(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nemám už žádnou písemnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí z místa... Hlásí se pan poslanec Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se hlásím pouze potud, abych přispěchal na pomoc a vyjádřil svůj souhlas, mimoděk tedy tím, že ho vyjádřím hlasováním, s postojem paní poslankyně Putnové. Neb si myslím, že není možné obcházet a vytvářet nové, paralelní instituty jakési sociální péče nad ty, které už jsou vybudovány. To za prvé.

A za druhé. Víte, při projednávání každé věci, která je podávána k projednání Poslanecké sněmovně, je mimo jiné vyjadřován požadavek na vyjádření dopadů do soustavy veřejných rozpočtů. A není možné, aby poslanci v režimu podávání pozměňujících návrhů a extenze toho, co by bylo původně zvažováno a váženo ve smyslu dopadů právě na budoucí výdaje státu, obcházeli tento požadavek. Prostě není možné takto vytvářet další budoucí nároky. A je potřeba, pakliže vůbec jsou dány k hlasování, aby byly pečlivě váženy. Nám se stává to, co je a co bylo běžnou praxí parlamentů za celá období zpátky - přijmou se limity výdajů státních rozpočtů na léta budoucí a pak se pozvolna rozpouštějí tyto respektované kategorie tím, že se přijímají dílčí úpravy zákonů, které zvyšují tlak na mandatorní výdaje státu. Takhle prostě není možné takovéto respektované dokumenty rozpouštět a není takto možné po entinách ohrožovat stabilitu soustavy veřejných rozpočtů směrem do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Samozřejmě část mého pozměňovacího návrhu se netýká vysokoškolského zákona, jak tady mate paní Putnová, ale týká se příslušného sociálního zákona.

A to, co říkal pan poslanec Doktor, je skutečně ukázka pravicové demagogie. (Hlasitý smích poslance Doktora.) Zcela jednoznačně. A já vám připomenu včerejší jednání, vážený pane poslanče Doktore prostřednictvím předsedajícího. Když se hovořilo o těch enormních, fantastických platech některých vysokých úředníků na vašich ministerstvech - to jste nevystoupil s tím, že by se mělo hlídat to, aby rozpočet nebyl příliš napínán, lidově řečeno! Připomenu vám například také to, že exministr Drábek dokonce několikasettisícovou odměnu poslal svému náměstku Šiškovi do vazební věznice. Tam vám to také nevadilo! Tam vám nevadilo, že se bude napínat státní rozpočet! Čili vaše stanoviska jsou v tomto případě - jak paní Putnové, tak pana Doktora - jenom a jenom asociální. Nic jiného.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Faktickou poznámku - pan poslanec Jaromír Drábek.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Musím se připojit k tomu, co říkal kolega Doktor. A plést si dohromady mandatorní a fakultativní výdaje, to ať si každý udělá sám obrázek o platnosti těch argumentů.

Nicméně pokud tady byla pronesena slova o odměnách, tak odměny byly vždy v rámci schváleného rozpočtu. Myslím, že podrobněji o tom budeme mluvit v nějakém z jiných bodů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla faktická poznámka. Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Prosím paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Já chci jenom znovu říct, že se bavíme o novele vysokoškolského zákona, která má studentům, studentkám, matkám či otcům umožnit neplacení prodlouženého studia, a v době, kdy budou na rodičovské, aby měli statut studenta. To je primárním smyslem tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Protože tomu tak není, rozpravu končím a poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nejprve bych oznámil, že ve druhém čtení návrhu zákona dne 4. prosince 2012 nebyl podán návrh na zamítnutí.

Teď bych si dovolil navrhnout proceduru našeho hlasování. Jako první by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 634/3 pod písm. A - to je návrh paní poslankyně Putnové.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B1, B2 a B3, to jsou moje pozměňovací návrhy.

Za třetí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 634/3 pod písmenem B4, a to konkrétně bod 1, protože hlasování o tomto bodu se právě týká té inkriminované části mého pozměňovacího návrhu a v tomto případě paní poslankyně Putnová požádala o rozdělení hlasování.

Za čtvrté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který se týká bodu pod písmenem B4, bod 2.

A za páté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 634/3 pod písmenem B5, pokud ovšem nebude přijat pozměňovací návrh pod písmenem A. Pak bychom o tomto pozměňovacím návrhu již nehlasovali.

Na závěr by přišlo hlasování o návrhu zákona jako celku.

Nyní bych, pane předsedající, požádal o to, abychom schválili proceduru.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Já bych se ještě, s vaším dovolením, zeptal Sněmovny, jestli má někdo připomínku k návrhu této procedury nebo jestli má někdo jiný návrh. Procedura není příliš složitá, takže předpokládám, že o ní nemusíme hlasovat. Žádnou námitku nevidím. Proto prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Přicházíme k hlasování o návrhu, který je uveden pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování, kdo souhlasí - (Poslanec Ohlídal vznáší námitku.) Omlouvám se, stanoviska. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. (Navrhovatelka: Kladné. Zpravodaj: Já rovněž vyjadřuji souhlas.)

 

Takže můžeme zahájit hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 219, přihlášeno 150, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Teď přistoupíme k hlasování druhému, a to konkrétně hlasování, které se týká návrhu B1, B2 a B3. (Navrhovatelka: Souhlas.) Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 220, přihlášeno 150, pro 143, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím další návrh.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Přistoupíme k třetímu hlasování, a to konkrétně o návrhu B4, konkrétně bod 1. (Navrhovatelka: Souhlas.) Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 221, přihlášeno 150, pro 142, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Čtvrté hlasování je o návrhu, který je pod bodem B4, a to konkrétně druhá část pod bodem 2. (Navrhovatelka: Nesouhlas.) Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 222, přihlášeno 150, pro 63, proti 77. Tento návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP