(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, předkladateli musím dát slovo okamžitě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo. Já na to musím reagovat. Je vidět, že pan poslanec ten zákon nečetl. Ten se opravdu netýká silnice R6 v Karlovarském kraji. Úprava zákona, jak ji navrhujeme, se týká právě i Jihočeského kraje a dalších krajů, kde jsou tyto izolované úseky. To chci zdůraznit. To znamená, že se netýká jednoho jediného kraje a jedné jediné silnice R6.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je do rozpravy přihlášen pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl naopak na rozdíl od pana kolegy Laudáta podpořit tento návrh zákona. Myslím si, že to tady zcela jasně řekl pan hejtman Karlovarského kraje, že se to netýká pouze úseku R6, ale že to samozřejmě lze vztahovat i na další takovéto izolované úseky, které nemají napojení na dálniční síť. Jsou to krátké úseky. Ano, je dobře, že slouží jako obchvaty měst a obcí. My přece nechceme, aby se nám zpátky vracela doprava do obcí, a vzhledem k tomu, že jsou zpoplatněny velice draze, pokud ti řidiči užívají pouze tento velmi krátký úsek 37 km, v Jihočeském kraji jiný, nedokážu říci, kolik kilometrů, aby se vraceli do obcí. To má dopad i na životní prostředí atd. Já si myslím, že když dokážeme dát třeba množstevní slevy na mýtné velkým dopravcům, tak bychom mohli takovouto slevu, kterou představuje kupon 300 Kč dát i řidičům, kteří využívají pouze tyto úseky. Samozřejmě pokud využívají celou dálniční síť, zaplatí si kupon za 1 500 Kč. To je naprosto jasné. Ale řada řidičů využívá pouze tento krátký úsek, třeba cestou do práce atd.

Myslím, že toto by se mělo zohlednit. Mělo by to být obecné zohlednění, jak řekl pan hejtman, netýkající se pouze jenom toho úseku R6. Tak oni to navrhli, protože ten úsek R6 je v jejich kraji a je to návrh Karlovarského kraje. Já se za to moc a moc přimlouvám. Propusťme to do druhého čtení a určitě v hospodářském výboru se tato materie bude projednávat a určitě by se mohlo dospět k nějakému obecnějšímu řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jan Bureš se hlásí, ale zpravodaji bych musel dát slovo okamžitě. On se hlásil přece jenom dříve.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl také ještě zapojit. Jenom bych chtěl uvést pár příkladů. Právě proto, že to je postaveno na původním tělesu R6, tak ti, co jezdili z Chebu do Sokolova a do Karlových Varů do práce a jezdí tak pořád a v mnoha případech doopravdy je pro ně problém si zakoupit, pokud nejezdí ještě mimo, za 1 500 Kč známku, tak teď musí absolvovat cestou do Sokolova místo 22 km asi 32 km po silnicích druhé třídy a mnohdy dost nebezpečných a přes obce, a do Karlových Varů je to místo 43 km, které jsou po dálnici, asi skoro kolem 70 km, s tím, že se jede přes kopce, přes Loket atd. Doopravdy to není jednoduché. Těm, kteří používali silnici 1. třídy, jsme teď dali dáreček - zaplaťte si 1 500 Kč, ale budete jezdit stejnou vzdálenost a zaplatíte 1 500 Kč navíc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bureš.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Já bych chtěl uvést některé věci na pravou míru. Tady zaznělo z úst předkladatele, že se ve své podstatě jedná o obchvaty. Za prvé, původní silnice R6 sama o sobě se klíčovým městům, jako je Sokolov, Loket, Kynšperk nad Ohří, vyhýbala. To za prvé. Za druhé, velká část této silnice, o které se tady hovoří, to je R6, z Karlových Varů do Chebu, byla stavěna za pomoci peněz z Evropské unie, z operačního programu Doprava. Tento projekt nebyl nazván jako obchvaty měst Sokolova, Chebu, Kynšperku nad Ohří, Lokte atd. Bylo to skutečně nazváno jako silnice R6, resp. I/6. Takže o žádné obchvaty v tomto směru opravdu nejde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu můžeme ukončit. Já se ještě obrátím na zpravodaje a na navrhovatele, jestli chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane poslanče a hejtmane, můžete vystoupit.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo. Na závěr ještě, zda to jsou, či nejsou obchvaty. Chápu vyjádření pana poslance Bureše, který shodou okolností jako bývalý starosta města Ostrova a jako mladší poslanec, mladší věkem, nezná historii, kdy vznikla silnice I/6 kolem Sokolova, kolem Chebu, kolem Kynšperka. Dříve opravdu tato silnice vedla přes tato města. Pan poslanec Bureš to asi už nezaznamenal. Právě tato silnice I/6 postupně vznikala jako obchvaty těchto měst a na tomto tělese byla potom postavena silnice R6. Na tom trvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já s jen zeptám zpravodaje, jestli zazněl nějaký návrh, o kterém bychom měli nyní hlasovat, protože si nejsem jist, jestli jsem všechno zachytil.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pan poslanec Laudát podal návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O tomto návrhu bychom tedy měli hlasovat. Dobře. Byl podán návrh na zamítnutí panem poslancem Laudátem. Všichni jste se shromáždili a my budeme nyní hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 153, přihlášeno je 162 poslanců, pro hlasovalo 78, proti 71 - ale pan poslanec Benda nás ještě zdržuje. (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, paní a pánové, velmi se omlouvám. Chtěl jsem hlasovat pro, na sjetině mám proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat o námitce pana poslance Vidíma.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Vidíma? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 154, přihlášeno 164, pro hlasovalo 138, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Mám tady návrh na odhlášení, takže vás nejdříve všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Laudáta na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Hlasujeme o zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 155, přihlášeno je 154, pro hlasovalo 81, proti 69. V tomto hlasování k zamítnutí došlo.

 

Takže děkuji navrhovateli a zpravodaji, nicméně projednávání zákona skončilo v prvém čtení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP