou pumpu ŘSD. Opakovaně jsem tady hovořil o tom, jak fatální bylo to, že Pavel Dobeš provedl přesně se společností pana Haly mimosoudní vyrovnání za jakýsi překlep na konkrétní nájemní smlouvě v kontextu toho, že tendr skončil tak, že se za benzinovou pumpu má platit půl milionu a nějaký nešťastný úředník při podpisu tam místo půl milionu tam napsal 50 tisíc korun. Zapomnělo se na jednu nulu. A díky tomu mnoho let konkrétní společnost, shodou okolností pana Haly, resp. navázaná na pana Halu, místo půl milionu měsíčně platila 50 tisíc měsíčně. A bez mimosoudního narovnání oproti tendru Pavel Dobeš a Ministerstvo dopravy provedlo narovnání. Můžete se dokonce dočíst ve zprávě ŘSD o těchto konkrétních krocích, které se na Ministerstvu dopravy provedly. Jinými slovy řečeno, zde se jednoznačně legalizoval stav, který naopak z pohledu občanské logiky, selské logiky vyžaduje naopak dohledání konkrétní odpovědnosti za chyby konkrétních úředníků a lidí. Jaká je dnes garance potom, co konkrétní představitelé armády se vymezovali vůči pandurům, vůči casám, a jednoznačně to byli představitelé armády a nikoliv civilní zaměstnanci Ministerstva obrany, že jestliže těmto konkrétním odborníkům pan ministr Vondra naslouchal, ať už z jakéhokoliv důvodu, ale naslouchal, tak po odvolání pana generála toto není signál, kdy se Ministerstvo obrany přetáčí přesně na opačnou stranu podobně tak, jak se tomu stalo na Ministerstvu dopravy.

A nutno uznat, že minimální znalosti Karolíny Peake, podobně svého času jako minimální znalost paní Parkanové, s touto problematikou jsou ideální příležitostí pro manipulaci těchto vrcholových představitelů ve prospěch lobbistických skupin, které dlouhodobě v resortu Ministerstva dopravy těží. To je ten zásadní problém! To je ten problém, který z tohoto hlediska paradoxně může vést ne v úmyslu, ale v otázce neznalosti, amatérismu k tomu, že se zametou stopy, a možná dokonce místo opravdových viníků se převede odpovědnost na jiné, kteří v naivitě a amatérismu jsou v tuto chvíli za ministerstvo zodpovědní.

Druhý rozměr toho, o čem se tady bavíme, je - a já se přiznám, že se vší pokorou nyní říkám, že si nejsem jist a nevím, jak procesně bude naloženo s tím, že jsem interpeloval vicepremiérku s tím, že pravděpodobně vicepremiérka se stane ministryní obrany, a v její nepřítomnosti jsem ji již před týdnem interpeloval s otázkou, zda bude na Ministerstvu obrany působit v souladu s programem, za který byla zvolena, tedy snížení rozpočtu obrany oproti roku 2009 o 10 miliard korun ve prospěch platů učitelů, ve prospěch Ministerstva školství. V tomto kontextu je zapotřebí říci, že v rozpočtu Ministerstva obrany je proti programu, za který byla Karolína Peake zvolena, ještě stále značná rezerva, a já se ptám, že vzhledem k tomu, že ještě na jaře paní vicepremiérka jasně říkala, že bude prosazovat program, za který byla zvolena, jestli jako ministryně obrany postoupí několik miliard na zvýšení platů učitelů v souladu s programem strany Věci veřejné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vím, že je pátek a čas nás tlačí, všichni bychom chtěli být do 14 hodin hotovi. Pokusím se neprotahovat jednání svým vystoupením. Nemohu ale nereagovat na několik maličkostí.

Nechci v tuto chvíli analyzovat, v jakém stavu je resort obrany. Musím ale konstatovat, že Armáda ČR má docela smůlu na své nejvyšší představitele. Ve své minulosti se musela potýkat s několika ministry, kteří jí opravdu příliš čest nedělali, a bylo by velmi žádoucí, kdyby tato neslavná praxe už definitivně skončila. To je první věc.

Druhá věc. Tato vláda od prvopočátku, od chvíle, kdy se tedy po ne zcela vítězných volbách chopila moci, tak se prezentuje - jeden z jejích tehdejších koaličních partnerů to aspoň velmi často připomínal - jakousi novou politickou kulturou. Pokud toto má být další z projevů oné politické kultury, protože paní Karolína Peake je bezesporu řekněme nositelkou těch prvotních myšlenek o politické kultuře, pokud takhle by to mělo pokračovat, tak s tím asi moc velká spokojenost opravdu nebude.

Mě moc mrzí, že tady pan premiér dnes není, a byl bych velice rád, kdyby se k tomu mohl vyjádřit, protože to, co se teď odehrálo s generálem Pickem, to není v podstatě poprvé. My jsme ve výboru pro obranu už několikrát řešili v podstatě neexistující mechanismus, jak nakládat s lidmi, kteří zastávali velmi významné, velmi dokonce choulostivé funkce, jako šéfové zpravodajských služeb apod., a my se neumíme o ty lidi dodnes postarat. ****




Přihlásit/registrovat se do ISP