(13.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Návrh zákona, jak je nám předložen, předpokládá, že tento proces se vrátí na začátek, až na okamžik, kdy byl zastaven majetek v trestním řízení, a že od toho okamžiku oběti mají právoplatnou a splatnou pohledávku. Spor nyní zní, jestli toto má platit až na trestní řízení zahájené po účinnosti tohoto zákona, respektive na blokace majetku v trestním řízení po účinnosti tohoto zákona, nebo jestli má být vztažen i zpětně. Zcela na rovinu říkám, je to spor obětí trestných činů, které mají pocit, že by to mělo být i zpětně a tato nepravá retroaktivita je možná, a ostatních věřitelů, kteří mají také pohledávky, zcela právoplatné, zcela férové pohledávky vůči případnému pachateli, a kteří mají pocit, že dodnes byli v nějakém režimu a nemá to být zpětně měněno.

Prosím, aby si to Sněmovna rozmyslela. Předpokládám, že příští týden zde dá nějaké stanovisko pan ministr, nějaké stanovisko paní zpravodajka, ale chtěl jsem vás upozornit, že se o tomto bude hlasovat, že se tom píše v novinách, a chtěl bych, abychom možnost rozhodnout tady na plénu, čemu dáme přednost, jestli půjdeme do částečné retroaktivity ve prospěch obětí trestných činů, nebo jestli dáme přednost právní jistotě ostatních věřitelů, mohli rozhodnout příští týden.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také děkuji. Prosím paní poslankyni Weberovou, tedy zároveň zpravodajku pro tento návrh zákona, aby vystoupila.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Uvedla bych zde usnesení ústavněprávního výboru, kterým byly přijaty některé pozměňovací návrhy k tomuto tisku a které, jak už zde uvedl můj předřečník, mění další předpisy, jako je trestní řád, občanský soudní řád, exekuční řád, insolvenční zákon a zákon o soudních poplatcích. Všechny změny vedou k dalšímu posílení práv obětí trestných činů, tak aby měly nadále reálnou možnost domoci se uspokojení svých pohledávek, které vznikly trestnou činností. Je to tedy náhrada škody způsobené trestným činem.

Tolik pozměňovací návrh ústavněprávního výboru k tomuto tisku, který kromě toho obsahuje ještě některé legislativně technické změny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Doktor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Chtěl bych poděkovat panu poslanci Marku Bendovi za to, že zcela otevřeně popsal dilema rozhodování, které, říkám otevřeně, nebude vůbec jednoduché. Obecně se má za to, že pakliže je příležitost konat dobro, je třeba ho vykonat a člověk by neměl váhat, jaké má být jeho rozhodnutí. Zároveň je ovšem třeba připomenout, že to rozhodování má svou konkrétní materiální podobu, konkrétní materiální vyjádření postavení osob, které jsou účastny v procesech. A riziko té nepravé retroaktivity je především v materiálním vyjádření. Ve vyjádření schopnosti dojít podstaty plnění, které vychází z nějaké reality v čase, místě a v prostoru, které nepochybně - nepochybně - bude nepravou retroaktivitou posunuto výrazně jinam. Nechci říct a použít slovo zneváženo, ale jistou mírou znehodnoceno to je jistě.

Je třeba vědět, že učiníme-li někomu dobře, dáme-li mu naději, že jeho práva posílíme, tak někomu jinému způsobíme újmu. Zcela zjevně. Jsou to spojené nádoby. Není nějaká hmota nekonečného možného plnění, z něhož bude moci být bráno. Ta rozvaha má svou kvalitu danou v místě a v čase, v tom místě a v čase platnou, a rozhodne-li se Sněmovna pro vykonání jakoby lepšího dobra, většího dobra, musí vědět, že zhoršuje postavení těch osob, které v pohledu do minulosti v naději na své plnění budou kráceny, a je tady riziko způsobené újmy. Přesně o tomto budeme hlasovat. O ničem jiném.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zdá se, že ne, rozpravu snad můžeme ukončit... Nechce někdo z předkladatelů komentovat? Paní zpravodajka už vystoupila a pan ministr nechce vystoupit. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Přihlásil se do ní pan poslanec Benda a pan poslanec Babák. Takže prosím, pan poslanec Benda začne.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych odkázat na sněmovní dokument 4942, ve kterém jsou pozměňovací návrhy, které jsem zde avizoval, a současně požádat v souladu s tím, co jsem řekl v obecné rozpravě, aby se o bodech 4, 8, 12 a 13 mého pozměňovacího návrhu hlasovalo zvlášť - jako o jednom celku. Protože buďto musí být všude nepravá retroaktivita , nebo nesmí, ale aby tyto body byly hlasovány zvlášť. To jsou ty body, na které jsem upozorňoval, zbytek jsou technická provedení, která by v zákoně být měla, resp. jak Sněmovna usoudí, ale nesouvisí s tímto problémem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Babák se hlásí o slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych se přihlásil k mému pozměňovacímu návrhu, který je zaevidován pod číslem 4941. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Hegera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Pane předsedající, dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nakonec tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůty. Paní poslankyně Weberová.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Chtěla bych se ještě přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod číslem 4841. Je to pozměňovací návrh, který do systému vložil pan poslanec Jiří Pospíšil. Protože je dnes řádně omluven, k tomuto pozměňovacímu návrhu se hlásím já, abych ho trochu uvedla.

Je to pozměňovací návrh, který se také týká odškodňování obětí trestných činů. V současné době je finanční odškodnění navázáno na náhradu škody, která je způsobena trestným činem na zdraví oběti, je to navázáno na vyhlášku, která stanoví bodové ohodnocení bolestného a snížení společenského uplatnění. Protože se tato úprava novým občanským zákoníkem od 1. 1. 2014 ruší, proto je v tomto pozměňovacím návrhu vymyšlena jiná systematika, jak toto odškodňování řešit, a je tam stanovena paušální částka. Odškodnění se podle tohoto pozměňovacího návrhu předvídá i pro ublížení na zdraví, které není těžkou újmou na zdraví. I tam se předpokládá paušální odškodnění ve výši 10 tisíc korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je do podrobné rozpravy vše, podrobnou rozpravu můžeme ukončit.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan ministr Heger. Navrhoval zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Tento návrh pana ministra Hegera na zkrácení lhůty budeme nyní hlasovat. Prosím všechny, kdo chtějí hlasovat, aby se účastnili.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí zkrácení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 231, přihlášeno je 144, pro hlasovalo 102, proti 13. Zkrácení lhůty navržené panem ministrem bylo přijato.

 

To je vše, co můžeme hlasovat u tohoto návrhu zákona ve fázi druhého čtení.

Pak tady máme bod číslo 19... Ještě se hlásí paní poslankyně Klasnová. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP