(15.30 hodin)
(pokračuje Novotný ml.)

My tvrdíme následující: Pro toto tvrzení vláda nemá vůbec žádný podklad ani žádnou analýzu či studii. Žádné porovnávací odhady nebyly dosud provedeny. Stejně tak totiž může dojít k tomu, že by si slevový kupon zakoupilo výrazně více řidičů než těch, kteří si zakoupili roční, a v součtu by pak díky slevám mohlo dojít naopak ke zvýšení příjmů z časových kuponů. Jenom si vzpomeňte na naftu, jak nám v současné době kamiony v naší republice odjíždějí čerpat naftu někam jinam.

Za další. Vláda tvrdí: Důvodová zpráva k předloženému návrhu zákona se podle názoru vlády zcela nedostatečně vyrovnává s identifikací dopadů novelizované úpravy na státní rozpočet. Podle předloženého návrhu zákona nebude mít navrhovaná úprava prakticky žádný dopad na státní rozpočet a v případě, že ano, bude tento dopad pozitivní. Toto tvrzení však nepřihlíží k možnému poklesu výnosů z časového poplatku způsobeného řidiči, kteří by po nabytí účinnosti navrhované úpravy využili možnosti úhrady sníženého časového poplatku namísto úhrady časového poplatku v plné výši na celou síť pozemních komunikací, a dále k nezanedbatelným dodatečným nákladům pro Státní fond dopravní infrastruktury spojeným s nutností tisku speciální emise kuponů. V této souvislosti nelze přijmout argumentaci ohledně rentabilnosti navrhované speciální emise kuponů platných pouze na izolovaném úseku zpoplatněné pozemní komunikace odkazem na rentabilnost stávajících kuponů s platností na deset dnů v nominální hodnotě 310 korun. - Tento argument vlády je relevantní. Karlovarský kraj již zahájil přípravu prací na úpravě legislativního návrhu tak, aby nebylo zapotřebí emitovat speciální kupony.

Dále vláda má tuto námitku: Navržená úprava má umožnit vydání speciálních výrazně levnějších kuponů prokazujících úhradu časového poplatku platných pouze na izolovaném úseku rychlostní silnice R6. Podle názoru vlády by však navržená úprava z dále uvedených důvodů ani nemohla tento cíl naplnit. - To je naprosto špatný názor vlády, protože tento názor nemá žádnou oporu v našem návrhu vyhlášky. V rámci prováděcí vyhlášky má totiž Ministerstvo dopravy plnou kompetenci takový slevový kupon zavést i definovat jeho používání.

Postupně se Karlovarský kraj vyrovnává se všemi námitkami, které vlastně vláda vznáší k tomuto našemu návrhu.

Poslední připomínka, ke které se chci vyjádřit: V rozporu s deklarovaným cílem návrhu se jeho znění nebude dotýkat pouze izolovaného úseku rychlostní silnice R6 v Karlovarském kraji, protože navržené obecné kritérium pro snížení maximální výše časového poplatku mohou splnit i jiné izolované úseky zpoplatněných pozemních komunikací. My k tomu říkáme: Cíl, že by se slevový kupon měl týkat výhradně silnice R6, není nikde v našem návrhu deklarován. Naopak, úprava je navržena univerzálně tak, aby byl dodržen princip nediskriminace a proporcionality. To znamená, může se to týkat i jiných krátkých úseků, které nejsou napojeny na dálniční síť.

Z těchto důvodů vás žádám a prosím, abyste tento náš návrh podpořili a poslali ho do druhého čtení, kde by mohlo dojít k vyjasnění všech sporných otázek.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Novotnému.

Dámy a pánové, teď vás poprosím o chvilku trpělivosti. Nedopatřením se stalo, že jsme začali projednávat bod, který měl být až čtvrtý během našeho dalšího jednání. Já se vám omlouvám za tuto chybu. Teď prosím rozhodněme. Máme dvě možnosti: doprojednáme tento celý bod s tím, že se vrátíme k řádnému pořadu schůze, tak jak jsme si jej schválili, nebo bychom museli teď v tuto chvíli bod přerušit, absolvovat body tak, jak jsme si je zařadili, a k tomuto bodu se vrátit.

Já navrhuji to první. Pokud je nějaká námitka, sdělte mi to a zařídíme se tedy podle té námitky. Nevidím-li námitku, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Jenom budu avizovat, že tedy dalším bodem bude bod 99. Ostatně body, tak jak budou následovat, máte před sebou na informační tabuli.

A ještě pro informaci dodám, že jsme informovali předkladatele, navrhovatele k bodu Šumava, zjednodušeně řečeno. Je na cestě do Prahy, takže očekáváme, že se buďto stihne dostavit včas, v případě že se tak nestane, vás o tom budu informovat a rozhodneme co dále.

Vracíme se tedy do bodu 103. Jsme ve fázi, kdy tento návrh uvedl pan poslanec Josef Novotný mladší. Nyní prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Hojdu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedkyně. Předkladatel poslanec a současně hejtman Josef Novotný vás seznámil velice podrobně s návrhem zákona, který reaguje na situaci v Karlovarském kraji. Myslím si, že to není jenom situace, která tíží občany Karlovarského kraje, ale že to může být situace, a určitě už nastane v nejbližší době, i v Jihočeském kraji a v dalších krajích, kde není ta otázka napojení na dálniční síť a vybudování některých úseků rychlostních silnic nebo dálnic, kde to není právě řešeno, aby docházelo k tomu, že budou doopravdy spravedlivě vyhodnoceny a vybírány prostředky na užití těchto silnic.

Já bych jenom ještě chtěl zdůraznit jednu věc, kterou řekl pan poslanec Novotný, ale aby to bylo zdůrazněno. Je pravdou, že úsek rychlostní silnice R6 mezi Chebem a Karlovými Vary prakticky pouze snad v jedné části, to je asi kilometr a půl, není možné objet po jiných silnicích než silnicích druhé a třetí třídy. To za prvé. A je doopravdy na původním místě, kde byla silnice první třídy šest. Já bych chtěl ještě doplnit, že to, co navrhuje Karlovarský kraj, je určitým řešením.

Myslím si, že je zapotřebí ještě zdůraznit, že není pravda, že by stát přišel, a domnívám se stejně jako pan hejtman, že by stát přišel o peníze, protože je celá řada lidí, dokonce i zahraničních návštěvníků, kteří místo aby tuto silnici použili, tak radši objíždějí právě přes Cheb, přes Sokolov, Kynšperk, Loket, aby nemuseli za tento krátký úsek platit horentní částky. U zahraničních návštěvníků se to týká zejména těch pravidelných, protože jezdí třeba jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce a určitě by se jim nevyplatilo kvůli tomu kupovat tak drahou známku opakovaně.

Takže si myslím, že ten návrh je rozumný. A určitě pokud někdo má představu, že by bylo zapotřebí vymyslet trošku jiný způsob, a ne třeba desetidenní známku, jak ji označit, aby byla doopravdy použitelná jenom pro vybrané úseky, které nejsou napojeny na dálniční síť, tak jak je navrženo v návrhu zákona, tak si myslím, že je vhodné, aby byl propuštěn tento návrh do druhého čtení. Pobavme se o něm v hospodářském výboru, což je asi příslušný výbor. Pokud někdo navrhne další výbor, určitě se tomu předkladatel nebude bránit.

To je asi vše v mé zpravodajské zprávě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já na rozdíl od svých předřečníků zásadně protestuji. Takhle můžeme rozebrat skutečně úplně celý systém mýtného.

Myslím si, že každý kdo jede byť po tom izolovaném úseku Karlovarské, ušetří pohonné hmoty, má osminásobně větší bezpečnost. To znamená, pokud bychom na toto přistoupili, tak potom jakým právem chceme mýtné po Jihočeších, jakým právem po cestujících po R52, který, pokud se nemýlím, prakticky končí v rybníku. Proč chceme mýtné po uživatelích D1, kde zřejmě počínaje březnem letošního roku bude dopravní peklo? A tak dále a tak dále.

Z těchto i dalších důvodů dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP