(15.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A máme tu bod číslo

99.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

Návrh zákona jsme projednávali na 46. schůzi, když jsme po úvodním slově a žádosti zpravodaje poslance Radima Fialy jednání přerušili a odročili. Tehdy byl určeným zpravodajem poslanec Radim Fiala, který však rezignoval na členství v rozpočtovém výboru. Je nutné odhlasovat změnu zpravodaje, protože se jedná o první čtení návrhu zákona.

 

Navrhuji, aby se zpravodajem pro prvé čtení stal poslanec Pavel Drobil. Je tady.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit pana poslance Drobila, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 156, přihlášeno 155, pro hlasovalo 134, proti nikdo, takže to bylo přijato.

 

U stolku tedy vítám senátora Miloše Vystrčila a nově určeného zpravodaje poslance Pavla Drobila. Nejdřív se zeptám pana senátora Vystrčila nebo zpravodaje Pavla Drobila, jestli chtějí... Prosím, pane senátore, můžete vystoupit.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, já před vás předstupuji s tiskem 758, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví. Moje role je poněkud ulehčená, protože v době, kdy Senát vytvářel a přijímal tuto novelu, což bylo někdy v polovině roku 2012, nevěděl o tom, že zároveň ve Sněmovně vzniká novela, která snad dokonce byla i koordinována, takže je téměř shodná. Tahle novela, kterou vy jste už projednávali, má číslo tisku 709 a vy jste ji již propustili do druhého čtení a ve druhém čtení je přerušena.

Já vám nyní, protože tak to musí být a je to vlastně procesní předpoklad a předpis, předkládám senátní novelu zákona, která je totožná s tou novelou zákona, kterou vy jste již projednali a propustili do prvního (?) čtení a má senátní tisk číslo 709. Z tohoto důvodu zmíním jenom velmi krátce, že návrh novely se týká zabezpečení financování hasičských sborů jak profesionálních hasičů, tak dobrovolných hasičů, ale zároveň si dovolím říci, že si nemyslím, že je nutné, aby Poslanecká sněmovna ztrácela čas tím, že bude dvakrát projednávat stejný návrh zákona, byť jednou je v podobě poslanecké novely, která mezitím, než jsme ji v Senátu projednali, předběhla tu stejnou senátní novelu. Takže ode mě v tuto chvíli neuslyšíte požadavek na propuštění do druhého čtení, ale zároveň prosím, berte toto mé vystoupení jako sdělení toho, že Senát tuto novelu, která je totožná s tou vaší, ve svém jednání podpořil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď požádám pana poslance Pavla Drobila, jestli chce vystoupit. Prosím, můžete.

 

Poslanec Pavel Drobil: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, pan senátor mi ulehčil situaci v tomhle momentě, v tomto projednávání.

Já bych jenom velmi stručně upozornil na to, že princip navrhované právní úpravy spočívá v tom, že pojišťovny podnikající na území České republiky odvedou určité procento z vybraného pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na speciálně zřízený účet spravovaný Ministerstvem vnitra a tyto vybrané prostředky by se potom podle předem určených pravidel přerozdělily tak, aby byly ve finále investovány do obnovy technologického parku hasičských záchranných sborů.

Já bych vás v této souvislosti rád upozornil na stanovisko vlády, které máte ve sněmovním tisku 758/1, která na své schůzi 29. srpna 2012 projednala tento návrh a s tímto návrhem vyslovila nesouhlas zejména z těch důvodů, že považuje takovéto řešení, ad hoc řešení situace momentálního nedostatku finančních prostředků pro Hasičský záchranný sbor, jako nesystémové. Další věc, vláda tady upozorňuje na to, že tento návrh nebo toto opatření představuje pro pojišťovny nepředpokládaný zásah do jejich hospodaření, a vláda se domnívá, že do značné míry je to v rozporu s právem Evropské unie.

Velmi zásadní námitka vůči tomuto návrhu je v bodě 3, která hovoří o tom, že důvodová zpráva předkladatele neobsahuje ani orientačně kvalifikaci nákladů hasičských sborů na zásahy související s těmito dopravními nehodami, a tudíž zpochybňuje opodstatněnost onoho navrhovaného šestiprocentního pojistného, tedy odvodu z vybraného pojistného. Navíc je zde upozorněno ještě na velmi důležitou věc, že od 1. července 2010 již pojišťovny, resp. Česká kancelář pojistitelů, poskytují náhrady prokázaných nákladů Hasičského záchranného sboru. Stejně tak je namítána legislativní nesystémovost nebo technické nedostatky legislativního charakteru v tomto návrhu, a to pokud se týče umístění nebo zařazení této novely do zákona č. 277/2009, zákon o pojišťovnách, zajišťovnách, s kterým podle vlády nesouvisí.

Čili kromě toho důvodu, který uvedl pan senátor, to znamená, že tady skutečně byl do druhého čtení propuštěn tisk 709, tak i já z těch důvodů, se kterými jsem vás teď seznámil, pokud se týče vládního stanoviska, budu v obecné rozpravě navrhovat zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já otevírám obecnou rozpravu a o slovo se přednostně hlásí pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovoluji zjednodušit tu debatu, kterou bychom zřejmě vedli v obecné rozpravě tím, že bych si dovolil navrhnout přerušit a odročit projednávání tohoto zákona o 60 dní právě proto, že v tuto chvíli ve druhém čtení je projednáván velmi podobný návrh zákona. V tuto chvíli je dohoda mezi zástupci Ministerstva financí a zástupci Hasičského záchranného sboru včetně konzultací se sbory dobrovolných hasičů na komplexním pozměňovacím návrhu toho zákona, který je již projednáván, a proto by bylo myslím zbytečné, kdybychom se dnes museli meritorně vyjádřit k tomu, zda souhlasíme, či nesouhlasíme s tímto zákonem, vést o něm dlouhou debatu, když budeme vědět výsledek během těch 60 dnů projednávání toho návrhu zákona, který má v tuto chvíli časový náskok, a bude tedy buď schválen, nebo odmítnut, a poté bychom se vrátili k tomuto návrhu zákona, je-li to možné.

Takže v tomto případě bych si chtěl, i když jsem podporovatelem obecně té myšlenky, a jak říkám, pracujeme společně na velmi podobném záměru, tak aby ten zákon, který je již projednáván, který má časový náskok, který bude na 99 % hlasován daleko dříve než tento návrh zákona, abychom jej v tuto chvíli přerušili na 60 dnů. Samozřejmě není to nic proti ničemu, protože fakticky předpokládám, že nebude-li přijat ten návrh, o kterém bude hlasováno dřív, který v tuto chvíli je určitým kompromisem mezi poslaneckými kluby, tak pravděpodobně bude velmi nepravděpodobné, že by tento návrh zákona postoupil do druhého čtení. Ale to je co by kdyby a myslím si, že poctivější a férovější vůči Senátu Parlamentu České republiky bude, když tento návrh prozatím přerušíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže byl tady návrh pana poslance Tejce přerušit projednávání tohoto návrhu, posunout to o 60 dnů. Důvody zazněly, já jsem mezitím začal gongovat.

Hlásí se o slovo pan poslanec Benda, tak já mu dám ještě slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP