(14.40 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážené kolegové. Chtěla bych požádat o pevné zařazení bodu č. 91, sněmovní tisk 875, novela zákona o státní sociální podpoře, na zítřek, středu, jako druhý bod prvních čtení odpoledne.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, mám to poznamenané. Prosím pana poslance Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, mám jeden návrh na vyřazení a pak některé návrhy na pevné zařazení.

Návrh na vyřazení je návrh na vyřazení bodu 14, sněmovního tisku 603, druhé čtení, zjednodušeně periodického tisku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, promiňte. Dámy a pánové, vůbec není slyšet. Prosím pana poslance trošku hlasitěji.

 

Poslanec Marek Benda: Budu se snažit být výraznější, promiňte.

Vyřadit bod 14, sněmovní tisk 603. Přeřadit bod 102, který je zařazen na dnešek pevně, sněmovní tisk 435, na pátek z důvodu dnešní neúčasti příslušného ministra, i když se jedná o návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje. Zařadit dnes po pevně zařazených bodech body 48, sněmovní tisk 868, a 49, 894. Zařadit body 90, sněmovní tisk 874, a 94, sněmovní tisk 891, zítra po třetích čteních. A zařadit body 149 až 155, což jsou zjednodušeně řečeno armádní body, které by měl přednášet pan ministr Kuba, na čtvrtek po písemných interpelacích.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan poslanec Gazdík, prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovoluji si požádat o pevné zařazení sněmovních tisků 743 a 822, je to bod číslo 71 a bod číslo 82, jako první dva pevně zařazené body zítřejšího odpoledního jednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, jestli má ještě někdo nějaký návrh. Paní poslankyně Konečná, pan kolega John. Nevím, v jakém jste byli pořadí. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi dát pozměňující návrh k návrhu pana kolegy Bendy, který chtěl zařadit návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje, bod 102, na pátek vzhledem k dnešní nepřítomnosti ministra, což nechápu, ale dobrá. Pan ministr asi chce být u projednávání. Nicméně bych vás jenom ráda ubezpečila, že tento návrh organizační výbor poprvé přikázal této Sněmovně v září 2011! To je fakt šílenství, na co si tady hrajeme, a rok a půl ho tato Sněmovna neustále odsouvá a žene před sebou.

Ten pátek je podle mého názoru jediné - abychom ho opět mohli vyřadit. Protože nebyl zařazen napevno. Proto navrhuji zařadit bod 102 na zítřek jako první bod odpoledne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Radek John.

 

Poslanec Radek John: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, předstupuji s návrhem zařazení nového bodu s názvem Informace ministra vnitra k protizákonnému povolování interaktivních videoloterijních terminálů.

Situace je velice vážná a vláda dopustila, že protizákonné jednání trvá řadu měsíců. Zatímco v březnu přijala usnesení, že věc bude řešit, tak v květnu toto usnesení stáhla a věc nadále neřeší. Ale týká se to napříč resorty, nejenom Ministerstva financí. Minulý čtvrtek v čase pravidelných interpelací jsme tuto závažnou otázku otevřeli a žádali jsme její prošetření, ale nebyl tady prakticky nikdo. Ani premiér Nečas ani ministr Kalousek ani ministr Kubice. Prostě nedorazili do Sněmovny tak jako většina z nich ani dnes, a přesto ta situace je tak závažná, protože porušování zákona řadu měsíců, přestože jasně říká jak Ústavní soud, tak ombudsman, že jde o porušování zákona, je třeba řešit.

Takže já žádám informaci k aktuální činnosti Ministerstva vnitra ve věci povolování interaktivních videoloterijních terminálů, tzv. IVT přístrojů, protože Ministerstvo vnitra je podle § 12 kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek, plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení a v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy. Stejný přístup platí i v otázce řešení interaktivních videoloterijních terminálů.

K povolování těchto terminálů musím uvést jeden konkrétní a pro celou věc naprosto ilustrativní příklad. Dne 14. 12. 2012 město Chomutov uspělo proti Ministerstvu financí u Nejvyššího správního soudu. V soudním rozsudku bylo jasně uvedeno, že účastníkem správních řízení, ve kterých Ministerstvo financí rozhodovalo o povolení provozu interaktivních videoloterijních terminálů, měla a vždy má být také obec, na jejímž území by měl dotyčný videoterminál být provozován. To se nestalo v řadě případů. V České republice byly doposud uděleny stovky rozhodnutí Ministerstva financí na povolení k provozování tzv. IVT bez toho, aby se rozhodovacího řízení účastnily obce. Na jejich zájem a požadavky nebyl brán naprosto žádný ohled. Podle nálezu brněnského Nejvyššího správního soudu z loňského roku ale mají obce jednoznačně právo žádat nápravu tohoto neakceptovatelného stavu. Připomínám tedy jak vládě, tak i mnohým zákonodárcům ve Sněmovně, že řada obcí a měst má jasný zájem dosáhnout právní cestou nápravy všech výše uvedených nezákonností v postupech Ministerstva financí, které se tady řadu měsíců dějí a bohužel jsou tolerovány celou vládou.

S ohledem na tento netolerovatelný stav a na tu část zákonné působnosti Ministerstva vnitra, kterou jsem uvedl v úvodu, žádám prostřednictvím předsedající ministra vnitra Kubiceho o odpovědi na zásadní a klíčové otázky. A sice: Připraví Ministerstvo vnitra a sdělí obcím ukázkové vzory právních postupů, kterými jsou obce oprávněny domoci se u soudu nápravy nezákonných postupů Ministerstva financí ve věci interaktivních videoloterijních terminálů? Bude resort vnitra koordinovat postup těch obcí, které budou mít zájem o okamžitou nápravu nezákonných postupů Ministerstva financí? Učiní resort vnitra nějaká další než výše uvedená opatření k nápravě nezákonnosti, kterou při povolování interaktivních videoloterijních terminálů učinilo a bohužel stále činí Ministerstvo financí?

Všechno to jsou otázky velmi závažné a konkrétní, a proto věřím, že na jejich zodpovězení a především zapracování do praxe bude Sněmovna jako protiváha vlády konkrétně trvat. Proto žádám a navrhuji zařazení tohoto nového bodu jako prvního bodu dnešní schůze po pevně zařazených. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Viktor Paggio.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já se taky musím vyjádřit k opět odkládanému návrhu zákona o Národním parku Šumava. Ten nám byl předložen jako Sněmovně 1. srpna.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, pane poslanče. Teď jsme ve fázi, kdy jsou předkládány návrhy směrem k pořadu schůze. Máte-li nějaký návrh, není možná, není přípustná diskuse v tuhle chvíli. Pouze máte-li nějaký návrh, rozumím tomu, že jej chcete odůvodnit. Ale abyste byl tedy informován.

 

Poslanec Viktor Paggio: Velmi se omlouvám, ale možná je to poslední šance, kdy se k tomu vyjádřit, protože jinak to bude opět přeřazeno. Připojuji se k paní Konečné. Podpořte to, abychom to projednali zítra.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne, opravdu, nezlobte se, pane poslanče, diskuse k pořadu schůze není přípustná. Pouze máte-li nějaké návrhy, tak je přednášejte.

Zeptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh k pořadu schůze. Nemá-li, budeme hlasovat o těch návrzích, které byly předneseny v pořadí tak, jak byly oznámeny. Nejprve ale sděluji, že paní poslankyně Helena Langšádlová má náhradní kartu č. 3. Pan poslanec Michal Doktor náhradní kartu č. 17. To byly náhradní karty, nyní k pořadu schůze.

Pan poslanec Vít Bárta navrhuje zařazení nového bodu do pořadu schůze, tento bod by měl nést název Informace předsedy vlády k protizákonnému povolování videoloterijních terminálů, a chce, aby tento bod byl zařazen jako dnešní první bod. Přivolala jsem naše kolegy do jednacího sálu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP