(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

To byly všechny návrhy pana poslance Marka Bendy.

 

Nyní můžeme hlasovat o návrhu pana poslance Petra Gazdíka, který žádá o pevné zařazení bodu 71, sněmovní tisk 743, a bodu 82, tisk 822, jako první a druhý bod, ve středu odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 144. Kdo je pro toto pevné zařazení? Proti?

Hlasování číslo 144, přítomno 165, pro 83, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Konečná žádá o zařazení bodu 102 jako první bod odpoledne, vlastně již po pevně zařazených bodech, ve středu 13. 2.

Zahajuji hlasování číslo 145. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 145, přítomno 165, pro 77, proti 49. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Radek John žádá o zařazení nového bodu Informace ministra vnitra k protizákonnému povolování interaktivních herních terminálů, a to jako první bod dnes po již pevně zařazených.

Zahajuji hlasování číslo 146. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 146, přítomno 165, pro 58, proti 82. Návrh přijat nebyl.

 

To byly tedy všechny návrhy, které směřovaly k pořadu schůze. Pan poslanec Paroubek se hlásí? Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, my jsme si asi nerozuměli, když jste se mě ptala na ten další návrh. Já jsem ten druhý svůj návrh tady zdůvodnil a také jsem přednesl jeho název a vy jste pravděpodobně to takto nepochopila, nebo vzájemně jsme se nepochopili. Já bych jenom uvedl název toho mimořádného bodu, který jsem navrhl: Informace premiéra o zajištění realizace prorůstových opatření vlády k české ekonomice - a zařadit na pátek na ráno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Omlouvám se vám. O tomto návrhu budeme ještě hlasovat. Název na zařazení nového bodu jste slyšeli.

Zahajuji hlasování číslo 147. Ptám se, kdo souhlasí s tímto zařazením nového bodu do pořadu schůze. Proti návrhu?

Hlasování číslo 147, přítomno 165, pro 78, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Takže teď již mohu říct, že to byly... Ještě prosím pan poslanec Váňa. Roman Váňa. Domnívám se, že to říkám dobře. Prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážená paní předsedkyně, v hlasování číslo 32 jsem hlasoval pro návrh pana místopředsedy Zaorálka a na sjetině mám, že jsem se zdržel. Dovolil bych si zpochybnit hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme tedy hlasovat o námitce proti tomuto hlasování. Nejprve se zeptám Sněmovny, zda s námitkou souhlasí.

Zahajuji hlasování číslo 148. Kdo je pro námitku? Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 148, přítomno 165, pro 141, proti 8. Námitka byla přijata. Budeme opakovat hlasování.

 

Je zde žádost o odhlášení. Takže jsem vás všechny odhlásila a budeme hlasovat znovu o návrhu pana místopředsedy Sněmovny Zaorálka. Návrh zní - zařadit do programu schůze nový bod s názvem Zpráva o průběhu jednání Evropské rady v Bruselu na pátek 15. 2. jako první bod. Takže o tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování 149. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Proti návrhu?

Hlasování číslo 149, přítomno 162, pro 80, proti 76. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dámy a pánové, zahajuji projednávání bodu

98.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 699/1. Tento návrh odůvodní pan senátor Marcel Chládek, kterého mezi námi vítám. Prosím, abyste se ujal slova, pane senátore. Prosím.

 

Senátor Marcel Chládek: Děkuji, vážená paní předsedající. Dovolte mi, vážené poslankyně, vážení poslanci, abych vám v krátkosti představil senátní tisk, který se týká změny zákona o dani z přidané hodnoty. Rád bych úvodem uvedl, že tento návrh byl v této chvíli již připraven do jiné podoby, protože mezitím proběhl návrh na řešení DPH tady v Poslanecké sněmovně, a my nyní přicházíme s návrhem, který by se musel upravit poté v druhém čtení. A upravil by se do podoby zavedení třetí sazby DPH na vybrané položky. (V sále panuje silný hluk.)

Já předpokládám, paní předsedající, že i vás tímto návrhem potěším, protože první položka, která se týká té nově zavedené snížené sazby DPH, se týká knih, dále se to týká učebnic a jiných tiskovin. Druhá oblast položek se týká zdravotních pomůcek, jako jsou např. bílé hole pro nevidomé nebo počítače pro slepce. Třetí oblast se týká služeb a týká se to služeb opravdu pro opět cílovou skupinu zdravotně postižených, např. opravy invalidních vozíků nebo domácí péče pro nemocné a zdravotně postižené.

Chtěl bych podotknout, že nižší sazba DPH na knihy je téměř v celé Evropě a takto vysoká sazba, jako je v České republice, nemá obdoby. Pro příklad - nulovou sazbu DPH na knihy mají např. ve Velké Británii, v Irsku, v Chorvatsku. V Itálii mají čtyřprocentní DPH, ve Španělsku také čtyřprocentní DPH. Česká republika s tímto DPH na knihy patří mezi státy s nejvyšší daní z přidané hodnoty. Zavedením třetí sazby daně se nebude samozřejmě jednat o to, že Česká republika bude jediná, protože tři sazby DPH mají např. ve Španělsku, v Belgii, ve Finsku, ve Švédsku a v Itálii.

Já předpokládám, že tento návrh, protože se to týká jenom několika položek, bude přijat napříč politickým spektrem. Určitě tím kromě paní předsedající potěším např. pana poslance Bessera, který prohlásil: vyšší DPH na knihy a vstupenky zruinuje kulturu. Zároveň si myslím, že potěším pány poslance Babáka a Gazdíka, kteří řekli, že budou hlasovat pro výjimku na DPH pro knihy, nebo pan poslanec Gazdík prohlásil: národ nečte a hloupne, budeme řešit výjimku u DPH na knihy. Nyní vám tato možnost leží na stole. Záleží, jakým způsobem se rozhodnete. Je to návrh, který vám může vyhovět, a můžete ukázat, že ty vaše proklamace nebyly pouhými proklamacemi, ale že opravdu budete chtít, aby sazba DPH na knihy a zdravotní pomůcky byla tak jako jinde ve vyspělé Evropě.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozornost. To by bylo úvodem z mé strany vše. (Potlesk několika poslanců z řad sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Poprosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Svobodu. A ještě vás seznámím s jednou omluvou , která mi byla teď doručena. Od 15 hodin se z našeho dnešního jednání omlouvá ministr a předseda Legislativní rady vlády Petr Mlsna.

Slovo má zpravodaj pan poslanec Pavel Svoboda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP