(13.00 hodin)

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem B pana kolegy Babora. Navrhuji společně hlasovat B3 a B6. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 226, přihlášeno 152, pro 64, proti 70. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále navrhuji hlasovat společně o B4 a B5. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 227, přihlášeno 151, pro 64, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále hlasování o bodu B2. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 228, přihlášeno 151, pro 64, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Domnívám se, že budeme hlasovat o posledním bodě, a to je bod B7. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 229, přihlášeno 151, pro 63, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, domnívám se, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, a myslím, že můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko zpravodaje je hlasovat pro zákon. Děkuji. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano. Jenom se ujistím pohledem, že o všech návrzích bylo hlasováno. (Ano.)

 

Přednesu návrh usnesení k závěrečnému hlasování: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, podle sněmovního tisku 657, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 230, přihlášeno 150, pro 133, proti . Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu a současně jsme vyčerpali třetí čtení, která byla v programu dnešního jednání. Děkuji a předám řízení schůze panu místopředsedovi Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak řekl pan kolega místopředseda Oliva, třetí čtení jsme zřejmě dovedli k závěru a před námi jako další program je bod číslo

9.
Vládní návrh na vydání zákona o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
/sněmovní tisk 617/ - druhé čtení

To je bod, který byl přerušen z úterka. Připomínám, jedná se o sněmovní tisk 617. Je to tedy druhé čtení a já požádám pana ministra Pavla... Pan ministr Heger to vezme. Takže místo ministra Pavla Blažka za vládu u stolku zpravodajů zaujme místo pan ministr Heger. Zpravodajkou ústavněprávního výboru je poslankyně Ivana Weberová. Takže já bych také ji požádal.

Projednávání tohoto bodu jsme na návrh zpravodajky přerušili v úterý 4. prosince, poté i v úterý 11. prosince do pátku 14. prosince, což je dnes. Ještě ani obecná rozprava nebyla otevřena, takže se zeptám, jestli někdo od stolku zpravodajů - pan ministr nebo paní poslankyně Weberová - nechce vystoupit náhodou v této chvíli, ještě než otevřu obecnou rozpravu? Ne, nechce nikdo vystoupit, takže v tom případě to stačí. Tedy otevírám obecnou rozpravu, do které v této chvíli nemám... Mám, pan poslanec Benda se hlásí do obecné rozpravy k návrhu zákona o obětech trestných činů. Prosím tedy, máte slovo. A prosím o klid!

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, já budu opravdu zdržovat jenom krátce, ale protože se objevil trochu zmatek kolem pozměňovacích návrhů, které se objevily, tak aspoň stručně zdůvodním to, co pak předložím v rozpravě podrobné.

Všichni víte, že návrh zákona o obětech trestných činů má nějakým způsobem řešit zvýhodnění a řekněme zlepšení života obětí trestných činů v řadě oblastí a jedna z oblastí, která se také objevila a která byla řešena až na základě jednání Ministerstva spravedlnosti, paní zpravodajky a různých organizací zastupujících oběti trestných činů, zejména Bílého kruhu bezpečí, paní doktorky Marvanové a dalších, je otázka odškodnění obětí trestných činů z majetku, který byl v trestním řízení zadržen pro odškodnění obětí trestných činů. Tato otázka byla nějakým způsobem vyřešena v komplexním pozměňovacím návrhu, který předložil ústavněprávní výbor. Já myslím, že je vyřešena uspokojivě, akorát se posléze objevil problém, že poměrně mimoběžně tady jde civilní proces, zejména exekuční řízení a otázka insolvenčního řízení, a poměrně mimoběžně jde trestní proces.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pánové! (Zvoní.) Mě to tedy zajímá, co říká pan poslanec Benda, a těžko tedy se mi to poslouchá, protože mu nerozumím vzhledem k tomu ruchu. Doufám, že je nás víc, tak mi dovolte, abych si to mohl vyslechnout s těmi několika, které zajímá, co říká pan poslanec Benda. Děkuji za pochopení. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pane místopředsedo. Takže návrhy, které předložím posléze, směřují k tomu, aby ty části insolvenčního a exekučního řízení, které nemohou mít vliv na odškodnění obětí trestných činů, mohly běžet, aby nebyly automaticky zastaveny, aby mohly orgány činné v trestním řízení dát případně souhlas s tím, že může dojít k prodeji ať už nemovitosti, movitosti, podniku, aby prostě zbytečně nedocházelo ke znehodnocování věcí jenom proto, že se čeká na konec trestního řízení tam, kde je nepochybné, že z toho nemůže být odškodněna oběť trestného činu.

Druhá část návrhu, o které pak požádám Sněmovnu, aby bylo hlasováno odděleně, a chci na to upozornit v této obecné rozpravě, protože myslím, že je to na rozhodnutí každého z vás, se týká přechodných ustanovení ke všem těmto zákonům a je tam spor o to, jestli má tato nová -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Velmi razantně:) Nezlobte se na mě, ale já mám pocit, že jsem jediný v této sněmovně, koho zajímají oběti trestných činů! (Námitky z pléna, aby mpř. Zaorálek ztišil svůj hlas.) Opravdu! Tady se nedá poslouchat! Já chci vědět, co mi pan poslanec Benda říká. Prosím, abyste to respektovali. Pokud je nás tady aspoň pár, tak na to máme právo. Opravdu prosím o klid ve sněmovně!

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Benda: Já děkuji. Já se pokusím mluvit možná hlasitěji.

Ale jde o problém, jestli v těch případech, kdy se dnes oběti trestných činů fakticky dostávají do pořadí pohledávek, které jsou za majetkem pachatele nebo dlužníka v dalších věcech, se fakticky dostávají až konečným rozhodnutím soudu o tom, že jsou oběti a že si zaslouží nějaké odškodnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP