Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. února 2013 ve 14.02 hodin
Přítomno: 171 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 51. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo z vás bude mít kartu náhradní, prosím, aby mi to oznámil.

Seznámím vás s omluvami z dnešního dne. Omlouvají se z poslanců: Jan Čechlovský - pracovní důvody, Josef Dobeš - pracovní důvody, Michal Hašek neuvádí důvod, Gabriela Hubáčková - zdravotní důvody, Jiří Krátký - pracovní důvody, Jaroslav Krupka - rodinné důvody, Josef Novotný starší - zahraniční cesta, Hana Orgoníková - osobní důvody, taktéž Roman Pekárek, Jiří Pospíšil - zdravotní důvody, Anna Putnová - pracovní důvody, Jaroslava Schejbalová - zdravotní důvody, Ladislav Skopal - rodinné důvody, Bohuslav Sobotka - zdravotní důvody, Ladislav Šincl - též zdravotní důvody, Boris Šťastný - rodinné důvody, Radim Vysloužil - zdravotní důvody, Cyril Zapletal neuvádí důvod, Václav Zemek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají Petr Nečas, Pavel Blažek, Leoš Heger, Tomáš Chalupa, Martin Kuba, Jan Kubice, Karolína Peake. To byly omluvy z dnešního jednání.

Budu pouze informovat, že podle předchozího schvalování našeho programu bychom měli dnes začít jednat pevně zařazenými body 98 až 103, dále 14 a 84. Máte určitě na svých lavicích přehled zbývajících bodů k projednání.

Mám tady již několik přihlášek k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze. Nejprve dostane slovo pan poslanec Vít Bárta, po něm pan kolega Michal Babák.

(Poslanec Bárta setrvává v hovoru v lavici a nereaguje.) Pan poslanec Vít Bárta má slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, moc se omlouvám, nechci prudit, ale nevidím žádného přítomného člena vlády, tak nevím, jestli můžu vůbec hovořit. (Upozornění z lavic napravo na stojícího ministra.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr dopravy je tady s námi, takže prosím, hovořte směle.

 

Poslanec Vít Bárta: Směle se do toho tedy pustím.

Dámy a pánové, dovolte mi začít bodem, který je dlouhodobě touto Sněmovnou promílán, nicméně stále neúspěšně a způsobuje to značné problémy občanům České republiky. Dovolte mi vás informovat o tom, že v posledních dnech byla Sdružením poskytovatelů spotřebitelských úvěrů zveřejněna statistika o tom, že se zvyšuje počet osob, které nesplácejí tyto spotřebitelské úvěry. Dovolte mi konstatovat, že to je již dnes každý osmý poskytovatel půjčky. Dovolte mi konstatovat, že v registru těchto nesplácených půjček se pohybují v tuto chvíli stovky tisíc občanů České republiky a v přepočtu na množství exekucí, které jsou v tomto směru především generátory v souvislosti s těmito půjčkami, se jedná o takřka jeden milion exekucí v České republice. (V sále je velmi intenzivní ruch.)

My, Věci veřejné, opakovaně upozorňujeme, že vláda České republiky, vláda Petra Nečase, vyrábí z poctivých občanů, především z občanů střední třídy, ovce, pasivní příjemce dávek. A nutno říct, že místo toho, abychom tady činili vše pro to, abychom omezili lichvu, omezili dopady exekucí a snažili se naopak rozvíjet střední třídu ne tím, že budeme zvyšovat sociální dávky, ne tím, že budeme zvyšovat výdaje státu, ale tím, že narovnáme právní řád, zákony v České republice, chráníce poctivé občany před lichvou, podvodnými firmami a podobně, tak místo toho tady zatím jako Věci veřejné narážíme na to, že pan ministr financí říká, že nelze omezit lichvu, protože by se snížil počet poskytovaných půjček, že nelze bojovat proti podvodným firmám, protože na to zrovna není čas.A tak Věci veřejné dnes přicházejí s něčím, co by vláda mohl udělat hned, ba dokonce co již dávno měla učinit. Tím tématem je regulace výher, regulace výše sázek, regulace toho, co se může a nemůže prohrát na tzv. interaktivních videoterminálech.

Jak to souvisí s půjčkami a jak to souvisí s exekucemi? Dámy a pánové, největší procento, největší procento příčiny těch patologických půjček, onoho vytloukání klínu klínem, není právě nic jiného než závislost na hazardu. Česká republika je často nazývaná Las Vegas, protože počet herních automatů v České republice povolených včetně počtu kasin je mnohonásobně vyšší než v jiných státech Evropské unie a vůbec Evropy. Nicméně to, co je největší lumpárnou, je to, že hrací automaty v Čechách jsou regulovány dvojím způsobem. Hrací automaty jsou reálně administrativně rozděleny do tzv. VHP - výherních hracích přístrojů, které jsou relativně přísně regulovány obcemi. A od roku 2003 lobbingem pana Hušáka a Sazky se zde rozvíjí druhý typ přístrojů, interaktivní videoterminály, na které dosáhne jen razítko Ministerstva financí, ale nikoliv regulace obcí.

Ombudsman i Ústavní soud v roce 2011, nikoliv v roce 2012, ale na podzim roku 2011 konstatoval, zjednodušeně řečeno - Ústavní soud "bedna jako bedna".

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové. Pane poslanče, promiňte. Dámy a pánové, hluk v jednacím sále přesahuje jakoukoliv únosnou mez. Já vás prosím s ohledem i sami na sebe jako budoucí řečníky, když teď zjednávám klid pro pana poslance Bártu, tak vy, kteří rušíte, budete jistě chtít, abych zjednala klid také pro vás, až budete mluvit. Prosím vás, respektujte to, že je uděleno právo mluvit jednomu panu poslanci. Všichni ostatní ho nerušte, a pokud potřebujete, běžte vyřešit své věci mimo jednací sál.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vít Bárta: Děkuji vám, paní předsedkyně.

Tedy rok 2011. Ústavní soud konstatoval, že, jednoduše řečeno, bedna jako bedna, neboli že výherní hrací přístroj jest to samé jako interaktivní videoterminál. Zároveň na podzim roku 2011 ombudsman jako ten orgán, který máme v systému státní správy, konstatoval, že Ministerstvo financí nerespektuje zákon tím, že rozděluje méně nebezpečný výherní přístroj a tzv. interaktivní videoterminál. V kontextu toho pan ombudsman v návaznosti na usnesení Ústavního soudu stejně jako na své vlastní zjištění na začátku roku 2012 informoval vládu České republiky o tom, že vláda by měla zamezit Ministerstvu financí bezbřehé fungování interaktivních videoterminálů, neboť stručně řečeno, výše sázek interaktivních videoterminálů je mnohonásobně vyšší než ony sázky výherních automatů klasických. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP