(14.20 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o přeřazení bodu 9, sněmovního tisku 603, na úterý jako první bod po již pevně zařazených. Důvodem je nepřítomnost zpravodaje v tomto týdnu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, jenom si zrekapituluji. Žádáte, aby byl bod 9, sněmovní tisk 603, zařazen na úterý 12. 2. Byl by to sedmý bod. Je tam šest navržených bodů. (Poslanec Husák souhlasí.) Děkuji vám.

Pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil také navrhnout změnu programu. Chtěl bych navrhnout jiný první bod dnešního programu schůze. Ten bod jsem tady vlastně už avizoval v minulosti. Já bych chtěl připomenout, že jsme se tady zabývali v lednu nedůvěrou vládě a já jsem v souvislosti s projednáváním nedůvěry vládě navrhl usnesení. Možná si vzpomenete. To usnesení mělo dva body. V tom prvním jsem navrhoval, aby Poslanecká sněmovna odmítla článek II amnestie prezidenta republiky z 1. ledna tohoto roku. Ve druhém článku usnesení jsem navrhoval, aby se vláda zabývala osudem obětí, které jsou amnestií postiženy. Pokud si také dále vzpomínáte, tak došlo k tomu, že Sněmovna odhlasovala, že se z procedurálních důvodů nebude tím usnesením zabývat.

Dovolte mi, abych navrhl bod, který by zněl "Návrh usnesení k rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013". Jak jsem vlastně již uváděl, navrhuji, abychom se zabývali tímto návrhem usnesení dnes a aby to byl první bod jednání Sněmovny.

Dovolte mi jenom několik slov. Já nechci opakovat rozpravu, která tady zazněla, ale jenom bych chtěl připomenout, že od té doby, kdy tady Sněmovna jednala, se v té věci rozhodně situace nijak zásadně nevyjasnila. Zaslechl jsem od mužů prezidenta Václava Klause, že účelem amnestie bylo posílit snášenlivost mezi obyvateli. Zároveň jsem si dnes všiml průzkumu veřejného mínění, podle kterého popularita prezidenta poklesla z 54 % tuším na 26 %. Chci tím říci, že veřejnost rozhodně amnestii nevnímá s pochopením, s milosrdenstvím. Naopak ji vnímá jako velikou nespravedlnost. Ta situace se opravdu dodnes neuklidnila. Já jsem to zažil včera ve své kanceláři v Ostravě, kdy lidé odkazovali na to, co se v té věci spíše neděje. Požadují stále, abychom k tomu zaujali stanovisko. To je to, co já vlastně chci.

Dovolte mi, abych uvedl ještě jednu věc. Debata o amnestii se nám zajímavým způsobem vrací. Upozorňuji na to, že v posledních dnech se premiér Petr Nečas pozastavil nad výkladem článku 62 Ústavy, podle kterého, jak jsme slyšeli dokonce z úst nově zvoleného prezidenta, by mohl prezident odvolat premiéra. Připadá mi v něčem tristní, že se premiér začal ozývat ve věci výkladu Ústavy až ve chvíli, kdy se to začalo týkal jeho samého. Protože to je článek 62, který se týká odvolání premiéra prezidentem. A toto je pouze o stupeň víc, článek 63, kde se jedná o podobný problém, řekněme výklad Ústavy, na základě kterého prezident provedl amnestii tak, že se podle mne ocitl ve sporu se základními ústavními principy, s právy obětí, s právem občanů na spravedlivý proces a řadou dalších základních práv jednotlivců, občanů v této zemi.

Připadá mi, že to, co se odehrálo v této amnestii, je tak zásadní, že si nedovedu představit, že by se k tomu Sněmovna nevyjádřila. My totiž přece neseme odpovědnost také za to, že v této zemi neroste pocit chaosu a libovůle při výkladu zákonů, a dokonce i při výkladu Ústavy. A v tomto případě tento řekněme zásadně vadný extenzivní výklad Ústavy vedl k tomu, že máme propuštěných tisíce lidí, kteří si zasloužili pykat za své trestné činy nebo být pravomocně odsouzeni, a to všechno bylo smeteno jediným aktem, který nemá v civilizované Evropě obdobu, protože jsme mezitím zjistili, že nenajdeme podobný příklad abolice použitý masově v amnestii, který by takovýmto způsobem omilostnil ty nejtěžší hospodářské zločiny. Proto si myslím, že Sněmovna dluží toto stanovisko občanům. Myslím si, že to není věc, která by se týkala jenom některých politických stran. Myslím si, že ta kritika je něco, čemu rozumí dnes řada poslanců fakticky ze všech politických stran, které jsou tady v této Sněmovně. Proto bych byl rád, abychom se k tomuto tématu vrátili a abychom se k němu jako Sněmovna vyjádřili.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout opětovně vyřazení z programu této schůze sněmovního tisku 802. Jedná se o bod 77, jehož jsem zpravodajem. Jedná se o dílčí návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podaný poslanci paní Langšádlovou, Andrýsovou a Fuksou. Tento návrh upravuje dílčím způsobem, pouze tedy u krajů, informační povinnosti spojené s poskytováním peněžních prostředků z jejich rozpočtů.

Protože souběžně proběhlo již vnější připomínkové řízení u komplexního návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je namístě projednat tyto dvě normy souběžně. Tento můj návrh a postup vychází z doporučení podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je to vyřazení bodu 77, sněmovního tisku 802, z pořadu schůze.

Nyní dostane slovo paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

Oznámím, že pan ministr Kalousek má náhradní kartu 6 a z našeho jednání se omlouvá pan poslanec Radim Jirout ze zdravotních důvodů dnes do 15 hodin.

Slovo má paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Přeji dobrý den. Kolegyně a kolegové, já nenavrhuji zařazení nového bodu, pouze určitý posun v rámci návrhu programu, který máte před sebou. Týká se to bodu nyní zařazeného pod číslem 40, sněmovního tisku 839. Navrhuji přeřazení tohoto bodu na začátek bloku prvých čtení, a to z toho důvodu, že jde - pro vás, kteří jste se o to blíže nezajímali - o drobnou novelu občanského zákoníku, který má posunout účinnost občanského zákoníku, který jsme před rokem přijali a se kterým se teprve nyní začíná odborná veřejnost seznamovat a s hrůzou a překvapením zjišťuje, že ten rok na to bude zřejmě málo.

Takže moje prosba je, abychom se i my věnovali tomuto návrhu, ať už máme názor pro, nebo proti, co nejdříve, abychom zachovali teoretickou možnost, že odborné veřejnosti vyhovíme. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, znamená to, že, že nežádáte o zařazení nového bodu, ale o pevné zařazení bodu 40, sněmovního tisku 839, jako první bod bloku prvních čtení. Tak to je. Ano, děkuji.

Pan poslanec Otto Chaloupka. Prosím.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás, abych vyjádřil postoj Věcí veřejných k vládnímu návrhu novely zákona o stavebním spoření, sněmovní tisk číslo 676.

Detailní prostudování tohoto návrhu a konzultace s odborníky nás vedou k reálným obavám, že tento vládou předložený návrh je faktickou likvidací osvědčeného systému spoření, který využívá pět milionů, tedy téměř polovina, občanů naší země. Z tohoto důvodu se na vás na základě konkrétních argumentů obracím s výzvou o vyřazení tohoto bodu z programu schůze.

Věci veřejné nevidí jediný důvod, proč měnit systém, který funguje, navíc systém, který si získal svou stabilní pozici v oblasti spoření a investic, zkrátka se osvědčil. Nevidíme důvod měnit zavedené a funkční jen proto, že ho nemá dlouhodobě rád jeden ministr financí, navíc ministr, který v jedné vládě daně snižuje a ve vládě Petra Nečase je pro změnu zase vehementně zvedá. Považujeme za velký problém, že by navrhované změny měly platit retroaktivně a vztahovat se nejen na nové, ale na již existující smlouvy. Musím s politováním konstatovat, že novela rozhodně není vypracovaná ve prospěch občanů. Jediný, komu z této novelizace bude plynout profit, je konkurence stavebních spořitelen, to jsou bankovní domy a jejich finanční skupiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP