(14.10 hodin)
(pokračuje Bárta)

Jednoduše řečeno, výplatu na klasické bedně prohrajete za několik hodin, možná dokonce dnů, a výplatu na Kalouskově interaktivním videoterminálu povolovaném Ministerstvem financí prohrajete za několik málo minut. Ombudsman žádal, aby Kalouskem povolené interaktivní videoterminály byly umravněny svými sázkami na úroveň hracích přístrojů klasických.

Vláda - podotýkám, ještě za přítomnosti Věcí veřejných v koalici - přijala 14. března 2012 usnesení pod číslem 156, kdy uložila Ministerstvu financí, aby zahájilo správní řízení s cílem snížení sázek na úroveň hracích přístrojů klasických.

Potom došlo k puči, k druhému puči, k odchodu Věcí veřejných z koalice, a 16. května téhož roku, tedy loňského roku, vláda přijala další usnesení k tomu samému bodu, tedy k upozornění ombudsmana, a informovala ministra financí o tom, že již nemusí snížit výhry u interaktivních videoterminálů. Konkrétně znovu vzala na vědomí celý nález ombudsmana, nařídila Ministerstvu financí reagovat na vyhlášky obcí z hlediska zřizování a fungování automatů, nicméně neomezila výši sázek, bez ohledu na to, že před dvěma měsíci tak původně učinila.

Mohli byste se ptát, proč to tady nyní říkám a proč to neřešíme v rámci interpelací. Dámy a pánové, minulý čtvrtek jsme to v rámci interpelací řešili a ptali jsme se premiéra, ptali jsme se ministra financí, ptali jsme se šéfky Legislativní rady vlády, ptali jsme se ministra vnitra a výsledek je takový, že zde nikdo z ministrů kromě šéfky Legislativní rady vlády nebyl a šéfka Legislativní rady vlády nám pro jistotu sdělila, že se jí to netýká a že je to problém ministra financí.

Dámy a pánové, ombudsman se nespokojil s tím, že upozornil na porušování zákona ministra financí vládu, ale když vláda doslova a do písmene vydrbala s ombudsmanem, ignorujíc jeho přání, informoval dopisem z 20. července 2012 předsedkyni Poslanecké sněmovny o tom, že celá vláda České republiky nerespektuje zákon. Poslanecká sněmovna se s informací ombudsmana vyrovnala tak, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny tuto zásadní informaci o porušování zákona, která znamená stovky a tisíce tragických lidských osudů občanů České republiky, vyřešila tak, že tato zpráva byla na podzim loňského roku poslána do petičního výboru, kde v zásadě skončila.

Dámy a pánové, dovolte mi proto nyní žádat o zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny České republiky s žádostí o informace premiéra České republiky, jakým způsobem a proč není snížena výhra, není snížena maximální prohra, není snížena maximální částka, o kterou se hraje, to znamená vklad na interaktivních videoterminálech, byť na to ombudsman opakovaně upozornil, byť o tom vláda jednala, byť dala nejdříve ombudsmanovi za pravdu a následně revokovala svoje vlastní usnesení, s tím, že vláda popřela sama sebe.

Dámy a pánové, Věci veřejné v tomto duchu současný stav z hlediska zadlužování občanů České republiky, z hlediska množství exekucí občanů České republiky, považují za natolik zásadní, že další nerespektování nálezu Ústavního soudu a od loňského podzimu dokonce i nálezu Nejvyššího správního soudu vládou České republiky považují za naprosto zásadní z hlediska osudů řady občanů České republiky. V tomto kontextu žádáme nejenom to, aby dnes pan premiér vysvětlil ono nerespektování zákona, ale aby v tomto duchu vláda napravila své nezákonné počínání. A pokud tak neučiní, po analýze s právníky jsme jednoznačně dospěli k názoru, že v tomto směru jednání vlády není jenom protizákonné, ale dokonce trestné. A jestliže tady v opozici v této Sněmovně není možno se s koalicí konstruktivně dohodnout, je zapotřebí chránit občany České republiky s nasazením jakýchkoliv prostředků, tedy včetně prostředků trestního práva.

Zároveň mi dovolte požádat o zařazení druhého bodu, a to je pro změnu Informace vicepremiérky a šéfky Legislativní rady vlády, jak ona, když tato věc se jednoznačně dotýká legislativy a zároveň se mimochodem dotýká i korupce, jak může vicepremiérka ve své dvojí funkci nerespektovat nález Ústavního soudu ve věci interaktivních videoterminálů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím místopředsedu Sněmovny Lubomíra Zaorálka. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl také poprosit o zařazení nového bodu. Ten se týká toho, co se odehrálo na sklonku minulého týdne, kdy proběhlo jednání Evropské rady, jehož se účastnil premiér Petr Nečas. Asi jste všichni zaregistrovali, že výsledkem toho jednání je také rozhodnutí, které se týká finančních prostředků, které by měly užívat členské státy Evropské unie v období 2014 až 2020.

Já si myslím, že to je pro nás docela zásadní informace, co se odehrálo na této Evropské radě. Víte, že Česká republika i podle hodnocení zahraničních médií příliš úspěšná nebyla. Když se podíváme na naše sousedy, jako je například Polsko nebo Slovensko, tak ty docílily daleko lepšího výsledku než my. V Polsku dokonce dostali 5,5 mld. eur navíc oproti období 2007 až 2013. Slovensko má dnes prostředky schválené stejné jako Česká republika, přestože je zřetelně menší z hlediska počtu obyvatel. Takže určitě to úspěch nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP