(16.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Chápete, takovýmto způsobem se vlastně vůbec seriózní debata v Parlamentu vést nedá. Pan Drábek není ochoten uznat ani kousek toho, jak to tam celé zpackali! A já nebudu teď mluvit o tom, k čemu se dobere policie a jaké budou důsledky. Místo toho tady pořád kryje svoje kamarády, dokonce i paní nová ministryně evidentně spolupracuje se starým vedením a všechno se dělá proto, aby se buď uklidily stopy, nebo aby se pokud možno nic nezměnilo! A my tady tomu máme jakoby asistovat. Já to pokládám za neplodnou debatu. A zbytečnou!

Já bych byl rád, kdyby tohle prostě skončilo a kdybychom se začali, co se týče Ministerstva práce a sociálních věcí, věnovat tomu, že máme historicky nejvyšší nezaměstnanost! Zatímco v sousedním Německu mají od sjednocení historicky nejnižší. To je zajímavé. Takže to není nějaká zákonitost, že tady ve střední Evropě musíme na tom být tak, jak jsme!

Jak je možné, že tohle ministerstvo přestalo úplně něco dělat pro nezaměstnané? Jak je možné, že toto ministerstvo dokázalo... A pan Drábek klidně bez uzardění tady pokračuje... Vzpomínáte si, jak se na začátku roku vyplácely sociální dávky? Jak lidé odcházeli z úřadů práce a neměli nic? Vám to asi všechno připadá jako legrace! Vy klidně vystupujete a pořád říkáte, jako byste tam zanechal nějakou skvělou stopu... Zanechal jste tam svinčík, pane bývalý ministře! A nedokázal jste to ani přiznat! A současná ministryně nedělá nic jiného, než to kryje. A je to drzost, když řekne Sněmovně, že nám o tom nic neřekne! Když řekne, že to řekla panu premiérovi, který tady není, protože je na dovolené!!! (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktické poznámky - nebo jestli už byly uplatněny... Pan ministr Kalousek prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych chtěl složit svůj hluboký hold politické flexibilitě pana místopředsedy Zaorálka, který krátce po konání prezidentských voleb zahajuje své projevy citáty svých oblíbených autorů. Tak ještě bonmoty, pane místopředsedo, a máte to v kapse. (Úsměv mezi některými přítomnými.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře (též s úsměvem). Pan poslanec Drábek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím, že všichni musí uznat, že jsem se snažil velmi pečlivě reagovat na jednotlivá věcná vystoupení, na jednotlivé argumenty. Ale vzhledem k tomu, že pan místopředseda Zaorálek se zachoval podle hesla, že když docházejí věcné argumenty, nastupují silná slova, tak na toto vystoupení už reagovat nebudu.

Jenom ve dvou bodech budu konstatovat, že nebyli lidé, kteří by odcházeli z úřadu práce a nedostali nic kvůli tomu, že tam Drábek nechal svinčík, že dávky byly i v lednu 2012 přes veškeré problémy vypláceny v zákonných termínech a že aktivní politika zaměstnanosti a její čerpání, její nasměrování a její efekty po dobu mého působení ve funkci ministra jsou jednoznačně dokladovatelné v dokumentech, které dostává Poslanecká sněmovna k dispozici.

A myslím si, že o politické kultuře každého vystupujícího si každý z poslanců udělá obrázek sám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se dívám, kdo se hlásí ještě do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Skokan. Prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já musím říci, že na rozdíl o některých svých předřečníků si vážím toho, že paní ministryně drží linii, a dokud prostě nebude rozhodnuto jinak, tak ona jako ministryně v té věci postupuje, jak bylo původní zadání.

Koho si ovšem nemůžu vážit, je paní kolegyně Kohoutová, která dneska říká, co Občanská demokratická strana udělala všechno proti projektu sKaret. A já se musím jenom pousmát nad tím, že právě Věci veřejné, kterým se paní kolegyně Kohoutová neustále posmívá, tak Věci veřejné to byly, které také od začátku tohoto projektu poukazovaly na jeho úskalí, na jeho slabá místa a na rizika, která to s sebou nese, a na podezření, která z toho vznikají. A dnes tady máme poslouchat, že ona to byla, která ten projekt nějakým způsobem zmírnila.

Já se dneska nesměju občanským demokratům. Oni si nechali od paní Kohoutové radit. Ta je zavedla tam, kam je zavedla. A nechtěl bych být na jejich místě a hledat z této pasti, do které se paní Kohoutovou nechali zavést, východisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a dívám se, jestli ještě nějaká přihláška je do obecné rozpravy. Vypadá to, že ne. Takže já bych obecnou rozpravu ukončil. A zeptám se zpravodaje, jestli byl předložen nějaký návrh. Myslím, že byl. Paní poslankyně Kohoutová předložila návrh na zamítnutí, tuším. Prosím, ale můžete. V každém případě ještě dříve, než budeme hlasovat, dám samozřejmě slovo, jak jsem pochopil, paní senátorce. Prosím máte slovo.

 

Senátorka Božena Sekaninová: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid!

 

Senátorka Božena Sekaninová: Jenom krátce. Navštívila jsem úřad práce. Existují průkazy pro zdravotně postižené, které mají platnost do roku 2015. Pak jsou provizorní průkazky, které mají platnost do roku 2013. Nic nebrání tomu, abychom zastavili tento projekt a právně to všechno ošetřili a připravili se na start sKaret.

A proto - tady padl jeden návrh - já zase dám prosbu a žádám vás o postoupení senátního návrhu k projednání výborům a o zvážení argumentů pro okamžité zastavení vydávání karet sociálních systémů, a to do změny nebo zrušení dosavadní právní úpravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě pan poslanec Drábek jestli chce vystoupit.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom jako zpravodaj konstatoval, že padl v obecné rozpravě návrh na zamítnutí. Žádné jiné návrhy, o kterých by se mělo hlasovat, nepadly.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže já už tady gonguji na poslance, aby se zúčastnili... (Nesouhlasný šum v sále.) Všechno je jinak. Zřejmě, jak jsem pochopil, ten návrh na přestávku bude stornován, stažen. Proto gonguji, že tomu hlasování zřejmě nebude nic bránit. Jestli jsme vyvolali falešné očekávání, tak se omlouvám.

Zazněla závěrečná slova. Slyšeli jsme, že hlasovat by se mělo o návrhu na zamítnutí. A já ještě čekám, aby se poslední poslanci dostavili do sněmovny na hlasování. Je tady návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji.

Pan poslanec Marek Benda se hlásí o slovo? Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se přihlásím. Já s dovolením poprosím o přestávku na tři minuty do 17 hodin, protože pokládám fakt za trošku nekorektní vůči kolegům, jestli se řekne, že před hlasováním je deset minut, a někteří mají ty kanceláře přece jenom poněkud dále, tak mám pocit, že je férové nechat možnost dojít sem do sálu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vám stačí třeba do 17 hodin? (Ano.) Dobře. Takže já dávám pauzu tři minuty do 17 hodin. Prosím otřepejte se a vraťte se.

 

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP