(15.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Svoboda: Ano děkuji za slovo. Dámy a pánové, slyšeli jsme tady stručný návrhu tohoto zákona z úst pana senátora. Já se k tomuto návrhu vyslovím s tím, že zcela souhlasím se stanoviskem vlády k návrhu zákona a s argumenty, které jsou v tomto stanovisku uvedené. Z tohoto důvodu taktéž navrhuji zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za slovo zpravodaji a otvírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Připomínám, že jsme v prvém čtení, a oznamuji, že nikdo nebyl do této obecné rozpravy přihlášen. Pan poslanec Babák se hlásí, s přednostním právem pan senátor Chládek. Prosím.

 

Senátor Marcel Chládek: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl, vážené poslankyně a vážené poslance upozornit, že pan zpravodaj si neplní svoji roli, protože naprosto nereagoval na ten můj návrh třetí sazby DPH. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní prosím pana poslance Babáka o slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen v rychlosti zareagovat na tuto novelu zákona, která nám přichází ze Senátu, a Věci veřejné se vyjadřují velmi pozitivně ke snižování DPH, pokud jsou to řekněme relevantní skupiny zboží. Nicméně spatřujeme tam malou v uvozovkách kulišárnu, a to že za knihy se schovávají například noviny, časopisy, ale taktéž pornografie. Nicméně jsme ochotni pro tento návrh hlasovat, tudíž hlasovat proti stažení tohoto návrhu, a propusťme ho do druhého čtení, kdy bychom tady tu věc s pornočasopisy upravili, kterou bychom stáhli zpátky do té vyšší sazby, a samozřejmě pro tu 10% sazbu pro knihy, ale pouze knihy a pro zdravotní potřeby, tak v tu chvíli není problém hlasovat pro propuštění dále do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a ptám se na další přihlášku. Prosím pan poslanec Alfréd Michalík má slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Číslo 699 již dává jasně najevo, že se jedná o zákon, který tady byl předložen už před delší dobou, ale nikoliv vinou předkladatele, ale našimi obstrukcemi a odkládáním jsme se dostali do stavu, že tam jsou některé věci jakoby už zastaralé a musí se změnit.

Ale myšlenka, která vrací některé zboží do původních kategorií DPH, je myslím správná a to, co tady navrhl pan senátor, je řešitelné, proto doporučuji, abychom ho pustili do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, prosím o další přihlášky do obecné rozpravy v prvém čtením. Nejsou-li žádné, končím obecnou rozpravu. Pardon. Nekončím obecnou rozpravu, pan poslanec Svoboda, poté pan senátor Chládek.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Jak jsem tady uvedl, chci navrhnout zamítnutí tady tohoto, nebo navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh na zamítnutí, pardon, já jsem vám špatně rozuměla. Pan senátor Chládek, prosím.

 

Senátor Marcel Chládek: Děkuji. Já pro ty z vás, kteří to sledují a sledují i ten děj a průběh, tak bych chtěl upozornit - možná by bylo dobré, kdyby jej pan zpravodaj také sledoval, ten průběh projednávání, a pak by mohl reagovat na ten návrh, jaký je. Tak jak to řekl tady pan poslanec, vzhledem k tomu, že tento návrh je tady již delší dobu, tak logicky musí projít různými úpravami, tak jak to tady říkal i pan poslanec Babák. Já s tím naprosto nemám problém. Vzhledem k tomu, že si erotickou literaturu nekupuji, tak to pro mě žádný problém nebude, a určitě může tato literatura mít daleko vyšší DPH.

Nicméně vás žádám o propuštění do druhého čtení, kde to může projít těmito úpravami. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Nevidím, že by někdo chtěl vystoupit, proto obecnou rozpravu v prvním čtení končím. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu. Je před námi hlasování o návrhu na zamítnutí. Pakliže tento návrh nebude přijat, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Poprosím vás o malou chvilku trpělivosti, než se všichni naši kolegové dostaví do jednacího sálu, a hned potom zahájím hlasování.

Tak je zde žádost o odhlášení? Odhlašuji vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

První návrh, o němž rozhodneme, je návrh na zamítnutí a hlasovat budeme nyní.

Hlasování ponese číslo 150. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí této normy v prvém čtení. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 150, přítomno 154, pro 74, proti 75, návrh přijat nebyl, ale proběhne kontrola hlasování.

 

Pan poslanec David Vodrážka. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Omlouvám se, na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme hlasováním číslo 151. Pan poslanec to ještě upřesní. (Hlasitý smích z celého sálu.)

 

Poslanec David Vodrážka: Omlouvám se, obráceně, zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zpochybněno hlasování a my o námitce rozhodneme v hlasování číslo 151.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro námitku. Proti námitce?

Hlasování číslo 151, přítomno 157, pro 139, proti 6, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, které se týkalo návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování číslo 152. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí této normy. Proti návrhu?

Hlasování číslo 152, přítomno 157, pro 81, proti 75, tento návrh přijat tedy byl a návrh zákona byl zamítnut v prvém čtení.

 

Tím jsme tedy tuto normu projednali. Končím projednávání bodu 98, děkuji panu senátorovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

103.
Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP