(16.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Kohoutové. Nyní faktická poznámka pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Já vždycky když vidím paní poslankyni Kohoutovou v médiích, jak vystupuje proti sKartě, tak bych snad řekl, že je zástupcem opozice a snaží se stejně jako my tu sKartu zrušit. Když potom ji vidím tady stát u tohoto pultíku, tak nabývám dojmu, že je zastáncem koalice a nechce sKartu zrušit. Mně skutečně není jasné, jak to je, ale podle mého názoru nestačí být kritikem a jenom mluvit, mluvit, mluvit. Je také potřeba něco udělat. A něco udělat znamená, že tady někdo předloží návrh zákona na zrušení sKarty a na to, jakým způsobem se vypořádáme s tím, aby tento ostudný projekt zmizel z povrchu zemského. A v tomto smyslu děkuji Senátu a senátorům a senátorkám, že představili tento návrh zákona. Pojďme se bavit o tom, zda má být rozšířen, má být zúžen, ale jednoznačně jsem pro to, aby postoupil do druhého čtení, a nemohu tedy souhlasit s tím, co tady navrhla moje předřečnice paní poslankyně Kohoutová, tedy, že by tento návrh zákona měl být zamítnut.

Musíme se snažit o to, aby sKarta skončila, a musíme se také snažit o to, aby těch 10 mil. korun, které zřejmě bude muset daňový poplatník zaplatit jako pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů, také někdo konkrétní uhradil. Jestli to budou úředníci nebo politici z Ministerstva práce a sociálních věcí nebo někdo z vlády, to já nevím, ale ptám se a rád bych věděl od paní ministryně práce a sociálních věcí, zda už se tím zabývala a kdo tuto pokutu uhradí. Děkuju. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Další faktická poznámka je paní poslankyně Semelová. Poté ještě paní poslankyně Kohoutová také faktická.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych chtěla říct, že klub KSČM v žádném případě nebude podporovat návrh na zamítnutí. Všichni víme, vážené kolegyně, kolegové, že sKarta je od začátku jeden velký průšvih, který kromě ekonomického hlediska, o kterém tady byla řeč, také velice komplikuje život lidem, kteří musí využívat tyto služby. Myslím si, že všechny možné námitky, všechny možné věci, které můžeme diskutovat, tak můžeme diskutovat poté, co projdou v prvním čtení, ve druhém čtení, na sociálním výboru, můžeme o tom diskutovat tady, ale zamítnout zákon, který by měl napravit řadu chyb, by byla podle mého názoru velká chyba ze strany Poslanecké sněmovny.

Jinak poslední poznámka: Já také musím říci, že ano, prostřednictvím předsedající, paní poslankyně Kohoutová je od začátku velkým kritikem sKarty, ale je to vždycky na kameru, je to do rozhlasu, je to do médií. Podívejte se, jak se tady potom ze strany koalice hlasuje. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně Lenka Kohoutová, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Jsem ráda, že moje řeč vždycky zaujme. Ráda bych k tomu možná řekla jednu jedinou věc a to je, že ano, máme problémy s sKartou. Já jsem poslední, kdo by to tajil. Nicméně se budu držet toho, co je v plánu Ministerstva práce a sociálních věcí, a to je, že se bude opravovat, aby byla lépe zřejmá právě ta dobrovolnost, a právě se budu držet toho, co bude navrhovat Ministerstvo práce a sociálních věcí kvůli tomu, co řekl Úřad pro ochranu osobních údajů. Tam se musí konat do 30. 6., tuším.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní se vracíme k řádným přihláškám a byl přihlášen pan poslanec Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, když se dívám na stanovisko vlády k tomuto návrhu, tak v něm je uvedeno - cituji: "V současné době se ukazuje, že je legitimní zahájit širokou politickou i odbornou diskusi nad možnými odklony od zvolené koncepce, například omezit povinné používání karty sociálních systémů pouze na ty případy, kdy je dáno zvýšené riziko zneužití sociálních dávek, ale zároveň je třeba konstatovat, že ve vztahu k předloženému návrhu zákona taková diskuse neproběhla."

Tak já se ptám, vážená vládo - kdy ta diskuse proběhne? Nebo kdy ji zahájíte? Já tady slyším neustále proklamace o tom, že projekt sKaret je mrtvý, paní kolegyně Kohoutová teď říká, že se bude opravovat. Paní ministryně sedí, neříká nic. Tak prosím vás, můžete nám někdo říct, co máte v úmyslu, jak to chcete opravit? Můžete nám to, paní ministryně, představit? Budu velmi rád!

Už jsme se tady o tom bavili několikrát. Tady je porušován zákon. Úřad pro ochranu osobních údajů jasně řekl, že je porušován zákon. Výbor pro sociální politiku této Sněmovny hlasy všech členů vyzval ministerstvo, aby pozastavilo vydávání sKaret a sKarty se vydávají každým dnem dál a dál. Každý den se vydávají nové stovky karet a vy říkáte: My víme, že to je nedokonalé, a my to budeme opravovat.

Tak prosím, paní ministryně, pojďte sem a vysvětlete nám, jakým způsobem to chcete začít opravovat, a zahajme prosím širokou politickou i odbornou diskusi, ať se někam pohneme. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Nejsou-li žádné, obecnou rozpravu končím. A jsou před námi závěrečná slova. Nejprve paní navrhovatelky, poté pana zpravodaje. A ještě chce paní ministryně vystoupit? Ale vracíte nás do rozpravy. Prosím. Takže paní ministryně a potom teprve bude prostor pro závěrečná slova. Prosím. Pan kolega Votava.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedající, já bych se ráda vyjádřila k tomuto návrhu zákona za Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o senátní návrh zákona, nikoliv o vládní, tak musím jednoznačně odkázat, byť se to nebude někomu líbit, na stanovisko vlády.

Ano, my jsme zahájili na Ministerstvu práce před několika měsíci diskusi a analýzy na téma legislativa k sKartě a také jsme velmi podrobně analyzovali zprávu, kterou nám předal Úřad pro ochranu osobních údajů. Z toho je naprosto zřejmé, že je potřeba, pakliže má být tento projekt karty platný dál, to znamená, jestliže nechceme - a já sama za sebe říkám, že ani nemůžeme od tohoto projektu ustoupit, poněvadž jsem vázána smlouvou, která, byť někdo soudí, že je neplatná, ale já se domnívám, že to může rozhodnout skutečně až soud. Takže z tohoto důvodu budu jednoznačně navrhovat legislativní změny, jejichž věcný rámec jsem předložila více než před týdnem panu premiérovi a pan premiér tyto věcné argumenty odsouhlasil.

Musím říci, že mě překvapuje, že paní Kohoutová tady hovoří o změnách, které by měly nastat, které snad budou, které vytýká, ale samozřejmě, že ona je také členkou pracovní skupiny, která se na přípravě změn tohoto zákona podílí. Takže musím zodpovědně říci, a už jsem to avizovala v interpelacích, že bude do Poslanecké sněmovny předložen v nejbližších dnech návrh, který bude akceptovat změny, které jsou nutné v souladu s požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP