(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A koho teď máme do obecné rozpravy přihlášeného? Paní senátorka Sekaninová. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Božena Sekaninová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, projekt prostě nefunguje a my si tady pořád nalháváme, že je všechno v pořádku. Kdyby bylo všechno v pořádku, tak by nebyly provizorní karty. Provizorní karty měly fungovat do konce roku 2012. Teď byly prodlouženy do roku 2013. Karty měly být čteny přes čtečky. Do dnešního dne tyto čtečky nejsou nakoupeny a ministerstvo ani neví, kolik je potřeba čteček a na které úřady ty čtečky dáme.

Tady jsem slyšela, že v zákoně je o bezplatnosti pouze první výběr atd. V zákoně není vůbec nic! Všechno je ošetřeno až v podmínkách České spořitelny a to musí být v zákoně. To znamená, že vláda porušila zákon při spuštění projektu, zneužila osobní data desetitisíců občanů, vyhazuje další peníze za chybný systém a odmítá problém řešit. A já jsem navrhovala, pojďme zastavit tento projekt, pojďme o tom diskutovat, dejme tomu právní základ, a pak se do toho pusťme. Ale my nemáme nic funkčního v ruce, my dáváme provizorní karty a děláme, že je vše v pořádku. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já se dívám, jestli ještě někdo. Hlásí se pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen dvě poznámky. To, k čemu jsem vyzýval paní ministryni, aby nám tedy řekla tu představu, jak budou dál postupovat, tak jsme se nedozvěděli. Dozvěděli jsme se pouze to, že to sdělila panu premiérovi. Bohužel s tím se asi už budu muset smířit.

A potom druhou poznámku na pana poslance Drábka. On tady asi třikrát řekl, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřil průběh a obsah veřejné obchodní soutěže. Já jsem teď celou dobu během jeho vystoupení hledal to rozhodnutí, bohužel jsem ho v počítači nenalezl, ale mám silný pocit, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabýval pouze jednou otázkou, a to jestli bylo možné postupovat podle obchodního zákoníku a nebylo třeba postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. A v tomto pouze dal za pravdu ministerstvu, že postupovalo v tomto ohledu správně. K samotnému průběhu a obsahu se nevyjadřoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo ještě vystoupí v obecné rozpravě. Pan poslanec Drábek.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom reagovat na to, co říkal kolega Sklenák. Formálně vzato ano, je to tak. To podání skutečně směřovalo tou otázkou k tomu, zda měl být použit zákon o veřejných zakázkách, nebo zda bylo možné vyhlásit veřejnou obchodní soutěž podle obchodního zákoníku, nicméně v průběhu šetření samozřejmě že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže věcně přezkoumával zadávací dokumentaci, průběh soutěže, soutěžní dialog, tedy v uvozovkách soutěžní dialog, to znamená veřejnou komunikaci s jednotlivými účastníky, až právě po to, protože tam bylo předběžné opatření - zákaz uzavření smlouvy do doby skončení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, až po to rozhodnutí, že zákaz se ruší a ministerstvo smlouvu může uzavřít. Takže z formálního hlediska samozřejmě ta otázka tak byla položena, věcně je to tak, že se samozřejmě vždycky šetří, nebo byla šetřena zadávací dokumentace i průběh soutěže.

Při té příležitosti jenom drobnou poznámku k tomu, co říkala paní senátorka. Co se týká čteček, tak tam nebylo v harmonogramu, že by se měly zavést hned v první etapě, to je skutečně následný krok, který má vést k zefektivnění činnosti úřadů práce, zejména přepážek úřadu práce. Myslím si, že to je důležitý krok, ale myslím si, že na pořadu dne v roce 2012 nebyl.

A co se týká provizorních karet, ano, tam já musím uznat, že se nakonec osvědčilo to, že je lépe nejprve vydat provizorní kartu, aby ten člověk měl provizorní kartu hned, aby nemusel čekat s tou prodlevou 10 nebo 14 dnů na vydání té plastové karty, protože je tam nějaká potřebná technologická doba na to, aby se karta vyrobila, to znamená, je lépe provizorní kartu zachovat v právním řádu nejenom po přechodnou dobu, ale i trvale tak, aby pracovník na úřadu práce mohl vydat nějaký dočasný doklad tak, aby ten člověk například s průkazem ZTP mohl operovat hned a nemusel čekat až třeba 14 dní, než se karta vyrobí.

Tak tolik jenom pro vysvětlenou. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji vám dobré odpoledne, dámy a pánové. Vybavuji si takovou krásnou větu z románu amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby. Tam je taková nádherná věta, ve které ten hrdina říká: A nejhorší jsou ti lidi, po kterých zůstává ten svinčík, který musí vždycky čistit někdo jiný. Clean the mess tam je, čistit ten svinčík. A mně připadá neuvěřitelná celá tahle debata, kdy prostě máme Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde nová ministryně má čistit ten svinčík, který tam zůstal po panu Šiškovi a panu Drábkovi, a místo aby ministerstvo řešilo otázky, které souvisí třeba s historicky nejvyšším nárůstem nezaměstnanosti v této zemi, místo toho, aby se to ministerstvo zabývalo tím, že dneska tady lidí díky tomu, že se stávají nezaměstnanými poměrně velmi rychle, přepadávají do chudoby u nás střemhlav, místo toho, aby řešilo to, že tady se dlouhodobě nedělalo nic pro aktivní politiku zaměstnanosti, protože tohle ministerstvo spalo a věnovalo se úplně jiným věcem, místo toho my tady debatujeme nějakou sKartu! Chápete, my tady budeme hodinu debatovat nějakou sKartu, která je přece tím svinčíkem vyrobeným panem Drábkem a panem Šiškou, který je dokonce trestně stíhán (potlesk ČSSD) a který možná pořád ještě dochází na Ministerstvo práce a sociálních věcí? O tom se píše veřejně.

Je tady paní ministryně někde? Pokud tady je, tak bych se jí zeptal, jestli je pravda, že pan Šiška stále dochází na Ministerstvo práce a sociálních věcí, že ten člověk odpovědný za to svinstvo tam prostě pořád ještě chodí! Chápete? Místo aby to ministerstvo dělalo a začalo dělat něco jiného než to, co destruovalo do té doby, kdy zlikvidovalo úřady práce jako instituci, která měla pomáhat shánět lidem práci, dneska už tam žádné informace nejsou. Chápete to, celý ten systém se zhroutil a místo toho, aby se s tímhle něco dělo, tak my tady řešíme sKartu? Budeme ji tady řešit možná celý den. A když se zeptáme paní ministryně, co s tím budeme dělat, tak ona nám řekne, že to řekla panu premiérovi. Nám to zřejmě nepoví! Chápete, to je úplně absurdní! Uvědomte si, jak je to obludné celé! Paní ministryně, která není schopna nám ani říct, co si s tím počne, místo toho, aby tedy řekla, tak to tedy sbalíme, abychom se začali věnovat nějakým důležitým věcem, tak my tady budeme řešit sKartu.

Já tady musím poslouchat pana bývalého ministra Drábka, který za jeho ministrování připustil to, aby byla podepsána smlouva s bankovním domem, ve které jednoznačně byla porušena kompetence toho, co si ministerstvo nebo jeho zástupce mohl dovolit podepsat. Prokazatelně! Já vám tady přinesu tu smlouvu a ukážu vám, že na ty články, ve kterých se slibuje, že příští ministři budou rozšiřovat dávky, které se přes to budou vyplácet a podobně - vy víte dobře, že to tam je, protože se to tam dá přečíst - tohle se všechno podepsalo naprosto proti zákonu! Naprosto neuvěřitelná věc, co se v této zemi může stát! A vy to pořád ještě hájíte, vy dokonce tvrdíte, že tím jste chtěl něco ušetřit, vydělat?

Mně to připadá, že ta debata je naprosto nesmyslná. Paní ministryně nám v ní není ochotna vůbec nic říct a je to jenom důkaz toho, že ministerstvo je naprosto neschopné činnosti, protože pravděpodobně pan Šiška tam pořád zametá stopy, protože se pořád v tom svinčíku stále ještě hrabou, místo aby ho začali odklízet! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP